Norge

Ikke les dette...

…hvis du på neste fest helst vil fortsette å mene at global oppvarming var tatt en pause, eller var en tullete teori som nå endelig er motbevist

Nye varmerekorder mange steder i år. Her fra en knallvarm dag i Ottawa i Canada - Ro Chassin og broren Sen kjøler seg ned i springvann på torget.
  • Ole Mathismoen
    Ole Mathismoen

Fordi:

Global oppvarming er på ingen måte over. Den har heller ikke tatt pause. Oppvarmingen pågår for fullt, og har skutt fart igjen de siste par årene. 2015 blir rekordvarmt (bortsett fra i Norge).

Like før maisen poppet på kolbene på jordet i Pfulgriesheim like ved Strasbourg i Frankrike i august.

De siste månedene er ny temperatur-forskning publisert i flere vitenskapelige tidsskrifter. I juni påviste forskere fra amerikanske National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) I Science at temperaturstigningen de siste 15 årene har vært større enn antatt.

“Oppvarmingen går ikke saktere, det er ingen pause” konkluderte hovedforfatterTom Karl.

(Forresten, ikke all smelting i Arktis skyldes global oppvarming — hvis du vil kan du lese litt om hva forskerne mener)

Andre forskere mener det har vært en liten pause det suste tiåret, fordi stigningen har vært mindre enn den “burde vært” utfra hvor mye klimagasser some er sluppet ut.

Forskere mener at 20-30 prosent av tørkene med påfølgende branner som rammer California skjyldes menneskeskapte klimaendringer. Her fra Mountain Ranch i september.

Men følgende funn fra amerikanerne kan være greit å ta med seg i neste middagsselskap:

# 2014 er det varmeste året som er målt i moderne tid. (etter 1880)

# 2015 blir høyst sannsynlig enda varmere.

# Lufttemperaturen over hav og land var i perioden fra januar til august i år 0,84 grader høyere enn gjennomsnittet for forrige århundre – den høyeste tilsvarende perioden som noen sinne er målt.

# Temperaturen over klodens landområder var hele 1,29 grader høyere enn snittet for forrige århundre, og banken 2010-rekorden med hele 0,16 grader.

# Både i juli og august (akkurat som hver måned i første halvår)ble det varmere enn noen sinne er målt for tilsvarende måneder siden 1880.

# August 2015 er den tredje varmeste måneden (avvik fra snittet for tilsvarende måned) som er målt siden 1880.

Hvis du vil ha flere detaljer fra NOAA kan du lese deres månedlige rapporter her.

Og smarte norske forskere på CICERO forklarer det godt her.

Varmere klode nesten overalt - bortsett fra et større område nord i Atlanterhavet. Og det bekymrer klimaforskerne. Her kan du lese hvorfor.
Les også

Derfor er forskere bekymret for en «blå» klump nord i Atlanterhavet

I desember skal verdens ledere gjør et nytt forsøk på å snekre en global klimaavtale. Hva kan vi forvente? Klikk her.

Les mer om

  1. Klimakrisen - Oles klode