– Scandinavian Star-rapporten er fullstendig verdiløs

Stiftelsen Etterforskning av mordbrannen på Scandinavian Star raljerer over politiets henleggelse av brannen som tok 159 menneskeliv i 1990.

Advokat Sigurd Klomsæt (t.v.) og skipsinspektør Gisle Weddegjerde.

Da oslopolitiets prosjektgruppe sommeren 2014 la frem sin rapport etter å ha brukt et halvt år på å undesøke om det var noe å hente på å gjenoppta en etterforskning, var deres konklusjon «ikke anbefalt».

Politimester Hans Sverre Sjøvold bestemte at de likevel skulle etterforske saken blant annet med fokus på et mulig økonomisk motiv for forsikringsbedrageri. Han fikk støtte av riksadvokat Tor-Aksel Busch som ville at også selve brannen skulle etterforskes på nytt.

Etterforskningen er henlagt

Sist uke avsluttet den samme etterforskningsgruppen sitt to år lange arbeid med å henlegge saken, og la frem en rapport som begrunnet det.

Tirsdag var det innkalt til pressemøte hos advokat Sigurd Klomsæts kontor i Oslo på vegne av Stiftelsen Etterforskning av mordbrannen på Scandinavian Star. Det ble en seanse med svært kritiske fagfolk som gikk løs på politiets etterforskning med sterkt engasjement.

De mener blant annet at den branntekniske uttalelsen som etterforskerne bygget sine konklusjoner på er fullstendig verdiløs.

Tidligere sjøfartsinspektør: Brannen ble påsatt av mannskapet

Dette er påstander de vil ha svar på

  • Hvor er det blitt av drøyt 110.000 liter diesel som ifølge bunkringsrapportene var i manko etter brannen?
  • Hvis det er riktig at varmegangen i skipets stålkonstruksjoner har vært så høy at det har antent nye branner lenge etter at de tidligere er blitt slukket, hvorfor er ikke da skipsmalingen brunsvidd på utsiden av skroget i større områder, slik den viser antyding til ved trapperommet på styrbord side?
  • Hvordan kan det forklares at brannen har «hoppet» forbi brannvegger til andre deler av skipet uten å ha etterlatt seg spor underveis?
  • Hvordan er det mulig at det i brann nummer 2 kunne brenne intenst i området ved nattklubben i nesten fire timer uten at det ble tilført store mengder brennbart materiale?

Stiftelsen Etterforskning av mordbrannen på Scandinavian Star har regnet ut at inventaret måtte ha tilsvart trevirke fra 12.600 Ikea-stoler for å gi næring til at brannen i nattklubben kunne brenne såpass intenst i så lang tid.

Det mystiske hydraulikkrøret

Gjennom hele perioden etter katastrofebrannen har det vært rettet stor oppmerksomhet mot et hydraulikkrør som etter brannen ble funnet bøyd og åpnet i et av områdene der brannene hadde vært på sitt mest intense.

  • Hvis antagelsen om det er varmen og deretter brannslukkingsarbeidet som gjorde at hydraulikkrøret strakte seg og bøyde seg slik at det gikk av i en skjøt - hvorfor er ikke da de andre rørene som ligger inntil påvirket?
  • Kan skadene på skottet ved det aktuelle hydraulikkrøret ha blitt forårsaket av en hydraulisk jekk eller andre redskaper som er blitt brukt for å bøye røret ut og åpne det?

Bergingsselskapet: Politiet tar feil om hydraulikkrøret

- Vi gir oss aldri!

Advokat Sigurd Klomsæt sier at den tidligere lederen for danske Søfartsstyrelsens opklaringsenhed, Knud Skaareberg Eriksen, nektet å underskrive et avhør som politiet tok av ham i mars i år.

– Jeg innhentet lydopptaket av avhøret og fant at svært sentrale opplysninger ble utelatt i avskriften. Jeg har grunn til å anta at at utelatelsen er gjort for å verne personer og myndigheter i Norge og andre land, tordner Klomsæt.

Han spør også hvorfor ingen har reagert på at de i januar 2015 la frem dokumentasjon på at Scandinavian Star ikke befant seg i internasjonalt farvann da brannen brøt ut, men innenfor svensk 12-milsgrense.

– Det er altså svenske myndigheter som skulle ha etterforsket og iretteført denne saken, ikke norske. Det er ikke gjort noe for å etterforske dette og vise hva som hadde vært korrekt, med hvilke konsekvendser det vill ha ført til for ansvarlige, overlevende og etterlatte.

Les Per Anders Madsen: «Konspirsjonsteoriene har liten troverdighet, men Oslo politidistrikt har heller ikke klart å gi noe klart bilde av hva som skjedde.»