Over 550 plasser står tomme på lærerutdanningene

Samtidig som 367 søkere til lærerstudiet fikk avslag etter å ha strøket på et omstridt forkurs i matematikk i sommer, står over 554 plasser tomme på landets lærerutdanninger.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen står fast på karakterkravet.

Det viser tall Utdanningsforbundet har bearbeidet fra Samordnet Opptak denne uken.

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal kaller situasjonen uforståelig.

– Her har vi studenter som tilfredsstiller snittkravet på 3, og mange vel så det, og som har lyst til å begynne på lærerstudiet, men som ikke slipper inn, samtidig som vi har tomme plasser, lærermangel og en økende bruk av ukvalifiserte lærere i norsk skole, sier Handal til NTB.

Handal sier de 554 tomme plassene anslagsvis vil koste samfunnet anslagsvis 50 millioner kroner.

– I tillegg har regjeringen brukt 10 millioner kroner på et forkurs i matematikk hvor 75 prosent ikke gjennomførte, sier han.

Skylder på mattekrav

Utdanningsforbundet mener de mange tomme plassene i hovedsak skyldes det omstridte karakterkravet på 4 i matematikk, som kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) innførte ved lærerutdanningene i høst.

Handal peker på at det var satt av plasser til de 367 forkurs-studentene som ikke klarte å heve mattekarakteren sin fra 3 til 4 i sommer. Det har i ettertid kommet massiv kritikk av undervisningsopplegget og eksamensgjennomføringen fra både fagfolk og studentene.

– Disse søkerne har blitt rammet av en tom symbolpolitikk, en politikk som igjen vil føre til at flere elever vil bli undervist av ukvalifiserte i fremtiden, mener Handal.

Handal krever nå at Isaksen snur og fjerner mattekravet for å ikke skape en enda større lærermangel i årene fremover.

Vil ikke senke kravet

Kunnskapsminister sier det ikke er aktuelt å fire på karakterkravet.

– Vi mener det var og er riktig å øke opptakskravet til lærerstudiet, fordi målet er å heve prestisjen til studiet og få de beste studentene til å ønske seg dit. Det er også mye som tyder på at høyere inntakskrav gjør at flere vil klare å gjennomføre studiet, sier Isaksen til NTB.

Isaksen beklager samtidig at mange av forkursstudentene ikke opplevde at de fikk et godt tilbud i sommer, og sier kursene skal evalueres for å forbedres til neste år.

– Er du komfortabel med at mange plasser ved lærerstudiet nå står tomme, samtidig som det er lærermangel?

– Man kan snu på det. Det er ikke tvil om at vi kunne fått enda flere inn på lærerskolen ved å senke kravene enda mer enn i dag, men å rekruttere fremtidens lærere ved å senke kravene er ikke en god metode, sier Isaksen.

Han peker på at Statistisk sentralbyrå (SSB) har nedjustert kraftig sine fremskrivinger for lærermangelen i årene fremover, og sier lærermangelen ikke lenger kan kalles akutt.

Stipend

Handal er kritisk til statsrådens argumentasjon.

– Det er fortsatt sånn at vi kommer til å mangle mange tusen lærere i årene fremover, og vi er i en situasjon hvor det i økende grad settes inn ukvalifiserte lærere i skolen, sier han.

Ifølge en sak i Klassekampen tirsdag har andelen ukvalifiserte lærere økt med 20 prosent det siste året.

– Hvis statsråden er opptatt av å heve statusen til læreryrket, må han begynne med å lukke døren for de ukvalifiserte lærerne, sier Handal.

Isaksen sier i en kommentar at regjeringen sammen med støttepartiene Venstre og KrF i fjor lanserte en helt ny ordning der ukvalifiserte i skolen vil få stipend for å ta utdanning. 1.000 får stipend i høst. Det skal også forskes på hvem de ukvalifiserte i skolen er, og hva man kan gjøre for å holde på dem og få dem til å fortsette i skolen. (NTB)