Norge

Trodde husene ved E18 var reddet – så kom Oslo-politikere på andre tanker

Pål H. Christiansen og naboene på Stabekk trodde at husene var trygge. Utbyggingen av E18 var jo ferdig planlagt. Men det var før Oslo tvang gjennom amputert utbygging av motorveien.

Flere hus i Fagerstrandveien på Stabekk ligger an til å bil revet som følge av oppstykket utbygging av E18. Beboerne protesterer, med Pål H Cristiansen og Jan Paur i spissen. Hunden til høyre heter SETI. Foto: Rolf Øhman

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Sinne og fortvilelse preger nabolaget på Strand, på Stabekk vest for Lysaker langs E18.

Et stort protestbanner med teksten «Stopp raseringen av Strand» er flere ganger hengt opp over E18, av beboere langs landets mest trafikkerte veistrekning. Statens vegvesen har plukket det ned igjen.

I november, da frontfigur Pål H. Christiansen fikk beskjed om at han og familien må flytte fra huset, satte han seg ned og skrev brev til miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

I en ironisk tone beskrev han hvordan det var hun som skulle kommet syklende og overlevert ham det triste budskapet.

Mens vi drakk kaffe......

Christiansen beskrev scenen slik:

«Du hadde med deg tre croissanter med sjokolade inni. Og mens vi drakk kaffe og spiste croissanter ville du vennlig og tålmodig forklare oss hvorfor huset vårt måtte rives.»

Men det var en ansatt i Veivesenet som ga den faktiske beskjeden om at de måtte være ute av huset innen utgangen av 2019.

Noe svar fra Nguyen Berg fikk Christiansen ikke.

Derfor aksjonerer beboerne på Strand

Dette er grunnen til at lokalbefolkningen har gått til aksjon:

 • Ny E18 vest for Oslo har vært planlagt lenge. Mange hus skal uansett rives, og mange er innløst, men Christiansen i Fagerstrandveien og mange naboer i nærområdet gikk klar. De skulle få beholde det de opplever som et lite paradis rett ved E18, på Strand.
 • I juni i fjor ble imidlertid planene endret, da de rødgrønne i Oslo presset frem en oppstykket utbygging av E18, noe som inkluderer å bygge en halvferdig tunnel ved Høvik.
 • Det blir mer støy. Busser overtar sykkelbro. Det blir mer trafikk på lokalveiene langs E18. Flere hus skal rives, skrev Aftenposten.

Samme dag tok Pål H. Christiansen første gang kontakt med oss.

På denne Veivesenet-illustrasjonen er det tegnet inn hvor den midlertidige veien (merket med rødt) skal gå, parallelt med delvis kryssende dagens E18. Den hvite stiplede linjen markerer området som blir berørt av utbyggingen slik den nå ligger an til å bli. Foto: Statens vegvesen

Boliger rives. Blir liggende på en skrent. Eller midt i byggeområdet.

Akkurat hvor mange hus som kommer til å bli revet som følge av Oslopakke 3-vedtaket fra juni i fjor, er beboerne og Statens vegvesen uenige om.

– Tre er klare, sier Veivesenet til Aftenposten.

– Det kan bli åtte, sier Pål H. Christiansen.

Og:

– Konsekvensene blir også store for boligene som blir stående igjen på kanten av den nye skjæringen, eller blir liggende igjen midt i byggeområdet.

– Tross løftene om penger til helhetlig utbygging av E18 i Nasjonal Transportplan, er vi som bor her fremdeles i en desperat situasjon. Veivesenet sender ubehagelige brev som gjør oss usikre på hva som foregår, sier Christiansen.

Aksjonskollega Bård Spilling sier:

– Vi er endel huseiere som enten må bli innløst eller må leve med E18 og gigantisk utbygging i 10–12 år. For å legge om veien må Veivesenet sprenge vekk fjell og ødelegge hus og hager.

– Selv bor jeg i Michelets vei 125, nær Strandkrysset. Vi får midlertidig E18 rett utenfor porten, sykkelvei inntil huset på to sider og blir fratatt deler av hagen med hekk som hindrer innsyn. I tillegg blir det doblet trafikk i Michelets vei og dessuten anleggsplass og deponi, sier Spilling.

Akkurat hvor mange som mister huset er uklart. Men at det blir svært slitsomt å bo i dette området i mange år fremover er helt sikkert. Foto: Rolf Øhman

Tusenvis rammes på andre måter

Men selv om det å miste hus nok oppfattes som det vanskeligste, er det ifølge Høyre i Oslo, som ønsket full planlagt utbygging, mange andre som blir rammet.

– Vi har regnet oss frem til at 2200 personer vil bli direkte berørt av et ikke-funksjonerende Strandkryss, som er en uunngåelig konsekvens dersom Høviktunnelen ikke bygges, sier politisk rådgiver for Høyres bystyregruppe Rune Dahl.

– Samtidig vil minst 3000 biler daglig passere på til dels smale veier, uten fortau, og i konflikt med skolebarn og syklister, sier han.

– Bringer politikken i vanry

Flere hus i Fagerstrandveien på Stabekk ligger an til å bil revet som følge av oppstykket utbygging av E18. Beboerne protesterer, med Pål H Cristiansen (midt bak banneret) og Jan Paur (med skyggelue) i spissen. Hunden til høyre heter SETI. Foto: Rolf Øhman

Partikollega og gruppeleder Eirik Lae Solberg, som har gjort et mislykket forsøk på å få de rødgrønne med på et forlik om fullført bygging av Høviktunnelen, sier:

– Vi kan ikke som ansvarlige politikere sitte stille og se på at Strand-området med flere tusen innbyggere raseres og at mange familier får en midlertidig motorvei på dørstokken.

– Når det viser seg at konsekvensene av å utsette Høviktunnelen er så dramatiske, er det åpenbart at den må bygges under ett. Jeg forventer at byrådet tar til fornuften og bidrar til en løsning. Hvis de med åpne øyne lar dette skje, vil det bringe politikken i vanry, sier Solberg.

Veivesenet: Ser at totalbelastningen blir svært stor

Grete Tvedt er Veivesenets prosjektleder for E18.

– Vi vil innløse tre boliger. Men i tillegg vurderer vi å tilby innløsing for noen hus der totalbelastningen av støy, støv, innsyn og nærhet til anlegg, anleggsarbeider og midlertidig veiomlegging vil bli svært stor, sier hun.

– Vi vurderer nå alle ulempene: De vi ser i dag, under omlegging av veien og når den er i drift, helt frem til Høviktunnelen er ferdig bygget. Støy og luftforurensning vil utgjøre en vesentlig del av de samlede ulempene, sier Tvedt.

– Når vi tilbyr innløsing, vil det si at huseier står fritt til å si ja eller nei. Huseier kan bo i boligen, men vi ser at belastningen blir høy, sier hun.

Planen behandles i Bærum kommune i slutten av mai

Ifølge Tvedt er Veivesenet snart ferdig med denne vurderingen. Notatet blir en del av behandlingen når reguleringsplanen skal opp i kommunestyret i Bærum den 31. mai.

Hun sier at grunneierne skal kontaktes før notatet blir offentliggjort.

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg har ingen kommentar til saken ut over det hun sa til Aftenposten 25. januar.

Der sa hun: Selvfølgelig gjør det inntrykk at folk opplever usikkerhet i hverdagen sin. Men her snakker vi om investeringer for mange milliarder kroner. Da har vi politikere et ansvar for å gjøre de investeringene på en mest mulig ansvarlig måte for samfunnsutviklingen i Oslo og Akershus. Det var vår oppgave da vi fremforhandlet forliket om Oslopakke 3, sier Berg.

Les mer om

 1. E18
 2. Strand
 3. Statens vegvesen