Norge

Kraftige reaksjoner på funnene i Politidirektoratet: Så alvorlig at det er vanskelig å finne ord

– Konsekvensene er store, antagelig også fordi hemmeligholdet har gjort at enda mer penger er brukt, i tillegg til den langvarige skade som saken kan bety for den tillit våre myndigheter trenger i et demokrati. Det siste kan fort bli det verste, sier Nils E. Øy, spesialrådgiver i Norsk Presseforbund.

Innsynsekspert og pressenestor Nils E. Øy reagerer sterkt på opplysningene som kommer frem om det han kaller «juks».

  • Andreas Bakke Foss
    Andreas Bakke Foss
    Journalist

Tirsdag ble det avslørt at politiet har unnlatt å journalføre store problemer med et prestisjeprosjekt og merforbruk på 61,2 millioner kroner.

Det får Nils E. Øy, spesialrådgiver og innsynsekspert i Norsk Presseforbund til å reagere.

– Gitt at det viser seg å være korrekt, er denne saken dessverre ytterligere bevis på at det jukses, selv om vi har en av verdens beste innsynslover og den aller beste elektroniske postjournal, sier Øy.

Han var generalsekretær i Norsk Redaktørforening i 17 år, og har i hele sitt yrkesliv kjempet for ytringsfrihet, offentlighet og innsynsrett.

– Når jukset attpåtil gjøres av de myndigheter som skal stå for lov og orden her i landet, blir det så alvorlig at det er vanskelig å finne ord, sier Øy, og minner om at Pressens Offentlighetsutvalg tidligere i år også avdekket sterkt kritikkverdig journalføring, først og fremst i Justisdepartementet.

Her kan du lese hvordan POD forklarer den manglende journalføringen.

Politidirektoratet holder til i denne bygningen på Majorstuen i Oslo. Aftenposten kan nå avdekke hvordan ekstraordinær pengebruk (dokumentet på bildet) og prosjektproblemer har vært skjult for offentlighetens søkelys.

Øy mener konsekvensene er store fordi det han kaller «hemmelighold» kan gjøre det enklere å bruke enda mer penger.

– I tillegg til den langvarige skade som saken kan bety for den tillit våre myndigheter trenger i et demokrati. Det siste kan fort bli det verste, sier Øy.

– Dette er boikott av demokratiet

Siri Gedde-Dahl, leder av Offentlighetsutvalget og journalist i Kapital har ikke selv sett rapporten, men kommenterer funnene ut fra de opplysningene Aftenposten gir.

– Dette er boikott av demokratiet. Regjeringen og dens apparat hemmeligholder sine beslutninger for folket. For at offentlighetsloven skal fungere etter hensikten må det være mulighet til å få innsyn i sakene, og mulighet for offentlig debatt, før beslutninger fattes, sier Gedde-Dahl.

Hun påpeker at offentlig postjournal er nøkkelen til å identifisere sakene for å kreve innsyn.

– Vi har også tidligere sett enkeltsaker der journalføring og arkivering av sentrale dokumenter er mangelfull, men det som her dokumenteres av Riksrevisjonen, er drøy kost, sier hun.

Politidirektoratet, som ledes av politidirektør Odd Reidar Humlegård, innrømmer til Aftenposten at journalføringspraksisen ikke har vært tilfredsstillende. Nå skjerper de rutiner og internkontrollen på dette området.

– Hvor alvorlig vil du si dette er, Gedde-Dahl?

– Det er et grovt tillitsbrudd fra regjeringsapparatets side overfor folket. Det mest alvorlige er at Politidirektoratet – med ansvar for lov og rett her i landet – ser ut til å boikotte journalføring, arkivering og skriftlig saksbehandling helt bevisst, sier Gedde-Dahl.

– Hva er konsekvensene slik du ser det?

– Konsekvensen er at beslutninger fattes i hemmelighet uten politisk og offentlig debatt. Det betyr et svekket demokrati og det svekker tilliten til regjeringen og dets apparat, sier Gedde-Dahl.

– Jeg kjøper ikke lenger at hver gang de blir tatt med buksene nede i innsynsaker så er det bare «en beklagelig svikt i våre rutiner». Enkelte etater ser ikke ut til å nekte seg noen ting og tyr til all verdens triks når det gjelder å hemmeligholde en kontroversiell sak, sier hun.

Fra januar 2015 til og med august 2016 har Pressens Offentlighetsutvalg undersøkt departementenes og Statsministerens kontors journalføring og deres publisering av journalposter i Offentlig elektronisk postjournal (OEP). Rapporten kan du lese her.

Fagforbundsleder: Viktig med offentlighet

Sigve Bolstad, leder i Politiets fellesforbund, sier han synes det er vanskelig å kommentere saken da han ikke har kjennskap til hele rapporten.

Han sier at han på prinsipielt grunnlag mener det er viktig at det meste er offentlig.

– Det er viktig for hvordan pengene i norsk politi brukes. Når det skal bevilges penger til norsk politi, er det viktig at alt fremkommer slik at det ikke virker som man har mer penger enn man faktisk har, sier Bolstad, som sier han nå vil undersøke saken nærmere.

Les mer om

  1. De skjulte arkivene