Norge

Kristin-saken: Dette er mannen som nå er pågrepet for drapet

– Hva – er det riktig? Er jeg frikjent? Vent litt, jeg må hente meg en røyk ... Jeg kan nesten ikke tro det, sa mannen som ble frikjent på grunn av et hårstrå i 2002.

Her ble Kristin Juel Johannessen funnet drept. Det innfelte bildet ble sendt ut av politiet etter drapet. Foto: Foto: Ingar Storfjell / Tegning: Harald Nygård/Politiet

  • Thomas Olsen
    Journalist

Kristin-saken er blitt karakterisert som en av nyere norsk rettshistories største verkebyller, med en rekke feilgrep fra politiet.

Først ble én uskyldig 54 år gammel mann fra Sandefjord pågrepet og siktet. Siktelsen mot den psykisk utviklingshemmede mannen ble senere frafalt, og han fikk 700.000 kroner i erstatning.

Pågrepet i Sverige

I mai 2000 ble en 23-åring fra Sandefjord pågrepet og siktet i saken. Han ble pågrepet på kaien i Stockholm, på vei fra Estland, der han hadde giftet seg med, og hadde en sønn med, en estisk kvinne.

– Jeg opplever politiets arbeid som skremmende. De legger frem rene teorier som fakta. Først tok de feil mann. Samtidig som de gikk ut på en pressekonferanse og sa de var helt sikre på at de hadde tatt rett mann, ble jeg grillet i avhør i Sverige, med status som vitne, sa mannen til VGfør rettssaken.

  1. desember 2001 ble han i Larvik tingrett dømt til 12 års fengsel for drapet. Det mest sentrale beviset i tingrettssaken var sakkyndiges vurdering om at hårstrået med 98 prosent sannsynlighet stammet fra tiltalte.

Kjærlighetssorg rundt drapet

Blant punktene som den da 25 år gamle mannen ble utspurt om, var hans sinnstilstand i tiden rundt da 12-åringen ble drept.

Aktor mente 25-åringen var deprimert etter et samlivsbrudd noen måneder tidligere.

– Jeg hadde fått kjærlighetssorgen på avstand. Jeg var ikke i psykisk ubalanse, forklarte han selv i retten.

Den judisielle observasjonen av tiltalte forut for rettssaken i 2001 viste ingen tegn til nedsatt bevissthet, mangelfullt utviklede sjelsevner eller varige svekkede sjelsevner i tiden rundt drapet.

Les mer:

Les også

Syv ting du må vite om Kristin-saken

Var hår fra kvinne

Han ble også dømt til å betale 240.000 kroner i erstatning til Kristin Juel Johannessens foreldre. Da ankesaken skulle opp i 2003 avslørte imidlertid ny teknologi at hovedbeviset – ett hårstrå – ikke skal ha tilhørt tiltalte likevel.

Før ankesaken sendes hårstrået til Laboratory of the Forensic Science Institute of the Bundeskriminalamt i Tyskland for videre analyse. Innen ankeforhandlingen kommer opp foreligger resultatet fra analysen: hårstrået stammer fra en kvinne og var av en annen DNA-type enn den dømte mannens DNA.

Skrev rettshistorie

For første gang i nyere norsk rettshistorie frafalt riksadvokaten drapstiltalen før ankesaken startet. Aktor la derfor ned påstand om frifinnelse i Agder lagmannsrett.

Aktor måtte derfor legge ned påstand om frifinnelse. Dermed sto rettsapparatet overfor en ny situasjon: Selv om tiltalen ble frafalt, måtte det avsies en frifinnende dom av lagmannsretten. Det var ikke tilstrekkelig at drapsanklagen ble trukket tilbake. Henleggelsen kunne ikke oppfattes som en frifinnelse fordi det lå en dom på 12 års fengsel i bunn.

Saksforberedende dommer, lagdommer Trude Sæbø, opplyste til Aftenposten at retten sto overfor to alternativer. Man kan innkalle til ordinært rettsmøte med alle parter til stede. Her nedlegger aktor påstand om frifinnelse og retten avsier dom for det.

Les hva Kristins far mente om frifinnelsen:

Les også

– En skam og en hån

Frikjent ved kontorforretning

– Retten finner det imidlertid mer hensiktsmessig å avgjøre saken ved en såkalt kontorforretning. Det vil si at tre lagdommere avsier frifinnende dom for drapstiltalen på grunnlag av skriftlig dokumentasjon fra partene, sa lagdommer Sæbø.

I januar 2003 blir mannen ved kontorforretning frikjent i Agder lagmannsrett.

Ville sjekke DNA fra familien

– Hva – er det riktig? Er jeg frikjent? Vent litt, jeg må hente meg en røyk ... Jeg kan nesten ikke tro det, sa den da 26 år gamle mannen til Dagbladet.

Men frifinnelse var ikke nok. Mannen krevde en million kroner i oppreisning. Han ble i 2004 tilkjent 500.000 kroner i erstatning for uberettiget straffeforfølgning.

Han følte likevel at mistanken mot ham hang ved, og begjærte at åtte navngitte personer i familien ble DNA-testet. Dette ble avslått av Riksadvokaten. Han har de siste årene holdt en lav profil og har ikke hatt noen skattbar inntekt av betydning i Norge.

I 2005 ble

Les også

Hedrum-drapet gjenåpnet,

etter påtrykk fra familien.

I juli 2015 ble mannen pågrepet på nytt.

Les også

  1. En pågrepet for drapet på Kristin Juel Johannessen

  2. Elden: – Liten grunn til å tro at politiet ville oppklart saken uten farens hjelp

  3. Søsteren: - Tør ikke rope hurra ennå

  4. Dette er de uløste drapene