Norge

Drapssiktet 15-åring beslaglegger en hel, skjermet avdeling på sykehus

Ekspertene vurderer fortsatt om jenta som er siktet for drap på en sosionom i Asker, er tilregnelig. Nå vilsykehuset skrive henne ut, ifølge jentas advokat.

 • Tine Dommerud

- Det får store konsekvenser om hun blir skrevet ut for tidlig, mener jentas advokat, Cecilie Nakstad.

15-åringen skal overføres til ungdomsfengselet i Bergen når det er avklart om hun er strafferettslig tilregnelig.

Jenta ble innlagt til tvungen observasjon på Lier sykehus like før jul, i første omgang til 15. januar. Allerede da sa de sakkyndige at det var for kort tid. Retten bestemte seg derfor for å lytte til de sakkyndige og bestemte at observasjonstiden skulle forlenges til 12. mars.

- Helt plutselig fikk vi beskjed om at sykehuset trenger denne skjermingsavdelingen selv. Hun okkuperer en hel avdeling. Dette kan få store konsekvenser, og vi risikerer at vi må stille spørsmål ved hele observasjonen dersom den blir avbrutt, sier advokat Nakstad.

15-åringens forsvarer Cecilie Nakstad. Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix

Ifølge advokaten har de sakkyndige og ledelsen ved Lier sykehus besluttet at jenta skal flyttes fra Lier denne uken, fire uker før hun er ferdig observert av det psykiatriske teamet, som består av to psykiatere og en psykolog.Advokaten mener den psykiatriske observasjonen er avgjørende i spørsmålet om 15-åringen er strafferettslig tilregnelig.

-  At man i denne alvorlige og svært spesielle saken skal gjøre ting halvveis på grunn av ressursmangel, går bare ikke an. Psykiatrien har etter mitt syn sviktet jenta i forkant av drapet, og nå svikter de igjen, sier Nakstad.

- Ekstraordinær situasjon

Ledelsen ved psykiatrisk avdeling Lier, Vestre Viken helseforetak, vil ikke svare på om de vil skrive ut 15-åringen fra sykehuset denne uken.

- Dette er en ekstraordinær situasjon, og saken er svært spesiell, sier Heidi Taksrud, avdelingssjef ved psykiatrisk avdeling Lier.

Hun sier at de vil sikre en ansvarlig gjennomføring av det oppdraget de har påtatt seg og sier at det er avholdt regelmessige møter mellom psykiatrisk avdeling Lier og de sakkyndige i observasjonstiden

-  Grunnet sakens karakter har foretaket valgt å gi observasjonsoppgaven høyeste prioritet. Vi vil sikre en forsvarlig overføring til fengsel fra sykehuset.

- Betyr det at dere likevel vi la henne være til mars?

- Vi vil beholde henne slik at vi er sikret en forsvarlig overføring, og vi vil sikre en ansvarlig gjennomføring av det oppdraget vi har påtatt oss. Jeg kan ikke si noe om tidsperspektivet. Det er mange aktører inne i bildet.

Sykehuset bestemmer

Det rettspsykiatriske teamet som observerer 15-åringen, mener det er feil å uttale seg. Rettspsykiater Fred Heggen, som ikke er involvert i saken, sier på generelt grunnlag:

- Når pasienten kommer til sykehuset hvor observasjonen skal finne sted, er det i prinsippet den faglig ansvarlige behandler der som bestemmer lengden på innleggelsen. Om retten for eksempel har bedt om 12 ukers observasjon, kan altså personen være ferdig observert lenge før dette.

Rettspsykiater Randi Rosenqvist bekrefter at domstolen ikke kan rekvirere en observasjonsplass.

-  En institusjon må vurdere hvor lenge de kan stille institusjonen til disposisjon for retten.

Politiadvokat Iselinn Haavarstein er ikke enig. Hun mener jenta må være innlagt den perioden retten har bestemt.

- Vi forholder oss til det retten har bestemt. De har bestemt seg uti fra det de sakkyndige har bedt om.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Vollen-drapet: 15-åringen ble dømt frisk nok til fengsel. Siden har hun vært tvangsinnlagt på psykiatrisk.

 2. NORGE

  Forsvarer vil ha drapstiltalt barn kjent utilregnelig

 3. NORGE

  Disse skal undersøke Philip Manshaus

 4. NORGE

  Vil ha fullstendig rettspsykiatrisk observasjon av Philip Manshaus

 5. NORGE

  Psykologspesialist skal observere terrorsiktede Philip Manshaus

 6. NORGE

  Vollen-drapet: Drapstiltalt 16-åring måtte føres ut av rettssalen