Norge

Russisk skarpskytterrifle blant militære våpen i stort våpenbeslag

En russiskbygd skarpskytterrifle av typen Dragunov SVD og flere militære automatvåpen er blant de nesten 1000 våpnene som politiet har beslaglagt på Ringerike.

Aftenposten har her nummerert enkelte av våpnene. 1) Skarpskytterrifle av typen Dragunov SVD. 2) Steyr AUG automatgevær, produsert i Østerrike. 3) Avsaget gevær med påmontert lyddemper. 4) Uzi, israelskprodusert maskinpistol med høy skuddtakt. 5) Uzi mini eller mikro. 6) Amerikansk automatrifle av typen M16 eller den sivile versjonen AR15. Foto: Politiet

  • Hans O. Torgersen
    Hans O. Torgersen
    Journalist

Aftenposten kan nå fortelle hva slags våpen som politiet har funnet, blant annet et lett maskingevær og små israelskbygde Uzi maskinpistoler, som kan ha en skuddtakt på mellom 600 og 1200 skudd i minuttet.

– Det ser ut til at den ene av Uzi-ene enten er av typen mini eller mikro, sier en våpenkyndig, tidligere politimann som på anmodning fra Aftenposten har studert politiets bilder av deler av beslagene. Den tidligere politimannen ønsker ikke å bli navngitt.

  • Stort våpenbeslag på Hønefoss

To menn er hovedmistenkte i saken, der mellom 15 og 20 personer skal være innblandet. De hovedmistenkte satt fire måneder i varetekt før de ble løslatt i august.

Strafferamme seks års fengsel

Bare hos de hovedmistenkte er det gjort beslag av mellom 500 og 600 våpen.

De to mennene er siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 191, som omfatter grov ulovlig befatning med våpen og har en strafferamme på seks års fengsel.

Saken involverer personer både fra Hønefoss-regionen og fra landet for øvrig, opplyser politiet.

Det mest oppsiktsvekkende av våpnene som er med på politiets bilder, er skarpskytterriflen Dragunov SVD.

– Dette er våpen som absolutt ikke skal være i omløp ute i det sivile samfunnet, sier våpeneksperten til Aftenposten.

Rekkevidde på 800 meter

Dragunov SVD har en effektiv rekkevidde på 800 meter eller mer, avhengig av en rekke forhold, slik som skytterens dyktighet samt lys- og siktforhold.

Aftenposten har her nummerert enkelte av våpnene. 1) Avsaget haglgevær. Tidligere et populært type våpen blant ransmenn. 2) Ombygget AG3 påmontert kikkertsikte. 3) Amerikansk militært automatgevær av typen M4. 4) Lett maskingevær, trolig av typen HK 21E. Foto: Politiet.

På det samme bildet ser man også et avsaget haglgevær med påmontert lyddemper.

– Lyddemper er i seg selv lovlig, men våpenet er klart ulovlig modifisert med avkappet kolbe og løp.

På det andre bildet ser man flere automatvåpen av militær type, men det er ikke mulig å se om det er funksjonsdyktige våpen.

Ett av våpnene er et lett maskingevær av typen HK 21E, som bruker standard ammunisjon i kaliber 7,62. Det lette maskingeværet har imidlertid i den militære originalversjonen høyere skuddtakt og større magasin enn vanlige automatrifler i samme kaliber.

På dette bildet er det også noe som for vår ekspert ser ut som en ombygget AG3, som tidligere var standardvåpen i det norske forsvaret.

Etterforsket siden januar

Politiet på Ringerike har etterforsket saken siden januar 2016.

Sakens omfang avdekker at det er et stort antall våpen som ikke er innført i noe register og som skifter eiere uten at politiet får registrert dette.

– Formålet med våpenlovgivningen er at man skal ha kontroll på hvem som har våpen, hvem som omsetter dem og at de oppbevares forsvarlig. Dette gjør at politiet ser svært alvorlig på saken, sier politiadvokat Aasen.

– Vet dere om noen av disse våpnene er planlagt brukt til kriminelle handlingene?

– Vi har ikke opplysninger som tilsier at de skulle benyttes til straffbare handlinger. Vi er veldig opptatt av å ikke skape unødvendig frykt rundt dette, sier Aasen.

Les mer om

  1. Våpen