657.000 kilo klær skal vaskes. 1,8 millioner måltider inntas. Her er alt om NATO-øvelsen Trident Juncture.

Mer enn 50.000 soldater og 10.000 kjøretøyer skal øve på krig i Norge i høst. Her er vår guide til øvelsen.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg ser på mens et F-18 Super Hornet-fly lander på det amerikanske hangarskipet USS Harry S. Truman, som nå er på vei til farvannene utenfor Norge for å delta i NATO-øvelsen Trident Juncture.

1. Dette skjer under øvelsen

I praksis handler Trident Juncture om at NATO-landene sammen skal slå tilbake et angrep fra Russland. Dreieboken er skrevet ved NATOs Joint Warfare Centre ved Stavanger.

De viktigste formålene med øvelsen er:

 • Allierte styrker skal tas imot og beskyttes ved ankomst til Norge.
 • Store avdelinger og store mengder materiell skal flyttes på kort tid.
 • Luft, sjø- og hærstyrker skal fungere sammen.

Rundt 50.000 soldater deltar, med 10.000 kjøretøyer, 130 fly og 70 fartøyer. At hangarskipet Harry S. Truman deltar øker antallet soldater fra 45.000 til 50.000.

Samtlige 29 NATO-land deltar, pluss Sverige og Finland.

2. Hvor vil det skje mest?

 • På bakken, i et område fra Dombås til Røros og videre til Rena. Spesielt Lillehammer, Lesja og Dombås vil oppleve mange soldater.
 • På sjøen i norsk og internasjonalt farvann utenfor mørekysten og Trøndelag.
 • I luften fra Andøya og Bodø i nord til Rygge i sør, i tillegg til over Sverige og Finland.

Det blir stor aktivitet på flybasene Andøya og Bodø, som Stortinget har vedtatt at skal legges ned.

3. Hva koster øvelsen?

Totalt sett et sted mellom 1,5 og 2 mrd. kroner. Norsk næringsliv har skrevet kontrakter med NATO for 1,5 mrd. kroner.

Den norske deltagelsen koster 435 mill. kroner. Norge har også satt av 300 mill. til transport, mat og overnatting for allierte, summer de skal betale tilbake.

Alle skal dele på utgifter som oppstår til brøyting, strøing og søppelhåndtering.

Kystjegerkommandoen i aksjon under øvelse Cold Response i 2016.

4. Hva går pengene til?

Bare det å sette opp leirer for 40.000 soldater med anleggsarbeid, montering av telt, møblering med senger og annet utstyr, toalett og vann, gjerder og annen fysisk sikring, koster alene 752 mill. kroner.

Andre utgifter:

 • Mat og vann: 242,6 mill. kroner.
 • Drivstoff og smøremidler: 373 mill. kroner.
 • Vask av tøy, bygg og kjøretøyer, pluss havne- og flyplasstjenester: 44,6 mill. kroner.
 • Transporttjenester inkludert leiebiler: 16 mill. kroner.
 • Det skal ifølge øvingsledelsen vaskes 656.760 kg med klær underveis, målt ut fra hvilket behov de ulike landene har meldt inn.
 • Rundt 1.800.000 måltider skal inntas. Det er bestilt 4,6 millioner halvlitersflasker med vann.
 • Det bygges camper for opptil 5500 soldater. I alt bygges 50 camper.
 • 35.000 senger stilles til rådighet.
 • Rundt 30 transportskip leverer og henter materiell.
Amerikanske styrker gjør landgang med amfibiekjøretøyer i Trøndelag under øvelsen Cold Response, i 2016.

5. Hva synes Russland om øvelsen?

I en kommentar til Forsvarets forum kaller Den russiske ambassadens presseattaché Olga Kiriak øvelsen «anti-russisk».

Attacheen mener Trident Juncture «militariserer nordområdene ved å skru opp spenningen og hisse opp offentligheten». Hun spør hva som er «formålet med å omsette sitt rolige land til skytebane for simulering av NATOs store stridsoperasjoner».

Russland har uansett takket ja til å overvære øvelsen.

6. Tyrkia deltar til tross for skandalen sist

Tyrkia trakk seg brått fra fjorårets NATO-øvelse Trident Javelin, da tyrkiske ledere underveis i twittermeldinger ble hengt ut som «fiender».

Forsvaret bekrefter likevel at Tyrkia deltar på Trident Juncture, med flystyrker som skal operere fra Bodø. Denne gang skal ikke den type «spill» dukke opp som under Javelin.

Italienske soldater snakker med lokalt politi på Dombås 27. september.

7. Hva er den største risikoen ved øvelsen?

Forsvaret og forsker Per Andreas Langeland ved Transportøkonomisk institutt peker selv ut trafikkulykker.

– Mange flere sivile blir berørt i år fordi øvelsen strekker seg over en mer befolket del av landet. Likevel har Statens vegvesen gitt dispensasjon etter dispensasjon. De burde vært tøffere på å separere militære og sivile, mener Langeland.

8. Hva gjør soldatene på fritiden?

Det blir lite fritid under selve felttjenesteøvelsen 31. oktober til 7. november. Hver avdeling regulerer selv fritiden til soldatene. Norge har ikke lagt noen restriksjoner.

– Vi har forberedt oss godt. Vi har hamstret inn sjokolade, brus og potetgull. Og vi har en hel fryser på Røros full av ferdiglagd pizza som vi kan få fraktet til Ålen ved behov, sier Coop Marked-sjef Einar Haseth i Holtålen til avisen Arbeidets Rett.

Disse møtte da Norges totalforsvar samlet representanter på Dombås 27. september: Forsvaret, politi, brannvesen, offentlig medisinsk personell, Røde Kors, Sivilforsvaret, elforsyning, Telenor, Statens vegvesen, Kystverket og Bane Nor, pluss folk fra transportnæringen, landbruket og entreprenører.

9. «Totalforsvaret» – hva er det?

Det omfatter politi, helsemyndigheter, havnemyndigheter, samferdselsmyndigheter og luftfartsmyndigheter. Fem øvelser innen helseberedskap blir gjennomført før og under Trident Juncture.

Admiral og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen (t.h.) med øverstkommanderende for NATO i Europa, general Curtis M. Scaparotti. Scaparotti bærer tittelen Supreme Allied Commander Europe (Saceur). Scaparotti er varslet til «oppvisningsdagen» under Trident Juncture 30. oktober.

10. Oppvisning i militære ferdigheter

Det store showet under Trident Juncture blir ikke tilgjengelig for vanlige publikummere. Den 30. oktober skal 1000 soldater, amfibiefartøy, stridsvogner, stormpanservogner og fly vise hva de kan ved Byneset utenfor Trondheim.

500 NATO-gjester og 150 pressefolk er invitert, men NATO har engasjert NRK til å produsere en live-feed som også kan kringkastes.

 • Du finner informasjon fra Forsvaret om øvelsen her.