Terroranke: Ubaydullah Hussain dømt til fengsel i ni år, rekrutterte to personer

Borgarting lagmannsrett har dømt Ubaydullah Hussain (32) til fengsel i ni år. Profetens Ummah er nå betydelig svekket. Men PST ser ingen grunn til å hvile.

 Ubaydullah Hussain og forsvareren John Christian Elden. Lagmannsretten skriver i dommen at den sitter igjen med et inntrykk av Hussain «som en følelseskald og kynisk person».
  • Olga Stokke

Betydelig svekket. Det er Politiets sikkerhetstjenestes analyse av det ekstreme islamistiske miljøet i Norge, hvor ikke minst gruppen Profetens Ummah med Ubaydullah Hussain (32) spilte en sentral rolle.

– Vi ser at det ekstreme islamistiske miljøet i Norge er betydelig svekket, sier Martin Bernsen, seniorrådgiver i PST.

Årsaker til dette er ifølge Bernsen: Flere av aktørene dro til Syria. Der ble flere av dem drept. Flere av dem som kom tilbake til Norge, sitter i fengsel. De strenge terrorstraffene som flere ble idømt, kan ha virket avskrekkende.

Men fortsatt bekymring

Men Bernsen påpeker:

– Vi kan ikke hvile. Det pågår fortsatt radikalisering i Norge, og vi vet at slike prosesser kan gå fort.

– Det er fortsatt bekymring knyttet til enkeltpersoner og små grupper rundt om i landet. Det gjelder personer med et potensial, enten er de farlige eller de kan bli det, sier han.

De aller fleste som PST følger opp på ulike måter, er unge menn. Men i desember 2017 ble en somalisk kvinne med status som asylsøker, pågrepet av PST. Hun sitter nå i varetekt. PST mener at hun var på vei til IS i Syria.

Dømt for å ha rekruttert to personer

Borgarting lagmannsrett har dømt Ubaydullah Hussain til fengsel i ni år. Dette var aktors påstand og sammenfallende med tingrettsdommen.

Mens tingretten frikjente Hussain for å ha rekruttert Thom Alexander Karlsen, som døde i Syria, kom lagmannsretten til at Hussain rekrutterte også ham til IS. Hussain er dømt både i tingretten og lagmannsretten for å ha rekruttert en ung mann som var tiltalt i samme sak i tingretten. Den unge konvertitten godtok dommen, mens Hussain anket.

Lagmannsretten er overbevist om at Hussains påvirkning og tilskyndelse var «den helt avgjørende årsaken til at Karlsen til slutt tok valget om å dra til Syria.»

Hussain straffes for: Deltagelse i en terrororganisasjon, for rekruttering av
to personer til en terrororganisasjon og for ved fem tilfeller å ha ytt økonomisk eller annen materiell støtte til en terrororganisasjon.

Lagmannsretten: «Hans forherligelse av ISIL»

Lagmannsretten er overbevist om at Hussain «personlig og oppriktig» støttet terrorgruppen IS’ handlinger i Syria og Irak, foruten terroraksjonene i Vesten. Retten konstaterer at den samlede bevissituasjonen, «herunder hans forherligelse av ISIL og kalifatet», tegner et klart bilde av en virksomhet over tid som lagmannsretten anser som deltagelse i ISIL.

Hussain har erklært seg ikke skyldig i deltagelse i og rekruttering til terrorgruppen IS. Hans to forsvarere, advokatene John Christian Elden og Ulrik Sverdrup-Thygeson jr., gikk inn for frifinnelse.

Retten: «Følelseskald og kynisk»

I likhet med Oslo tingrett mener Borgarting lagmannsrett at mannen fra Bjerke i Oslo virket som inspirator, mentor, rådgiver, organisator, fasilitator, mellommann og/eller portåpner og sendebud. Det har fått fatale konsekvenser for flere unge mennesker, som enten er i fengsel eller døde.

Lagmannsrettens inntrykk av Hussain er at han er en «følelseskald og kynisk person». Retten peker på at han ikke viste tegn til å være lei seg i avspilte telefonsamtaler da det ble kjent at Thom Alexander Karlsen var blitt drept i Syria. Hussain etterlater et inntrykk av at dødsfallet ikke var annet enn et påregnelig tap, ifølge dommen.

Ubaydullah Hussain var en PR-kåt skrytepave, særlig skrøt han for damer, sa forsvareren under ankesaken.

Selv om aktor og statsadvokat Frederik G. Ranke mener at det er lite som tyder på at Hussain har brutt med Profetens Ummah og IS-ideologien, spiller han ikke lenger noen aktiv rolle siden han sitter inne. En annen sentral aktør i gruppen, Adnan Shaluni, ble utvist til Sverige, mens Arfan Bhatti blir holdt nøye øye med av politiet. Egzon Avdyli sluttet seg til IS i Syria ved årsskiftet 2013/2014, og i slutten av april 2014 ble han drept i kamp for IS. Avdylis to brødre er begge blitt dømt for IS-støtte.

Tusenvis av ekstreme islamister

I motsetning til PST i Norge har det svensk sikkerhetspolitiet gått ut med opplysninger om hvor mange islamistiske ekstremister som befinner seg i landet. I juli 2017 sa Säpo-sjef Anders Thornberg at det i Sverige dreier seg om 2000 personer.

Også fra andre europeiske land er det kommet tall på hvor mange ekstreme islamister som er på myndighetenes radar.

I Frankrike holdes nærmere 16.000 ekstreme islamister under oppsikt av myndighetene, ifølge aviser som Le Monde. I Storbritannia følger politiet med på 23.000 ekstreme jihadister, skriver The Times. Sjefen for Tysklands nasjonale sikkerhetstjeneste, Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), Hans-Georg Maaßen, sier at 1900 personer har terrorpotensial.

Etterretningsdugnad

Etter terrorangrepet i Stockholm den 7. april 2017 og pågripelsen av en ung mann med eksplosiver i Oslo dagen etter, økte PST trusselnivået i Norge. Og samarbeidet mellom PST og politiet ble intensivert.

– Vi hadde en intensivert nasjonal etterretningsoperasjon frem til at vi i november nedjusterte trusselnivået. Operasjonen ga interessante funn som vi har fulgt opp, sier Bernsen, som ikke ønsker å utdype det.

Godtok dommen

Den 20 år gamle konvertitten som ble tiltalt og dømt samtidig med Hussain, valgte å godta tingrettsdommen på to år og ti måneder. Han ble stoppet av politiet idet han skulle reise til Syria.

Et fåtall har reist fra Norge til IS-kontrollerte områder det siste halvannet året, opplyser PST.

I månedsskiftet januar/februar legger PST frem sin nye trusselvurdering.