Forsvaret sier at «kontrakten er brutt». Men her lander likevel mareritthelikopteret NH90.

Klokken 11.30 mandag formiddag landet dette splitter nye helikopteret på Kjeller. Til brede smil. Spørsmålet er om Forsvaret fortsatt vil ha det.

Første NH90-helikopter med kurs for Sjøforsvaret landet på Kjeller 11.30 mandag.

– Dette er en stor dag. Vi har jobbet lenge og intensivt for å få helikopteret hit, smiler brigader Diederik Wilhelm Kolff, sjef for luftkapasiteter i Forsvarsmateriell.

Forsvarsmateriell (tidligere Forsvarets logistikkorganisasjon) har som oppgave å bestille og levere utstyr og tjenester til Forsvaret.

Jubelen gjelder NH90-helikopteret som mandag klokken 11.30 foretok en forsinket landing på Kjeller.

Litt forsinket, fordi det skulle landet klokken 11. Mer forsinket, fordi det egentlig skulle kommet før jul. Dramatisk forsinket, fordi NH90 opprinnelig skulle kommet i 2006.

Så forsinket er NH90 at mens Forsvarsmateriell inviterer til markering av landingen sitter Forsvarsstaben og vurderer hele prosjektet. Et arbeid som ble startet i oktober, og som også handler om at Forsvaret har fått informasjon om at det uansett blir færre flytimer med NH90 enn forutsatt.

Én mulighet er å skrote hele kontrakten, en annen å leie inn andre helikoptre mens man venter på at NH90 skal bli operativt.

Men vil de ha helikopteret?

NH90-helikoptrene, som skal koste tilsammen 7,2 milliarder kroner, har vært et mareritt for Forsvaret:

  • I 2001 bestilte Norge 14 stykker: Åtte til Kystvakten og seks til marinens fregatter.
  • I 2009 landet det første i Norge. Det er fortsatt er under uttesting og ikke satt i tjeneste som planlagt, hos Kystvakten. Det, og flere søster-helikoptre som har kommet, er dessuten «midlertidige» utgaver som må oppgraderes før de blir fullt ut operative.

Om Forsvaret velger å beholde mandagens fregatt-helikopter skal det uansett gjennom en fire år lang forberedelsesperiode.

– Fremstår det litt underlig at Forsvaret markerer mottak av nytt helikopter, kort tid etter at man vurderte å si opp kontrakten?

– For Forsvarsmateriell er dagens mottak en stor milepæl. Vår oppgave er å anskaffe helikoptrene, legge til rette for drift, og så overlevere dem til Forsvaret, sier brigader Kolff.

På samme spørsmål svarer spesialrådgiver Birgitte Frisch i Forsvarsdepartementet i en e-post:

«Helikopterprosjektet er vedtatt i Stortinget og skal dekke Forsvarets behov. De løpende vurderinger og analyser gjøres for at Forsvaret skal kunne løse sine oppgaver på best mulig måte. Forsvarsmateraiell følger opp planen som ble etablert med leverandøren NHI i fjor høst. Disse oppgavene står ikke i motstrid til hverandre.»

Kystvakten har i flere år kunnet øve med NH90. Men fortsatt er ingen satt inn i tjeneste. Ifølge Forsvaret er imidlertid problemene med å sikre helikoptrene i dårlig vær i ferd med å bli løst.

Forsvaret i oktober: «Kontrakten er brutt»

Mens smilene var brede på Kjeller er det et dypt alvor over arbeidet i Forsvarsstabens helikopterutvalg. Uten helikoptre får ikke Kystvakten drevet effektivt fiskerioppsyn, og marinens evne til å bekjempe ubåter er svak.

Norge har flere ganger vurdert å si opp NH90-kontrakten med den italienske leverandøren. Forsvaret har konstatert at kontrakten når det gjelder antall lovede flytimer faktisk er brutt. Og en av arbeidsutvalgets oppgaver er å se på om andre helikoptre må bestilles for å gjøre jobben, i stedet for NH90.

– Jeg har i lang tid vært åpen om og tydelig på at det er store utfordringer knyttet til NH90-leveransen. Det er nettopp derfor jeg iverksatte analysen, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen til Aftenposten.

Han sier at han får svarene denne uken, og at hans egen anbefaling sendes Forsvarsdepartementet til uken. Den skal gi svar på hvordan gapet mellom det behovet NH90 skulle fylle og hva helikopteret i dag tilbyr kan kompenseres.

Brigader Diederik Wilhelm Kolff, sjef for luftkapasiteter i Forsvarsmateriell rett etter landing for NH90-helikopteret på Kjeller.

– Når kan det første NH90 være operativt om bord på en fregatt?

– I 2022 vil de være fullt ut operative, sier brigader Kolff.