Norge

– Grove voldtekter av voksne havner bakerst i køen

En kraftig økning i seksuelle overgrep mot barn har gitt Oslo-politiet så mye å gjøre at grove voldtekter av voksne blir liggende bakerst i behandlingskøen.

Seksjonssjef Kari-Janne Lid (t.v.) og politiadvokat Lene Hammersland er bekymret for at grove voldtekter av eldre ikke blir prioritert.
  • og NTB
Seksjonssjef Kari-Janne Lid ved for Seksjon for etterforskning av alvorlige seksuallovbrudd i Oslo politidistrikt

– Restansene har økt bekymringsfullt siden sommeren. Nå har vi godt over 100 saker som er over 12 måneder gamle, mens vi for en tid tilbake var nede i 40 saker. Og da snakker vi voldtektssaker. Voldtekter av voksne havner bak i køen når vi må prioritere kapasiteten og holde fristene for tilrettelagte avhør, sier Kari-Janne Lid, seksjonssjef for Seksjon for etterforskning av alvorlige seksuallovbrudd i Oslo politidistrikt, til Politiforum.

Lid understreker at det er problematisk at det er frister som styrer prioriteten, og ikke alvorlighetsgrad i sakene.

Hun sier det ville vært en idé å senke grensen for tilrettelagt avhør til 15 år som tidligere.

Vil ha regelendringer

Ifølge politiadvokat Lene Hammersland er situasjonen nå slik at de må gjennomføre tilrettelagte avhør av alle vitner under 16 år i alle deres saker.

– Det hadde vært hensiktsmessig om regelverket åpnet opp for at politiet i større grad kunne gjennomføre korte innledende avhør av det som antas å være perifere vitner. Dette kunne ha bidratt til å få ned antall tilrettelagte avhør og bidra til at vi kunne bruke ressursene våre riktigere, sier hun.

Justisdepartementet ba om vurdering

Justisminister Sylvi Listhaug (Frp) sier til Politiforum at det pr. nå er uaktuelt å senke alderskravet, men at departementet i fjor ba Politidirektoratet om en vurdering av fristene.

– Departementet vil vurdere om det er grunnlag for å foreslå endringer, og i så fall om det skal gjøres nå eller i tilknytning til arbeidet med ny straffeprosesslov, sier Listhaug.

Les mer om

  1. Sylvi Listhaug
  2. Etterforskning
  3. Overgrep
  4. Oslo