Høgskolen i Oslo og Akershus kan bytte navn til OsloMet

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) kan bli universitet, og da foreslår rektor Curt Rice at det nye navnet blir OsloMet.

Høgskolen i Oslo og Akershus på Bislett i Oslo. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

I november fikk HiOA nyheten fra Nasjonal komité for kvalitet i utdanningen (NOKUT) om at høgskolen oppfyller kravene til å bli akkreditert som universitet. 12. desember skal NOKUT vedta om de følger anbefalingen fra sakkyndig komité.

Dersom de gjør det, vil rektor Curt Rice fremme en sak for HiOA-styret om navnet på det nye universitetet, nemlig Oslo Metropolitan University, skriver Khrono.

– Oslo er en kjent hovedstad i Europa og er Europas raskest voksende by. Å ha Oslo med i navnet vil gjøre det lettere å profilere det nye universitetet internasjonalt, skriver Rice.

– Navnet knyttes gjerne til universiteter hvor studentene har større mangfold i alder, etnisitet og sosioøkonomisk bakgrunn enn ved de tradisjonelle universitetene, legger han til.

På norsk kan universitetet komme til å hete Oslo Storbyuniversitet. Navneforslaget må godkjennes av HiOA-styret og Kunnskapsdepartementet.