Norge

Slik endte Italia opp med å ønske mulla Krekar utlevert som påstått leder av et terrornettverk

Krekar leder et terrornettverk som har finansiert jihad i Syria og Irak, rekruttert personer til terror og har hemmelige støttespillere i Kurdistan, mener italiensk politi. Krekar selv kaller nettverket en politisk idé og tanke.

 • Andreas Bakke Foss
  Andreas Bakke Foss
  Journalist

Italia, 2011: De italienske etterforskerne har en liste med 500 navn. Navnene har én ting til felles:

De har besøkt en nettside som politiet mener har publisert materiale fra blant andre terrororganisasjonen Al-Qaida og oppfordret til terrorhandlinger.

Nettsiden ble stengt av australsk politi i mars 2010. Mannen som drev den, en student fra Canberra, ble arrestert.

I listen over navn er det én mann som raskt vekker de italienske etterforskernes oppmerksomhet.

Han er fra i Irak, har søkt politisk asyl i Italia med det myndighetene mener er falske papirer og skal ha besøkt siden 53 ganger. I dag er han 37 år og bor i Merano i Syd-Tirol i Italia.

Skal avgjøre om Krekar kan utleveres

Mulla Krekar ble pågrepet om morgenen 12. november i fjor, siktet for terrorplanlegging i Italia. Dagen etter ble han varetektsfengslet. Nå skal Oslo tingrett avgjøre om vilkårene for utlevering til Italia er til stede.

Torsdag skal Najmuddin Faraj Ahmad (59), kjent som mulla Krekarmøte i Oslo tingrett. Listen fra 2011 er mye av grunnen.

Tingretten skal avgjøre om vilkårene er tilstede for at Krekar kan utleveres til Italia for straffeforfølging der.

Historien om torsdagens muntlige fohandlinger startet for fem år siden, da etterforskere fra flere land møttes i den nederlandske byen Den Haag i mai 2011. Her ligger Eurojust, EUs samarbeidsorgan i etterforskningen av alvorlige grenseoverskridende straffesaker.

Her i Eurojusts bygning i Den Haag i Nederland møtte etterforskerne fra Italia andre europeiske land flere ganger under etterforskningen som førte til ønske om utleveringen av mulla Krekar fra Norge.

Slik startet opprullingen av Krekars påståtte nettverk

Etterforskerne skal ha beslaglagt den bærbare datamaskinen til den 37 år gamle irakeren som er bosatt i Merano.

Ifølge påtalemyndighetens etterforskningsdokumenter som Aftenposten har tilgang til, viste undersøkelser av harddisken at 37-åringen hadde vært i kontakt med flere irakere som tidligere hadde vært i politiets søkelys, blant annet for å rekruttere kurdere til Ansar al-Islam, gruppen som ble opprettet i 2001 og frem til mai 2002 var ledet av mulla Krekar.

Analysen førte det italienske politiet til den nettbaserte chattetjenesten Paltalk, der etterforskere fant ut at 37-åringen hadde vær aktiv på et rom som ble brukt av tilhengere av mulla Krekar.

Krekar-møtet med de andre europeiske landene i Haag

Fra utenlandske etterretningskilder fikk italiensk politi høre at «nettverket» ble ledet av Krekar.

På møtet i Den Haag i 2011 skjønte italienerne også at det allerede fire år tidligere var igangsatt etterforskninger i Sveits og Tyskland der Krekar var involvert.

Aftenposten omtalte den norske delen av etterforskningen i Sveits i 2009 da den sveitsiske påtalemyndigheten var i Oslo for å avhøre Krekar og en rekke personer i hans omkrets.

I Tyskland hadde Krekar vært under etterforskning, mistenkt for å ha grunnlagt en terrororganisasjon i utlandet.

Et navn gikk igjen i flere etterforskninger

Etterforskerne i de ulike landene ble klar over at de alle hadde saker som krysset hverandre. Et navn som gikk igjen, var mulla Krekar.

I 2011 ble Krekar identifisert som lederen av et påstått europeisk nettverk som etterforskerne mente de begynte å se konturene av.

Politiet i Italia mente nå de kunne identifisere en ny utvikling og virksomhet i et nettverk som ble omtalt som Rawt, der Krekar var lederen.

– Hverken Sveits eller Tyskland har tiltalt mulla Krekar, eller begjært ham utlevert. Mulla Krekar har stilt i lange avhør både med sveitsiske og tyske myndigheter. Han har svart på det som er stilt av spørsmål, sier advokat Brynjar Meling, Krekars forsvarer, til Aftenposten.

Startet massiv overvåking av 37-åring

Italiensk politi begynte å overvåke 37-åringen, og i september 2011 mener de han er i samtaler med personer i andre land som politiet også mener er inspirert av Krekar.

Etterforskerne skjønner nå at det påståtte nettverket bruker en rekke forskjellige nettbaserte kommunikasjonstjenester for å holde kontakten.

 • Krekar-saken kjapt på to minutter!
Les også

Les hvordan det gikk i Storbritannia: Krekar-kontakter slipper utlevering til Italia

Mener Rawt formidlet dokumenter og ideer på chatterom

Ifølge politiet skal 37-åringen ha vært en av administratorene på et navngitt rom på Paltak som sentrale personer i nettverket brukte for å formidle dokumenter og ideer. Alt ble organisert og ledet av Krekar, mener italienske myndigheter.

Ifølge politiet dannet det seg et bilde av et nettverk med en jihadistisk ideologi, inspirert av retningslinjer fra Krekar. De skal blant annet ha snakket om hvordan de skal ta makten i Kurdistan for å opprette en islamistisk stat.

37-åringen skal ha snakket med personer som kunne relateres til Krekar gjennom etterforskningene i Sveits og Tyskland.

Hvordan havnet den italienske etterforskningen i Norge?

Ifølge politiet i Italia skal 37-åringen ha hatt samtaler med en 39-åring fra Fredrikstad som flere ganger er omtalt som Krekars «høyre hånd» i Norge.

Italienske myndigheter omtaler 39-åringen som en ledende skikkelse i Krekars organisasjon, noe han selv benekter. Han ble pågrepet av norsk politi under aksjonen i november i fjor, men løslatt fra varetekt før jul i fjor.

I mars 2012 dukket 37-åringen fra Nord-Italia opp i en demonstrasjon i Oslo sammen med Krekar. Under oppholdet i Norge skal han ha bodd hos en 42-år gammel irakisk statsborger i Drammen.

Sistnevnte er den andre personen italienske myndigheter nå ønsker utlevert sammen med Krekar.

42-åringen, som mener han er uskyldig og benekter at han har gjort noe straffbart, har erkjent i et fengslingsmøte i Oslo tingrett at han kjenner 37-åringen fra Merano. Han hevder han ble kjent med ham via Krekar.

Mai 2012: Krekar blir pågrepet etter dom

Få måneder senere, i mai 2012, mener italienske myndigheter de får en bekreftelse på at Rawt er en organisasjon som opererer i flere land, blant annet i Tyskland, Norge, Italia og England.

Samtidig ble Krekar den 26. mai 2012 dømt til fem års fengsel av Oslo tingrett for trusler mot norske myndigheter, tre kurdere og Høyre-leder Erna Solberg.

Dagen etter ble han pågrepet av et stort antall bevæpnede polititjenestemenn fra Oslo politidistrikt som bisto Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Skal ha funnet «organisasjonskart» under ransakelse

Ifølge politidokumenter skal politiet i ransakelsen som fulgte ha funnet det de mener er «organisasjonskart» for Rawt.

Etterforskerne mente nå at Rawt er en avlegger av «Al-Qaida in the Kurdish Battalions (AQKB)», en islamistisk organisasjon som betegnes som den kurdiske delen av Al-Qaida. Noen måneder tidligere, i januar samme år, ble AQKB satt på den amerikanske terrorlisten.

Gruppen ser på de kurdiske selvstyremyndighetene som forrædere og har tatt på seg ansvaret for flere angrep i Irak.

Avlyttet en rekke samtaler i fengselet

I desember 2012 reduserte Borgarting straffen til Krekar og han blir dømt til fengsel i to år og ti måneder for trusler mot Erna Solberg og mot flere kurdere.

Advokat Brynjar Meling (f.v.), Mulla Krekar og advokat Arvid Sjødin før ankesaken mot Krekar som startet i Borgarting lagmannsrett i oktober 2012.

– Poenget fra vår side er at Norge også har vært en del av etterforskningen. I saken som fikk sin dom i 2012, da Krekar ble frifunnet for terror, var dette en del av etterforskningsmaterialet. Det er i beste fall påfallende at PST og statsadvokaten ikke tok ut tiltale på dette punktet, dersom det var noe i dette materialet som indikerte at det var begått straffbare forhold, sier Meling.

Signe Aalling, politiadvokat i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sier de etter rettsanmodning har bistått Italia i deres etterforskning som startet i 2011.

– Dette gjelder også med konkrete etterforskningsskritt, som gjennomføring av romavlytting, sier hun.

– I perioden frem til pågripelsen 12. november 2015, har det vært gjennomført flere møter med italienske myndigheter i sakens anledning, men også i regi av Eurojust, sier Aalling.

Politiadvokat Signe Aalling i PST sammen med Krekars advokat Brynjar Meling etter et rettsmøte.

I april og mai 2013 skal politiet ha avlyttet en rekke samtaler Krekar hadde i fengselet med familie og støttespillere.

Italienske myndigheter mener samtalene dokumenterer at Krekar er den ubestridte lederen i nettverket, at han støtter jihad og at Rawt har aktører i Kurdistan og Nord-Irak som opererer i hemmelighet.

Hevder Rawt skal ha betalt for jihadistreiser

Søndag 25. januar 2015 hadde Krekar sonet ferdig og ble løslatt fra Kongsvinger fengsel.

Rawt har som mål å trene islamister som skal kunne brukes i krigshandlinger, mener italienske påtalemyndigheter.

1. januar 2014 skal en 27 år gammel kosovoalbaner bosatt i Merano i Nord-Italia, og som ifølge politiet er tilknyttet nettverket, ha reist til Syria for å slutte seg til krigshandlingene der.

Politiet mener det var Rawt som finansierte turen.

En 27-år gammel kosovoalbaner som politiet mener er en del av det påståtte terrornettverket, skal ha tatt seg hit til Ataturk-flyplassen i Istanbul i Tyrkia. Deretter skal han ha dratt til Syria, mener politiet. Etterforskerne mener 37-åringen var sentral for å få ham fra Malpensa-flyplassen i Milano til Ataturk-flyplassen i Istanbul og at det var Rawt som finansierte turen.

Mener Krekar finansierer de som engasjerer seg i jihad i Nord-Irak

Italienske myndigheter mener Krekar tydelig har invitert til å finansiere jihad i Syria for å oppnå et islamsk kalifat i Nord-Irak.

Ifølge politiet skal han ha gjort det til et prioritert mål å bruke de innsamlede midlene sine til å støtte jihadister i Syria økonomisk og dermed offentlig anerkjenne deltakelse i jihad i Syria gjennom Rawt.

I samtaler om utlevering med norske myndigheter

Etter det Aftenposten får opplyst fra flere uavhengige kilder, var det fra høsten 2014 møter og samtaler på embetsverksnivå mellom italienske og norske myndigheter om mulla Krekar.

Italienerne skal i fjor ha sagt seg villig til å gå i dialog om en mulig overføring og møtte norske representanter om dette.
Saken skal også ha blitt tatt opp på politisk nivå i fora der de to landenes ansvarlige politikere har møtt hverandre.

Etter det Aftenposten kjenner til, skal Krekar-saken ha blitt tatt opp på politisk nivå i fora der politikere fra Italia og Norge har møtt hverandre. Her uttaler justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) seg etter politiaksjonen der Krekar ble pågrepet i fjor.

Pågrepet i stor europeisk politiaksjon

I løpet av noen dramatiske timer natten til 12. november i fjor igangsetter det italienske spesialpolitiet for organisert kriminalitet sin aksjon.

De kaller den «Operasjon JWEB», trolig en forkortelse for Jihadist web.

— Aksjonen er den viktigste operasjonen som er gjennomført i Europa de siste 20 årene, sa Giuseppe Governale, som er sjef for det italienske spesialpolitiet ROS på en pressekonferanse i Roma i november i fjor etter operasjon «JWEB» der Krekar og en rekke andre personer ble pågrepet.

13 personer blir pågrepet samtidig i Italia, Norge og Storbritannia, siktet for internasjonal terrorisme. 26 leiligheter blir ransaket og dokumenter, harddisker, laptoper og mobiler blir beslaglagt.

Europeisk politi offentliggjør samme dag at mistenkte ledere og medlemmer av «terrororganisasjonen» Rawti Shax er pågrepet som en følge av flere års samarbeid i etterforskningen i blant annet Italia, Sveits og Tyskland.

Hevder målet er å lage kalifat i Kurdistan

Politiet offentliggjør en uttalelse der de konkluderer med:

 • at Rawt har sitt utspring fra Ansar Al-Islam, som er listet som terrororganisasjon av FN og ifølge FN samarbeider med al-Qaida.
 • Rawts hovedmål er å kaste ut den nåværende Irak-kurdiske regjeringen i Kurdistan med vold og erstatte den med et kalifat basert på sharialover.
 • At Rawt, som rekrutterer og finansierer personer til jihad i Syria og Irak for en fremtidig væpnet aksjon i Kurdistan, har celler i flere land i Europa som opererer over internett.
– Dersom det hadde vært konkrete trusler mot norske borgere og interesser hadde vi vært informert om det. Slik vi vurderer det har det ikke foreligget en konkret trussel, sa politiadvokat Signe Aalling på en pressekonferanse 12. november, dagen da «operasjon JWEB» var gjennomført.

Den italienske påtalemyndigheten i Trento i Nord-Italia har ikke ønsket å møte Aftenposten for å svare på spørsmål.

37-åringens forsvarer har heller ikke svart på gjentatte spørsmål fra Aftenposten.


Forsvarer Brynjar Meling: Krekar avviser på det sterkeste

- Vi har ingen kontakt med våpen. Rawt er ikke noen organisasjon. Rawt er meg. Jeg er Rawt, sa mulla Krekar i et fengslingsmøte i Oslo tingrett i desember i fjor.

Advokat Brynjar Meling, mulla Krekars forsvarer, sier Krekar er klar på at Rawt er ham, og han er Rawt.

– I dette ligger det at Rawt ikke er kommet i funksjon, men er en idé, en tanke – eller en plattform til et fremtidig kurdisk parti eller bevegelse, sier Meling.

– Som det følger av mulla Krekars manifest, som han utarbeidet under tiden på Kongsvinger fra 2012 til 15, er formålet å delta i det demokratiske systemet, og målet er å få en plass i parlamentet, sier Meling.

Han mener at det er et klart, gjennom dialogen med forskjellige politiske miljøer i Kurdistan, at det er et klart vilkår at Krekar ved en retur ikke skal ha en milits eller noen form for bevæpnede styrker.

– Dette har han vært klar på at han respekterer, sier Meling.

– Ikke på noen måte hatt dialog med 37-åringen

Ifølge Meling har Krekar «vært kjent med» at det har vært personer i Italia som har sympatisert med ham, og har delt chatterommene på Paltalk.

– Slik jeg forstår mulla Krekar, legger han til grunn at 37-åringen kan ha vært blant disse, sier forsvareren.

Meling mener mulla Krekar ikke på noen måte, indirekte eller direkte har hatt dialog med 37-åringen fra Merano.

– Han har ikke gitt ham beskjeder, ordrer eller andre former for meddelelser, sier Meling.

– Tar avstand fra terrorisme

– Mulla Krekar har i gjentatte avhør, rettsmøter og intervjuer, gitt klart uttrykk for at han tar avstand fra terrorisme. Han er kategorisk på at det i henhold til Sharia ikke er lov til å angripe vestlige mål i vesten, sier Meling.

– Han er like klar på Rawt bare har en kurdisk agenda. Dersom det finnes noen som i hans fravær – har etablert, planlagt eller tatt initiativ til en gruppe som skulle ha som mål å ramme vestlige mål, så er dette noe som er skjedd uten mulla Krekars kunnskap, kjennskap eller velsignelse, mener Meling.

– Avviser at han har tatt avgjørelser til «operative strategier»

Ifølge Meling bestrider ikke Krekar at han gjennom mange år har drevet undervisning innen islam og kurdiske spørsmål.

– Dette er ikke gjort med formål å utføre terrorisme. Han avviser på det sterkeste at han på noen måte har tatt avgjørelser til «operative strategier». Det Rawt han har etablert grunnlaget for – er ennå ikke satt i system, sier Meling.

Les mer om

 1. Mulla Krekar
 2. Regjeringen
 3. PST
 4. Politiet
 5. Irak
 6. Syria
 7. Italia