Norge

Krekar anker tingrettens avgjørelse om tvangsbosetting

Tingretten sier politiet hadde dekning i utlendingsloven da de ga instruks om å tvangsflytte mulla Krekar til Kyrksæterøra for resten av 2015. Mulla Krekar anker tingrettens avgjørelse, opplyser advokat Brynjar Meling.

  • Per Annar Holm
  • Hanne Brønmo
    Journalist

Kjennelsen i Oslo tingrett kom mandag klokken 10, og tingrettsdommer Oddmund Svarteberg støtter Oslo politidistrikt.

Politiinspektør Vegard Rødås ved Oslo politidistrikt argumenterte i retten med at mulla Krekar fortsatt er en grunnleggende fare for rikets sikkerhet. Og at politiet derfor var i sin fulle rett da de instruerte Krekar om å flytte til Hemne i Sør-Trøndelag og melde seg for politiet på Kyrksæterøra tre ganger hver uke frem til nyttår.

Rask ankebehandling

Normalt tar det én ukes tid fra Borgarting lagmannsrett får inn en ankesak til den kan behandles i retten:

— Vi har akkurat hørt at advokat Meling anker kjennelsen fra Oslo tingrett og kan ikke si noe om når saken kan berammes før vi får den inn, sier seksjonsleder Marit Pedersen i Borgarting lagmannsrett.

Oslo politidistrikt vurderer nå om de skal transportere mulla Krekar til Trøndelag i påvente av ankesaken, eller om de skal vente.

Meling har alt bedt om oppsettende virkning, altså at Krekar ikke behøver å reise til Sør-Trøndelag mens lagmannsretten vurderer saken.

Meling: - Krekar skuffet over avgjørelsen:

«Truer nasjonale interesser»

— Vi vil nå gå gjennom den før vi gir kommentarer, sier pressesjef i Oslopolitiet, Unni Grøndal i en pressemelding.

«Uansett finn retten at det er mer enn overveiende sannsynlig at Faraj fremdeles representerer ein trugsel mot grunnleggande nasjonale interesser. Det neste spørsmålet blir då om det er tilstrekkeleg grunn til å pålegge han opphaldsstad og meldeplikt, sett i forhold til formålet med dei tiltaka», heter det i kjennelsen.

Politiet sier selv at de ikke har lovhjemmel for å nekte Krekar tilgang til telefon og internett, og det er ikke minst det siste han har brukt når han har kommunisert med sine tilhengere.

LES HELE KJENNELSEN HER:

— Dette er Anundsens verk

Redaktør i Aftenposten Harald Stanghelle er ikke overrasket over mandagens kjennelse.

— Det er ingen tvil om at dette var et minste felles multiplum for justisminister Anders Anundsen - å sørge for å få Krekar vekk fra miljøer han kunne påvirke i Oslo, sier Stanghelle.

Han tror justisministeren i dag er lettet over kjennelsen, som umiddelbart ble anket mandag.

Potensiell gavepakke

Søndag kveld kunne Aftenposten fortelle at Regjeringen siden i fjor har jobbet for å sende

Les også

Krekar til Italia

.

— Utfordringen er at andre land må be om å få Krekar utlevert, og det må skje i samarbeid med etterforskning. Det har vært snakk om tråder til både Tyskland, Australia og Italia tidligere. Det hadde vært en gavepakke for norske myndigheter, sier Stanghelle.

I Norge har Krekar sonet ferdig og er i prinsippet en fri mann.

Les også:

Les også

Anundsen avviser planer om Krekar-instruks

Islamforsker: Saken vil bli anket

Islamforsker Lars Gule tror denne saken bør gå hele veien opp til Høyesterett.

— Uansett avgjørelse vil nok denne bli anket videre fordi dette er upløyd juridisk mark. Her trengs det en høyesterettsavgjørelse for å forklare hva loven er og hvordan den skal forstås, sier Gule.

Krekars forsvarer, advokat Brynjar Meling, tror siste ord først vil bli sagt i Menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg om politiet skulle vinne frem i det norske rettsapparatet:

— Mulla Krekar er en prinsippfast mann, og det er viktig å få prøvd hva som er en krenkelse av individets rettigheter, sier Meling, som mandag er i Sandnes.

På hemmelig adresse

Mulla Krekar slapp ut fra Kongsvinger fengsel forrige søndag etter å ha sonet straffen på to år og ti måneders fengsel for trusler mot Erna Solberg og tre kurdere.

Han har brukt tiden etter løslatelsen sammen med familien bare avbrutt av tirsdagens rettsmøte i Oslo tingrett.

Krekar lever nå på hemmelig adresse i Oslo, og ifølge Meling er de enige om at Krekar ikke skal kommentere saken på egen hånd.

Utvist i 2003

Det har nå gått over syv år siden Høyesterett slo fast at mulla Krekar kan utvises fra Norge.

Han flyttet til Tønsberg fra Nord-Irak som kvoteflyktning i 1991, og ble besluttet utvist første gang i 2003. Siden 1993 har familien bodd på flere ulike adresser i Oslo.

Regjeringen Stoltenberg og Solberg har begge forsøkt å få sendt mulla Krekar ut av landet, og Tyskland, Sveits, Australia og senest Italia har vært fremme som mulige alternativer:

— Det er ingen ting som heter overføring av personer til Italia. De kan legge så mye planer de vil om dette, men mulla Krekar er et menneske som har sine menneskerettigheter. Det betyr at han har et konvensjonsbeskyttet krav om å bli behandlet etter et lovverk, sier Meling.

Les også:

Les også

Regjeringens hemmelige Krekar-plan