Norge

Vil ha Ring 4 rundt Oslo – godt utenfor sentrum

Fylkesordførerne i Buskerud og Østfold ønsker debatt om mulighetene for Ring 4 rundt Oslo. Her er forslaget.

Slik kan en mulig Ring 4 bli.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

– Veier som planlegges og bygges nå er viktige veier for kommunene og hver enkelt region. De gir en nødvendig modernisering av gamle veier. Men ser man på kartet, kan disse veiene tilsammen utgjør en Ring 4 rundt Oslo, sier fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg (Ap).

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører i Buskerud.

Fredag samlet han og flere fylkestopper seg i Vikersund på et seminar for å diskutere en mulig Ring 4. Dette har vært diskutert i ulike former i flere år. Men nå åpner altså både fylkesordfører i Buskerud og Østfold for at veier som planlegges i større grad bør ses på som ett stort prosjekt.

– En Ring 4 vil kunne gå gjennom et 30-talls kommuner i Buskerud, Akershus og Østfold, og være viktig daglig vei for over godt over en millioner mennesker. Jeg håper nye Viken kan jobbe med å se samferdsel i Viken i større sammenheng, slik som for eksempel ring 4, sier fylkesordfører i Østfold, Ole Haabeth (Ap).

Ole Haabeth (Ap), fylkesordfører i Østfold.

– Se hva Moss-Horten og Oslofjordforbindelsen tar av trafikk i dag, som ellers ville vært innom Oslo, og i hvor stor omkrets trafikken rammes når det skjer noe tett på hovedstaden.

Vil gå gjennom 30 kommuner

Poenget til Ryberg og Haabeth er å sluse all trafikk som ikke skal inn i Oslo utenom byen. De vil ha nasjonal debatt og et prosjekt på linje med fergefri E39 og E18 gjennom Telemark og Sørlandet.

Ole Haabeth kjenner ikke til beregninger for hvor stor del av trafikken i regionen som kan tenkes å bruke Ring 4 og ikke være innom Oslo.

Blant deltagerne på seminaret i Vikersund fredag var blant andre LO-sjef Gabrielsen og NHO-direktør Ole Erik Almlid.