Innspurt for å unngå storstreik i staten

Like før fristen går ut for lønnsoppgjøret i staten, er streiketrusselen fra over 77.000 fortsatt overhengende. I første omgang står 6.000 klare til å streike.

Partene i statsoppgjøret har tatt fatt på innspurten i meglingen hos Riksmekleren som startet tirsdag formiddag. Fristen går ut ved midnatt natt til torsdag for lederen i LO Stat, Egil Andre Aas, og de øvrige sammenslutningene som megler med staten som motpart – Unio, YS og Akademikerne.

– Det er foreløpig ikke avklart hvorvidt forhandlingene kommer til å fortsette utover meglingsfristen ved midnatt, sa megler Richard Saue til frifagbevegelse.no i 21-tiden – tre timer før meglingsfristen gikk ut ved midnatt natt til torsdag.

Han holdt en svært knapp pressekonferanse, men ga som vanlig ingen informasjon om fremdriften eller innholdet i meglingen. Der i gården heter det vanligvis at partene snakker sammen så lenge de har noe å snakke sammen om.

Les også

NRK-streiken er over – sendingene starter opp igjen ved midnatt

Men etter det NTB forstår, skal det være en viss fremdrift i innspurten.

Riksmekleren har holdt i dialogen mellom staten på den ene siden og de fire sammenslutningene LO Stat, Unio, Akademikerne og YS siden tirsdag klokken 10.

Ved midnatt natt til torsdag går fristen ut for meglingen, med mindre partene blir enige om fortsette på overtid.

Eksamen i fare

De fire organisasjonene har varslet at hele 77.000 statsansatte kan bli tatt ut i streik dersom en eventuell konflikt skulle vedvare. I første omgang vil LO Stat ta ut 4.000 medlemmer, Unio 1.100, Akademikerne 814 og YS 300 medlemmer.

En eventuell streik vil ramme driften av Nav- og skattekontorer i Oslo og Trondheim og sette avviklingen av eksamen ved ni av landets universiteter og høyskoler i fare. Fengslene i Oslo og Trondheim er også omfattet av det første streikeuttaket, i tillegg til at alle departementene og en rekke underliggende direktorater og etater vil bli berørt.

Lønnsgap

LO, YS og Unio begrunnet forhandlingsbruddet med at statens pott til lokal fordeling var for stor, og at tilbudet ikke ville redusere lønnsgapet mellom kvinner og menn.

Akademikerne brøt forhandlingene to dager senere med vekt på at den økonomiske rammen ikke var god nok, og at de ikke hadde fått nok gjennomslag på områder i tariffavtalen knyttet til sosiale bestemmelser, opplæringsmidler og pensjon.