Eks-journalist i retten tiltalt for grove bedragerier

Tidligere journalist og privatetterforsker Geir Selvik Malthe-Sørenssen må torsdag møte i Oslo tingrett tiltalt for bedragerier for nesten syv millioner kroner.

Geir Selvik Malthe-Sørenssen er blant annet tiltalt for bedragerier mot Arne Treholts advokat Harald Stabell (t.h.)

I tillegg er han tiltalt for fire tilfeller av dokumentforfalskning. Det kommer frem av tiltalen signert førstestatsadvokat Håvard Kampen i Økokrim.

Den tidligere journalisten ble i en reportasjeserie i VG kjent for å ha fabrikkert opplysninger i blant annet Treholt-saken.

Malthe-Sørenssen (53) er blant annet tiltalt for å ha svindlet til seg 6,7 millioner kroner ved syv anledninger mellom 2012 og 2015. Han møtte 25. januar i Oslo tingrett i en såkalt tilståelsessak. Men dommeren avviste saken og hevet rettsmøtet.

– Dommeren avbrøt rettsmøtet da forklaringen til siktede ikke var så uforbeholden som den skal være ved tilståelsessaker, sa førstestatsadvokat Håvard Kampen til VG etter rettsmøtet.

Malthe-Sørenssens forsvarer Trygve Staff sa at både han og hans klient ble overrasket over at det ikke ble en tilståelsesdom.

– Både vi og påtalemyndigheten mente vilkårene for pådømmelse var til stede. Dommeren mente noe annet, sa Staff til VG.

Omfattende tiltale

Ifølge tiltalen skal Geir Selvik Malthe-Sørenssen i 2013 ha lurt advokat Harald Stabell til å låne seg 500.000 kroner ved minst to anledninger. Pengene skulle gå til å dekke kreftbehandling i utlandet, men han hadde aldri noen kreftdiagnose.

Stabell fikk pengene tilbakebetalt fra et nærstående familiemedlem av Malthe-Sørenssen. Senere skal Malthe-Sørenssen ifølge tiltalen ha lurt familiemedlemmet til å gi ham 600.000 kroner for den samme kreftbehandlingen. Personen ble sommeren 2015 lurt på nytt ved at Malthe-Sørenssen tok opp tre forbrukslån på tilsammen 745.000 kroner i hans navn.

Våren 2015 skal han ha tatt opp to lån i Rørosbanken på tilsammen 4,8 millioner kroner etter å ha fremlagt falske selvangivelser og lønnsslipper.

Trusler

Geir Selvik Malthe-Sørenssen fortalte i et intervju med TV 2 i 28. januar i år om hvordan han løy og klarte å lure til seg store pengesummer.

Han fortalte blant annet at svindelen startet da han begynte å jobbe som privatetterforsker for en kjent kriminell mann, som da var tiltalt i en bedragerisak. Han sier han etter en tid ønsket å bryte med mannen, men at han da ble utsatt for trusler.

Malthe-Sørenssen byttet navn i fjor. Bakgrunnen skal ha vært trusler fra kriminelle.

53-åringen har tidligere jobbet for Budstikka, Dagbladet, Se og Hør, TV3 og Nettavisen. I tillegg har han jobbet frilans for NRK Brennpunkt.

Oslo tingrett har satt av syv rettsdager til saken som etter planen skal avsluttes 1. juni.