Norge

2,1 milliarder mennesker har fått tilgang til rent drikkevann siden 1990

Tusenårsmålet om å halvere antall mennesker som ikke har tilgang til rent drikkevann er nådd, men fremdeles drikker 768 millioner mennesker daglig utrygt vann.

Niger er et land som er svært utsatt for tørke med påfølgende hungersnød. Ved hjelp av konkrete tiltak har likevel landet klart å minske faren ved tørke.
  • Helene Skjeggestad
    Helene Skjeggestad
    Korrespondent i Russland
Landbruket i Niger er avhengig av sesongbasert regn, men ved å lære folk opp i å lagre regnvann i dammer og dyrke mer tørkebestandige avlinger, kan de i større grad stå imot tørkeperiodene.

Aftenposten har i flere artikler den siste tiden sett på hvordan vannfordeling og vannkonflikter påvirker verden vi lever i.

— Vann kan man ikke leve uten. Jeg er mye mer bekymret for vannkonflikter enn oljekonflikter, sa vannekspert og direktør for Pacific Institute i California, Peter Gleick, til Aftenposten i forrige uke.

Se det interaktive kartet over verdens vannkonfliktene HER.

Selv om situasjonen er alvorlig mange steder, finnes det også gode nyheter på vannfeltet.

Tusenårsmålet er nådd

For eksempel har 2,1 milliarder mennesker fått tilgang til rent drikkevann siden 1990.

Det betyr at tusenårsmålet om å halvere antall mennesker som ikke har tilgang til rent drikkevann er nådd. Men fremdeles drikker 768 millioner mennesker daglig utrygt vann.

— Enkelte land er bedre rustet til å stå imot tørke, fordi de er strukturelt forberedt. Et godt eksempel er Niger, som er et av de fattigste landene i verden, men likevel klart å redusere barnedødeligheten med 65 prosent siden 1990. Dette til tross for at det har vært gjennom en rekke tørkeperioder, sier generalsekretær i Unicef Norge, Bernt G. Apeland.

Effektive tiltak

Niger er et land i Sahel-området, et område som jevnlig opplever tørke. Landet ligger tradisjonelt langt nede på FNs Human Development Index og er ofte rammet av tørke fulgt av hungersnød. Landbruket er avhengig av sesongbasert regn og derfor kan en tørkeperiode få store konsekvenser.

Les også

For disse skolejentene er vannet blitt fienden

I det siste tiåret har det vært alvorlig matmangel tre ganger. I fjor opplevde landet nok en gang tørke, men denne gangen var resultatet et annet. — Niger var svært hardt rammet av tørke i fjor, men klarte seg rimelig bra gjennom krisen, fordi landet har satset på forebygging basert på erfaringer fra tidligere tørkesituasjoner. Blant de viktigste sakene er programmer rettet mot de fattigste, desentralisert helsetilbud og lokalt forankrede ernæringsprogrammer, forklarer Apeland.

Barnedødeligheten redusert

— Landbruket er avhengig av sesongbaser regn, men ved å lære folk opp i å lagre regnvann i dammer og dyrke mer tørkebestandige avlinger kan de i større grad stå imot tørkeperiodene. Et annet virkemiddel er å bygge kornlagre, hvor man kan hente korn i tørre perioder, og etterfylle når avlingene er høstet, sier han.

Tiltakene førte til at det britiske legetidsskriftet The Lancet fremhevet at landet har klart å redusere barnedødeligheten med 65 prosent siden 1990.

Bedre varslingssystem

Les også

«Siden sør har så mye vann, og nord har lite, skal vi låne av sør»

FN har utviklet nye og bedre analyseverktøy for å forutse tørkekatastrofer (GIEWS). De tar blant annet utgangspunkt i meteorologiske analyser for å beregne matvaresituasjonen.— Første gang det ble varslet var hungerkatastrofen på Afrikas horn for to år siden. Verden var dessverre likevel ikke forberedt, og katastrofen fikk et langt større omfang enn om man hadde reagert i tide. Også i fjor kunne vi varsle ernæringskatastrofe, denne gangen i Sahel. Igjen reagerte man ikke på varslene, og én million barn var i faresonen. At vi ble varslet, gjorde imidlertid at UNICEF kunne begynne å forhåndslagre ernæringssupplementer, medisiner og annet til de som ble rammet av tørken, sier Apeland.

helene.skjeggestad@aftenposten.no


Se det interaktive kartet over fremtidens vannkonfliktene HER.

Les også

  1. Fremtidens vannkonflikter

  2. Faren for vannterror øker kraftig

  3. Himalaya trues av hundrevis av nye demninger

  4. Vietnams sørspiss synker