Norge

Slik finner de DNA-profilen etter overgripere

Aftenposten har fulgt den møysommelige prosessen i Norges eneste rettsmedisinske laboratorium.

 • Svend Ole Kvilesjø
 • Øyvind Tveter
  Journalist og fotograf

Se videoreportasjen som viser hvordan DNA-analysene foregår i vinduet ovenfor.

Rekordmange overfallsvoldtekter har rystet Oslo hittil i år. 51 overfallsvoldekter - og forsøk - er meldt til politiet.

Les også

Dette er tidspunktene overfallsvoldtektene skjer

Flere voldtektsofre har den siste uken fortalt sine historier i Aftenposten. Flere sier at den lange ventetiden de må gjennom mens saken etterforskes, også er en stor belastning.

Høyre uttalte til Aftenposten.no i forrige uke at private, i praksis Stavanger-laboratoriet Gena, bør få lov til å analysere DNA for å oppklare voldtekter og annen kriminalitet. Partiet mener det vil spare penger og tid.

 • Vi mener at det kan være en effektivisering her – hvor vi får det rimeligere og mer rettssikkerhet når det ikke er et institutt som har monopol, sa leder av Stortingets justiskomité Oktay Dahl til Aftenposten.no.

Han peker også på at faren for at en serieovergriper er løs, gjør at det kan være viktig å få DNA-resultater fort. Tidligere har det vært lange ventetider ved Rettsmedisinsk institutt i Oslo .

Men Regjeringen ønsker ikke å imøtegå Høyres forslag.

 • Innsamling og sikring av bevis i straffesaker hører inn under politi og påtalemyndighet. Analyse av DNA-spor i straffesaker er ledd i bevissikringskjeden – og dermed et offentlig ansvar, sier avdelingsdirektør Knut Fosli i Justisdepartementet.
Les også

Rapport bestilt av Storberget: Mener DNA-monopol truer rettssikkerheten

- Man kan gjøre en DNA-analyse i underkant av et døgn

På Folkehelseinstituttet bruker man i dag 33 dager i snitt på å finne en DNA-profil av en gjerningsmann. Bente Mevåg som er underdirektør i Folkehelseinstituttet forteller at undersøkelsene kunne tatt kortere tid dersom bemanningen hadde vært større.

 • Mange av de prosessene som må gjennomføres, kan til dels ikke gjøres raskere enn det gjøres nå. Jeg vet at en ingeniør kan gjøre et visst antall saker på et gitt tidspunkt. Men med et stort volum av saker trenger man mange folk. Og har man ikke nok arbeidskapasitet, må det nødvendigvis ta litt tid, sier Bente Mevåg i Folkehelseinstituttet til Aftenposten.no.

Hittil i år har Folkehelseinstituttet jobbet med 7937 saker. Av disse er 406 overgrepssaker.

 • Praktisk sett kan man gjøre en DNA-analyse i underkant av et døgn, men det betyr at man må ha veldig mange folk dersom man skal gjøre det så raskt med alle prøver. Man bør kanskje snakke mer om hva en akseptabel saksbehandlingstid er, og dimensjonere laboratoriet ut fra det.

Voldtektsmottak og prøvesikring

Etter en voldtekt - eller et voldtektsforsøk, er er det viktig at offeret raskest mulig oppsøker et overgrepsmottak, for å få hjelp - og for å sikre eventuelle spor etter overgriperen.

Les også

<span style="font-size:90%">Slik tas ofrene i mot<br/> på voldtektsmottaket</span>

Prøvene som tas på mottaket og ute på et åsted, sendes til analyser hos Folkehelseinstituttet, tidligere Rettsmedisinsk Institutt.

Drapssaker har alltid førsteprioritet på det statlige laboratoriet. Overfallsvoldtekter blir også høyt prioritert. Men i hver enkelt sak kan det være mange klær og utallige sporprøver som må analyseres under svært strenge hygieniske forhold, slik at det uansett vil ta mye tid og ressurser.

Hasteprioriterte prøver kan analyseres i løpet av noen få dager. Men instituttet bruker i gjennomsnitt 33 dager for å analysere DNA-prøver.

Aftenpostens videoreporter fikk være med inn Folkehelseinstituttets laboratorier, slik at vi i dag kan vise deg hvordan den møysommelige prosessen foregår.

Les også

 1. - De tok fra meg sympatien med meg selv

 2. Privat DNA-lab vil la seg kjøpe av Staten for å bidra mot voldtekter

 3. 38 av 51 overfallsvoldtekter skjedde mellom klokken 00 og 06