JordenMedFeberCMYK-1QY7MCGL9z.jpg
Arild Midthun

Forskerne sier at det er blitt 0,85 grader varmere de siste 150 årene. Spiller det egentlig noen rolle?

Hvorfor er 0,85 grader varmere et problem?

Først: Været og temperaturen fra dag til dag og klimaet er to forskjellige ting. Klimaet er gjennomsnittet av været over mange år. Naturen tåler store variasjoner i temperaturen en stund. Men når det hele tiden blir varmere, betyr det at selve klimaet forandres. Det kan skape problemer for planter, dyr og isbreer, for eksempel.

Hva betyr det egentlig at det er blitt 0,85 grader varmere?

Dette er et gjennomsnitt for hele kloden. Noen steder er det blitt mye varmere enn andre. For eksempel i Arktis, området fra Nord-Norge til Nordpolen.

Hvordan ser vi best at det er blitt varmere?

Isen smelter og været forandrer seg. På Polhavet, rundt Nordpolen, blir det stadig mindre is som ikke smelter om sommeren. Nesten alle isbreer i hele verden er blitt mindre. Vann som før var frosset is har rent ut i havet, og bidrar til at havnivået øker litt hvert år.

Hvordan forandrer været seg når det blir varmere?

Noen steder vil det komme flere hetebølger og mer tørke. Andre steder, som i Norge, vil det bety mer regn. Når det blir varmt, fordamper mer vann fra havet. Det betyr mer regn over land.

Hvor mye varmere vil det bli?

Forskerne er usikre, men de frykter at hvis vi ikke kutter utslipp av klimagasser, vil temperaturen øke med mellom to og fire grader om noen tiår. Det kan føre til mange forandringer som vi ikke ønsker.

HÆ:

Hetebølger: Mange dager, ofte uker, etter hverandre med kraftig sol og svært varmt vær.

Klimagasser: Gasser som samler seg i atmosfæren rundt Jorden og gjør at mindre varme slipper ut. Det gjør at det blir varmere på Jorden.

TermometerJordenCMYK-mA5f1N0fXe.jpg
Arild Midthun

Termometer:

Forskere har målt temperaturen på Jorden i mange år. Målingene viser at det blir varmere … og varmere.