Norge

Høyesterett forkaster Eirik Jensens anke

Eirik Jensen må belage seg på en ny runde i lagmannsretten etter at Høyesterett har avvist anken.

Eirik Jensen fotografert i forbindelse med lagmannsrettens kjennelse i januar.
  • NTB
  • Frode Sætran

I Borgarting lagmannsrett 28. januar ble den tidligere politimannen frifunnet av juryen for anklagene om medvirkning til innførsel av nærmere 14 tonn hasj, men funnet skyldig i grov korrupsjon.

De tre fagdommerne satte imidlertid kjennelsen til side, noe som ble anket til Høyesterett. Jensens forsvarer John Christian Elden argumenterte blant annet med at tilsidesettelsen rimte svært dårlig med lagdommerens rettsbelæring.

Jensens medtiltalte, hasjsmugleren Gjermund Cappelen, har allerede erkjent alt han har vært tiltalt for i denne saken. Han har likevel sittet som tiltalt under ankesaken og vil fortsatt sitte som tiltalt i og med at behandlingen av straffutmålingen blir utskutt til skyldspørsmålet for Jensen er endelig avgjort.

Ny runde i lagmannsretten

Høyesterett er av en annen oppfatning. Dermed går det mot en ny rettssak, denne gang uten jury og med nye dommere. Det er usikkert om denne vil skje etter de gamle reglene, med tre fagdommere og fire legdommere, eller etter den nye ordningen, med to fagdommere og fem legdommere.

– Mest sannsynlig blir retten satt etter den nye ordningen, med to fagdommere og fem legdommere, sier advokat Benedict de Vibe, som forsvarer Gjermund Cappelen.

Januar 2020

Aftenposten er kjent med at Spesialenheten har bedt om forhåndsberamming fra kommende høst, men forsvarerne har flere saker som allerede er berammet. Det kan bety at saken blir berammet til å begynne i januar 2020 eller enda senere.

Uansett blir det en fullstendig behandling i Borgarting lagmannsrett, med full bevisrunde, noe som innebærer nye fem eller seks måneder i rettssalen.

– Kan omgjøre egen avgjørelse

I kjennelsen fra Høyesterett understrekes det imidlertid at det ikke er noe i veien for at lagmannsretten kan omgjøre sin avgjørelse om å tilsidesette juryens omgjøring.

– Siden det ikke fremgår av saksdokumentene at lagmannsretten har vurdert omgjøring, gjøres det for ordens skyld oppmerksom på at denne kjennelsen ikke er til hinder for slik omgjøring, skriver Høyesterett.

– Må vurdere

Jensens forsvarer John Christian Elden bemerker til NTB at han tolker dette i retning av at Høyesterett mener at lagmannsretten har gjort feil når de ikke har vurdert omgjøring etter å ha fått anken.

– Vi er glade for at Høyesterett sier lagmannsretten nå må behandle spørsmålet om tilsidesettelsen skal omgjøres. Vi hadde håpet at Høyesterett skulle skjære gjennom og respektere juryen, men juristene stjal denne makten fra folket en gang mellom lovens vedtakelse i 1938 og i dag, sier Elden.

– Synes ikke noe om det

Eirik Jensen har ikke svart på Aftenpostens henvendelse, men Gjermund Cappelen har allerede sagt hva han tenker om en ny runde i retten.

– Jeg synes ikke noe om det. Jeg har sittet i varetekt siden 2013, med de begrensningene det medfører. Men først og fremst er jeg opptatt av at enda en rettsrunde vil påføre en ekstra belastning for mine nærmeste, sier han.

Les også

  1. Elden i anken til Høyesterett: Fagdommerne så bort fra rettsbelæringen

  2. Aldri tidligere har vi sett en lignende lekkasjefest fra det dømmende rom | Harald Stanghelle

  3. Elden tviler på at Jensen kan få en rettferdig rettssak i Norge

Les mer om

  1. Eirik Jensen-saken
  2. Høyesterett
  3. Eirik Jensen
  4. Korrupsjon