Norge

Løslatt mulla Krekar møtt av familie og venner

På vei hjem fra Kongsvinger fengsel, takket mulla Krekar de ansatte både der og i Oslo fengsel.«Gode mennesker i et dårlig system», sa Krekar om de ansatte og sammenlignet forholdet i fengselet med Nord-Korea.

Mulla Krekar utenfor fengselet.
  • Solveig Ruud
    Journalist

KONGSVINGER FENGSEL (Aftenposten.no): Mulla Krekar ble løslatt fra Kongsvinger fengsel like etter klokken 08.30 søndag. Han har sonet ferdig en dom på to år og ti måneder.

Mulla Krekar ba om forståelse for at han nå ville prioritere tid med familien, men lovet å ta en ny prat med pressen senere.

— Jeg vil ikke snakke nå, først vil jeg takk alle betjenter og ansatte her i fengselet på Kongsvinger og i Oslo, sa han og la til alle han har truffet som har jobbet med alt fra bibliotek og utdanning til helsetjenester.

Gode mennesker i dårlig system

— Alle er gode mennesker, men i et dårlig system. Her i fengselet er det som i Nord-Korea. Alle reglene de siste to årene strider med menneskerettighetene. Jeg håper politikerne stopper spillet. For det er skamfullt. Ikke for meg,men for dem, mente han.

— Noen av dem er skamløse, sa Krekar om politikerne.

— Morna, Siv, morna Siv, vitset Krekars bror, Khalid Faraj Ahmad, som var sjåfør i bilen Krekar ble kjørt hjem i.

Mulla Krekar tok med seg et teppe han hadde laget i fengselet.

Men før mulla Krekar forsvant, viste han frem et teppe til minne om oppholdet i avdeling A ved fengselet.

— Jeg liker dem. I to år har jeg vært sammen med dem, sa han før han satte seg inn i en bil og forsvant, trolig i retning Oslo.

Ingen kommentar fra fengselet

Det er fem år siden Krekar bestemte seg for å boikotte kontakt med norsk presse. I dag brøt han altså boikotten, og lovet pressen flere intervjuer på et senere tidspunkt.

-Jeg skal treffe alle dere. Jeg skal svare på alle spørsmål,sa han.

Kanskje vil ha da også utdype hva han har vært misfornøyd med bak murene. Ved Kongsvinger fengsel er ledelsen tilbakeholden med å kommentere kritikken.

— Når man soner i et norsk fengsel med høy sikkerhet, er det en del vurderinger og tiltak som blir gjort. Jeg kan ikke gå nærmere inn på hva det er, sier fengselsleder Gaute Enger.

Fulgt hjem av familie og venner

Seks biler med familie og venner hadde møtt opp ved fengselet for å følge ham. Også en politipatrulje var til stede for å holde orden på horden av pressefolk.

Før Krekar kom ut, hadde enkelte fotografer og journalister ventet i nesten tre døgn på løslatelsen i håp om å gå et glimt av ham da han for lot fengselet. Inntil han dukket opp, var det uklart på hvilket tidspunkt han ville forlate fengselet.

Mulla Krekar kysset jorden etter at han kom ut porten fra Kongsvinger fengsel. Til venstre er hans bror, som hentet Krekar i fengselet.

Vel ute av porten falt Krekar til jorden og kysset den snøkledde bakken. Det var kun gitt et klokkeslett, klokken ti i formiddag, men lørdag ble det klart at dette tidspunktet neppe ville blir det riktige.

Kongsvinger fengsel er landets eneste for utelukkende utenlandske fanger. Vittige tunger har døpt fengselet p-plass for KreCAR-parkering, men bortsett fra å vente og se på vakker natur med frostrøyk over Glomma, har det vært fint lite å rapportere.

En familiemann

— Krekar er en familiemann, og etter hva jeg har fått inntrykk av vil han nå bruke tiden sammen med sine nærmeste. Oslo tingrett vil behandle vår klage på instruksen om å flytte til Kyrksæterøra tirsdag morgen klokken 09, sier advokat Brynjar Meling før han slapp ut.

Heller ikke han hadde fått vite når hans klient skullle løslates, og hadde ikke planlagt å reise opp til Kongsvinger fengsel for å møte ham på søndag.

Spesialfengsel

Kongsvinger fengsel har totalt 117 plasser, og her brukes det ikke én krone på norskundervisning eller rehabilitering til det norske samfunn. Men det undervises i engelsk, data og flere ulike håndtverksfag som de innsatte kan ha nytte av når de kommer tilbake til hjemlandet sitt.

Rumenere, polakker, litauere og somaliere er de største gruppene blant ca 50 nasjonalitetene som har sonet her siden fengselet ble omgjort til landets eneste fengsel bare for utenlandske innsatte i 2013.

I fjor sonet 1350 utenlandske statsborgere i norske fengsler, drøyt 100 av disse sonet på Kongsvinger.

Les også

  1. Are Kalvø: Operasjon latterliggjering

  2. Krekar er invitert på te i nabolaget