Utredet i tre måneder, men sjekket ikke grunnforhold

Regjeringen fikk ikke vite at de vedtok å bygge politiets beredskapssenter til én milliard kroner på rasfarlig kvikkleire. Statsbygg sjekket aldri lett tilgjengelige kvikkleirekart da de utredet plasseringen.

Regjeringen har besluttet at beredskapssenteret skal bygges i området øverst til høyre. Dette området er merket som konsekvensklasse 3 «Meget alvorlig» på NGIs kvikkleirekart, og i risikoklasse 4 - som er det nest høyeste.

Torsdag fortalte VG at tomten som skal huse politiets nye beredskapssenter i Groruddalen i Oslo, ligger på kvikkleire. Dette kom som en stor overraskelse på Justis- og beredskapsdepartementet, som ikke kjente til dette da Regjeringen i fjor bestemte at senteret skulle ligge nettopp her.

I forkant av beslutningen hadde en arbeidsgruppe i Statsbygg på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet kartlagt mulige plasseringer for beredskapssenteret, som det er bred enighet om at haster å få på plass. Arbeidet tok tre måneder og kostet 450.000 kroner.

Les hele saken med abonnement