Norge

PST: Russisk etterretning har størst skadepotensiale for norske interesser

Utviklingen i trusselsituasjonen i Norge er gjennomgående negativ, opplyser Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

– Vi må ikke la oss skremme, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland.
  • Aftenpostens redaksjon

— Det er sannsynlig at Norge vil utsettes for en terrorhandling eller forsøk på dette i løpet av 2015, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland under onsdagens fremlegging av trusselbildet.

Samtidig mener Bjørnland at det er viktig å ikke la seg skremme selv om det tegnes et alvorlig bilde i PSTs trusselvurdering for 2015.