Debatterte Behring Breiviks soningsforhold

Advokatene Geir Lippestad og John Christian Elden møtte VGs kommentator Anders Giæver om rettsprinsipper. Politisk redaktør Harald Stanghelle svarte på kritikk mot Aftenpostens dekning.

Se video: Politisk redaktør Harald Stanghelle svarte på kritikken mot Aftenpostens dekning av Behring Breiviks soningsforhold

I norsk kriminalomsorg er det et grunnleggende prinsipp at en fengselsstraff er tap av frihet, ikke tap av andre grunnleggende menneskerettigheter. Det er også et sentralt prinsipp at den som soner straffen skal forsøkes rehabilitert, og slippes ut igjen i samfunnet.

Det var bred enighet om ikke å lage særregler for Anders Behring Breivik. Består rettsstaten Norge testen?

Les hva juseksperter, professorer i strafferett og kriminologi, filosofer og Kriminalomsorgen mener:

Les også

- Vi må motstå den fristelsen det er å gjøre ham spesiell

Geir Lippestad, Anders Giæver og John Christian Elden møtte til debatt i Aftenpostens debattprogram Agenda. Vi sendte debatten direkte på TV og legger ut opptaket straks.