Norge

19 anmeldte overfallsvoldtekter i Oslo i år

Justisminister Knut Storberget (t.v) og assisterende politidirektør la i dag frem straffesakstallene for første halvår.

Justisminister Knut Storberget mener både polti, politikere og mannen i gata må jobbe sammen for å forhindre de grove voldtektene.

  • Lars Martin Gimse

Justisminister Knut Storberget har selv gått inn i straffesakstallene for Oslo politidistrikt første halvår, og opplyser til Aftenposten.no at statistikken viser at det så langt er blitt anmeldt 19 overfallsvoldtekter i Oslo.

I de offisielle straffesakstallene fra politiet fremgår ikke disse tallene, da overfallsvoldtekter ikke er en spesifisert kategori i politiets statistikk. Men justisministeren har selv gått inn i tallmaterialet for å få et bilde av omfanget av overfallsvoldteker i hovedstaden.

— Jeg har akkurat sett på tallene for i år, og så langt har vi 19 overfallsvoldtekter i Oslo. Det skal slås tilbake. Den typen adferd vil vi ikke ha, sier justisminister Knut Storberget, til Aftenposten.no.

På en pressekonferanse torsdag la han og assisterende politidirektør Vidar Refvik frem straffesakstallene for første halvår i år.

Totalt ble det innlevert 309 sedelighetsanmeldelser til politiet i Oslo første halvår. Dermed økte seksuallovbrudd med 12,8 prosent, og det ble registrert en økning i antall anmeldelser for voldtekt (inkludert forsøk) på 6,9 prosent.

- Dette må vi bli kvitt

- Dette går ut over frihetsfølelsen til både de det rammer, familie, venner og andre kvinner. Dette må vi klare å bli kvitt, slår justisministeren fast.

Over en tiårsperiode viser statistikken på landsbasis at antall anmeldelser for voldtekt er nærmere doblet. I første halvår i 2002 ble anmeldt 257 voldtekter, mot 475 i år.

Storberget er overbevist om at det går an å gjøre noe med trenden. Han viser blant annet til at antall anmeldte kriminelle forhold har gått ned med 17,2 prosent fra første halvår 2002 til første halvår i år. Antall anmeldte forhold har nå sunket til nivået det var på midten av 90-tallet.

Må oppklares

— Når vi klarer å få den nedgangen, så må vi også klare å få gjort noe med overfallsvoldtektene, sier Storberget.

Storberget peker på at flere voldtekter må oppklares. Han mener også at DNA-registeret er et meget nyttig redskap i å få tatt seksualforbryterne.

- Det er noen få personer som står for flere voldtekter, påpeker Storberget.

Mannen i gate må engasjere seg

Han oppfordrer byer til å lære av det som ble gjort i Stavanger. Der hadde de for et par år siden problemer med mange overfallsvoldtekter, men tallene er i dag nærmest nullet ut.

Ved å rette innsatsen inn mot innvandrermiljøet, taxinæringen og skjenkestedene klarte de å få bukt med problemet. Også kommunen involverte seg.

Storberget peker også på at en dobling av straffene er et helt riktig virkemiddel.

— Også er det jo en kjensgjerning at mange av dem som begår disse voldtektene er innvandrere. Vi må sørge for en rask rettsak, og en rask retur til hjemlandet, sier Storberget, som også mener at mannen i gata kan bidra til å få bukt med overfallsvoldtektene.

- Vi må få mobilisert mannen i gata. Det er noen få menn som begår disse voldtektene, men også andre menn kan skjerpe litt. Vi kan følge hverandre hjem fra byen, og så er det viktig at menn sier i fra om de ser mystiske personer som følger etter jenter. Meld fra til politiet og vær litt mer på alerten.

Kan kartlegge voldtektsutsatte området

Assisterende politidirektør Vidar Refvik påpeker at det er vanskelig å forebygge voldtekter, men at det går an å drive forebyggende arbeid.

— Vi kan advare folk mot de farene som finnes. Så kan vi kartlegge stedet der denne typen overgrep foregår og være tilstede der. I tillegg kan vi bli enda flinkere til å møte menneskene som er utsatt for overgrep, og jobbe grundig og raskt, sier Refvik.

Storberget mener at et samarbeid mellom politiet, politikerne og menigmann er den riktige veien å gå for å bli kvitt de brutale voldtektene.

— Og det skal vi klare. De klarte det i Stavanger, sier han.

Norge har blitt tryggere

Men det var ikke bare dystre tall som ble lagt frem på pressekonferansen i Politidirektoratets lokaler torsdag. Kriminalstatistikken viser nemlig at antall anmeldte forhold har gått ned med 17,2 prosent fra første halvår i 2002 til første halvår i år.

— Norge har blitt tryggere. Det er viktig å få kommunisert ut til folk. Gratulerer til oss alle. Voldtektene og overfallsvoldtektene er alvorlige, men allikevel er det totale bildet positivt, sier Storberget, som under pressekonferansen litt spøkefullt uttalte at han gledet seg til å de to neste årene som justisminister.

— Ja, det sa jeg litt spøkefullt, men disse tallene gjør at jeg blir inspirert til å jobbe videre. Det vi gjør nytter, og dermed blir vi tryggere på fremgangsmåtene våre.

Les også

  1. Oppgang i antall anmeldte voldtekter