Norge

Skulle kutte i planlegging - slikt tar tid

Planleggingstiden for vei og bane skulle kuttes kraftig allerede høsten 2012, lovet de rødgrønne. Det har ikke prosjektlederen for E6 i Oppland sett noe til.

Tidligere ordfører Erik S. Winther, Mette Jorunn Haverstad og Arne Fossmo, alle Ap, kjemper for at E6-traseen som ble vedtatt for Ringebu i 2012 skal byttes ut med en annen. Foto: STEIN BJORGE

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Aftenposten har gått gjennom mange av de viktigste grepene som i 2012 ble foreslått for å kutte planleggingstiden for veier og jernbane.

Noen er ikke fulgt opp i det hele tatt, for andre er det langt frem, mens prosessen er i gang for flere av grepene. Her gjør Aftenposten opp status for noen av de viktigste.

Tirsdag skrev Aftenposten om Ringebu, som har trukket et vedtak om ny trasé for E6 gjennom kommunen. Veivesenet sier at dette koster 25-30 millioner ekstra i planleggingspenger og mange millioner til som følge av utsatt byggestart.

Veidirektoratet og politisk ledelse i Samferdselsdepartementet mener at ny planlegging ikke vil utsette byggestart.

Ville kutte i planlegging høsten 2012

Våren 2012 ble tre rapporter lagt på bordet som fortalte hvordan det kunne kuttes kraftig i det Stortinget mener er et sendrektig og ineffektivt norsk planleggingsregime.

En engasjert samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) ville ha flere av forslagene satt ut i livet samme høst.

Likevel uttalte Øyvind Moshagen, en sentral prosjektleder i Veivesenet, i går at han ikke har sett noe til planleggingskuttene. Hvorfor?

Her er noen sentrale grep fra Kleppas rapporter, og skjebnen de har fått ifølge samferdselsledelsen i dagens regjering:

Grep:

I stedet for at statlige organer i tur og orden skal si sin mening om ett prosjekt bør alle statens interesser behandles etter Plan— og bygningsloven.

Status:

Nødvendige lovarbeider er ikke igangsatt.

Grep:

Uansett samordne statlige myndigheters ulike interesser (vei/bane, miljø, fornminner etc.) tidligere.

Status:

Høsten 2013 ble et forsøk startet der fylkesmennene i seks fylker skal samordne statlige innsigelser til kommunale planer. Innsigelser fra statlige etater som er motstridende eller ubegrunnede skal kunne avvises. I 2015 skal ordningen omfatte 12 fylker.

Grep:

Endre måten prosjektene betales på, ved å sørge for at full finansiering er klar når de settes i gang.

Status:

Fortsatt er ytterst få prosjekter fullfinansiert. Regjeringens nye veiselskap og flere planlagte prosjekter med offentlig/privat samarbeid (OPS) skal etter planen endre på dette. Men det er stadig uklart hvordan selskapet skal se ut.

Grep:

Innføre et nytt planregime der regjering og storting slutter å detaljstyre, og der Veivesenet og Jernbaneverket (JBV) får større makt til å følge egne prioriteringer.

Status:

Her er det langt frem. «Det arbeides med å utvikle Nasjonal transportplan (NTP) til å bli et verktøy der Stortinget skal forholde seg til mål, rammer, tiltak og finansiering, og Veivesenet og JBV overtar mer ansvar for detaljer og gjennomføring.

Grep:

La staten overta planleggingsoppgaven fra kommunene ved store prosjekter i langt flere tilfeller enn i dag.

Status:

De rødgrønne gjorde Follobanen til et slikt prosjekt. Dagens regjering har ikke iverksatt statlig plan for noen prosjekter, men sier den vil gjøre E39 Aksdal-Bergen til et slikt prosjekt, og vurderer å la staten overta flere igangsatte prosjekter. Bruk av statlig plan skal økes.

Grep:

Begrense bruken av de store tidkrevende utredninger (KVU) til færre prosjekter.

Status:

I februar i år ble KVUer strøket for 13 større prosjekter der de rødgrønne hadde planlagt bruk av slike utredninger. Det gjaldt bl. a rv 3 i Sør-Trøndelag, E39 i Sogn og Fjordane og E6 i Troms og Finnmark.

Grep:

Innføre tidsfrister for når ulikt planarbeid skal være ferdig.

Status:

Langt frem. Men Regjeringen har foreslått frist på 12 uker for når reguleringsplaner skal være ferdigbehandlet i kommunen etter offentlig ettersyn, to ukers frist på å oversende vedtak i kommunestyre til fylkesmannen når det foreligger innsigelse, fire ukers frist for å oversende fylkesmannens tilrådning til departementet i innsigelsessaker.

Ingeniørene lite imponert

Aftenposten har bedt Rådgivende ingeniørers forening (RIF), der medlemmene er involvert i et utall vei- og baneprosjekter, svare på om myndighetene har lykkes med å kutte i planleggingstiden.

RIF svarer:

Oss bekjent er det ikke gjort mye konkret som oppfølging av det som er varslet om effektivisering. Men det kan jo hende vi ikke har den fulle oversikt.

Kommunaldepartementet har avsatt et par personer på temaet statlig plan for samferdselsprosjekter. Men det har ikke vært noen oppblomstring i bruken av dette.

Lokale og regionale myndigheter har henvist Ringeriksbane/E16 til statlig plna. Men oppfølgingen har oss bekjent ikke vært så dynamisk.

 1. Les også

  Kommune vraker E6 - skylder på den blå regjeringen

Les mer om

 1. Samferdsel

Relevante artikler

 1. NYHETSANALYSE

  Nyhetsanalyse: Hvem leverer best på samferdsel - rødgrønne eller blå?

 2. NORGE

  Nytt prestisjenederlag for Statens vegvesen

 3. NORGE

  Dette er veiene og jernbanen Statens vegvesen, Nye Veier og Bane Nor vil bygge – og skrote

 4. NORGE

  Her er motorveiene som åpnes i 2019

 5. NORGE

  Hun har tvunget Veivesenet til forandring utenfra – nå skal hun lede veikjempen

 6. NORGE

  Her sparer Nye Veier 1,2 mrd. kroner – og får følge av Statens vegvesen