Norge

Kripos: Kraftig økning av barn som voldtar barn

Kripos har laget en rapport som viser 60 prosent økning i anmeldte saker der barn skal ha voldtatt andre barn.

Barn helt ned i åtteårsalderen ble i 2016 anmeldt for å ha voldtatt andre barn, skriver NRK. I 2016 var det 56 prosent flere anmeldelser enn året før.

Ifølge Kripos-rapporten de har fått tilgang til, ble det i 2016 anmeldt 60 prosent flere voldtekter der barn skal ha voldtatt andre barn, enn det som har vært gjennomsnittet fra 2012 til 2016.

  • Les også reportasjen om hvordan en ung jente opplevde sitt livs verste kveld, for deretter å få hendelsen spredt i sosiale medier: Sara gikk på ungdomsskolen og hadde knapt smakt alkohol før denne kvelden

Flere anmeldelser

De siste årene har antall anmeldelser av voldtekter av barn under 14 år steget kraftig, fra 248 personer anmeldt i 2015 til 383 personer i 2016.

– En så stor økning i antall anmeldelser fra ett år til et annet er overraskende, sier politiførstebetjent John-Filip Lundhaug Strandmoen, som har vært med på å utforme rapporten.

I arbeidet med rapporten har Kripos gått gjennom 225 voldtektsanmeldelser der mindreårige skal ha voldtatt andre barn under 14 år. De fleste anmeldte er gutter, og en stor andel av dem er under den kriminelle lavalder på 15 år.

Strandmoen mener den kraftige økningen av anmeldelser kan skyldes at flere tør å anmelde.

– Det store antallet saker er bekymringsverdig. Samtidig kan vi ikke ved hjelp av vår rapport si sikkert om dette er flere reelle overgrep, eller om det er flere som nå kommer til politiet for å anmelde, sier han.

Seksjonsleder for voldtektsseksjonen i Kripos, Ann Kristin Grosberghaugen, sier det er uklart hvorfor økningen er så stor.

– Vi håper det er mørketallene som er avdekket og at det har blitt lettere å gå til politiet enn at det er flere reelle voldtekter, men det er det vanskelig å si noe om, sier hun.

Flere gutter anmeldes

Av de anmeldte ungdommene i utvalget var det kun fire jenter.

Andelen gutter som er anmeldt utgjør dermed 98 prosent av tilfellene. 31 prosent av de anmeldte var under den strafferettslige lavalder på 15 år på gjerningstidspunktet.

Den fornærmede har i 205 av sakene vært en jente, men i tilfellene der det er en vesentlig aldersforskjell (fire år eller mer) mellom fornærmede og utøver, er den utsatte er oftere gutt (30 prosent av tilfellene) og oftere i slekt med overgriperen (55 prosent).

Ofte bekjente

I hver tredje sak har den anmeldte og den fornærmede vært bekjente, og i 20 prosent av tilfellene har den anmeldte voldtekten funnet sted på en fest. I 15 prosent av alle sakene i rapporten er gjerningspersonen og den fornærmede i familie.

Grosberghaugen mener større åpenhet om at barn kan begå overgrep er viktig for å forhindre at dette skjer.

– Vi har lover og forskrifter for fornærmede, men ikke noe for unge mistenkte. Vi jobber for at det skal bli en bedre håndtering av disse. For eksempel kan man gjennomføre avhør på barnehus, sier hun.

Mange saker henlegges

60 prosent av sakene som var avgjorte da rapporten ble skrevet, endte med henleggelse.

– Disse sakene er vanskelige, også når det er voksne som anmelder. Ofte er det ord mot ord, og det tar gjerne lang tid før man anmelder sånn at det er vanskelig å sikre nødvendige spor.

Grosberghaugen oppfordrer til å anmelde så raskt som mulig dersom man blir utsatt for et overgrep.

– Når det først har skjedd er det viktig at politiet får kjennskap til det for å kunne ta hånd om det. Ikke hold på hemmeligheter, men fortell det til oss, til venner, foreldre eller til skolen, oppfordrer hun.