Norge

Støttet Monika-varsler - ble omplassert

Politijurist Liv Giertsen mener hun ble straffet av politiledelsen.

  • Rune Christophersen

— Jeg opplever at de ser på meg som brysom, og at de ønsker å nøytralisere meg. Jeg er bekymret for hvordan det vil bli for fremtidige varslere i politidistriktet, sier Giertsen til VG.

- Negativ omtale

Giertsen har tidligere varslet om at Monika-varsler Robin Schaefer ble omtalt i negative ordelag på et internt møte i politiet, skriver BT.

Bakgrunnen var at Schaeferfikk beskjed om å holde seg unna Monika-sakenda han slo alarm om svakhetene i etterforskningen av åtteåringens dødsfall.

Giertsen mener hun blir utsatt for gjengjeldelse etter at hun uttrykte støtte til Schaefer. Hun får støtte fra Kjetil Rekdal, leder i Politiets fellesforbund i Hordaland.

— Vi mener å kunne underbygge med støtte fra lovverket rundt varslere, at behandlingen av Liv Giertsen er ulovlig, sier Rekdal til VG.

- Ikke lovbrudd

Varslersaken har tidligere blitt gjennomgått av en granskingsgruppe fra Politidirektoratet. Den konkluderte tidligere i år med at det ikke hadde skjedd brudd på arbeidsmiljøloven, og at detikke var noe som tydet på trakassering eller destruktiv ledelse.

Det ble imidlertid pekt på at en alvorlig konflikt ved påtaleenheten ble dårlig håndtert.

Ifølge VG har hele påtalegruppen på Bergen sør politistasjon, hvor hun jobbet, blitt oppløst. Giertsen er omplassert til en stilling hun ikke ønsker.

Konstituert politimester John Reidar Nilsen avviser at dette har sammenheng med Giertsens støtte til Schaefer. Han begrunner oppløsningen av påtalegruppen med at arbeidssituasjonen på politistasjonen var svært negativ.

— Når jeg som politimester får beskjed om et helseskadelig arbeidsmiljø, må jeg uten opphold sette i verk tiltak for å rette situasjonen. I denne saken var det ikke andre muligheter enn å oppløse det dysfunksjonelle arbeidsmiljøet. Noe annet ville vært uansvarlig, sier Nilsen til VG.

Les også

  1. Et hull i loven

  2. Anundsen har ikke gratulert politivarsler med Fritt Ord-pris

  3. Politiledelsen har ikke gratulert Schaefer med Fritt Ord-prisen

Les mer om

  1. Monika-saken