Norge

Slik vil Regjeringen skape nye arbeidsplasser

Satser hardt på forskning, og setter av penger til å hjelpe gründere.

afp000845807-XLdyJnljUC.jpg
  • Knut-erik Mikalsen
    Knut-erik Mikalsen

Regjeringen legger frem flere tiltak for å motvirke problemene næringslivet står overfor som følge av nedkjølingen av den norske oljeøkonomien og stigende ledighet.

I forslaget til statsbudsjett for neste år foreslår Nærings— og fiskeridepartementet at innovasjonsarbeidet her i landet, forskning i næringslivet og gründerskap, skal økes med i alt 634 millioner kroner.

LES OGSÅ:

Les også

Regner med økt ledighet

— Norsk økonomi går fra særstilling til omstilling, mener næringsminister Monica Mæland (H) som understreker at en av forutsetning for vekst i næringslivet er at det etableres nye bedrifter.

Styrker forskningsrådet

Hun mener næringslivet både trenger fornyelse i eksisterende bedrifter og flere og nye innovative bedrifter.

-Innovasjon er nøkkelen til framtidig velstand, bærekraftig vekst, og trygge arbeidsplasser. I budsjettforslaget vil vi styrke konkurransekraften til næringslivet, seier Mæland.

LES OGSÅ:

Les også

Her er skattekuttene - og de som må betale

Hun mener det er viktig å styrke omstillingsevnen i næringslivet, og forslår tiltak på til sammen 315 millioner kroner for å få frem nye og gode gründere. Regjeringen sier at det er et mål å få frem flere gründere og suksessbedrifter.

Regjeringen foreslår videre å styrke Norges Forskningsråds innovasjonsarbeidet med 100 millioner kroner, og setter av 134 millioner kroner for å stimulere pilotprosjekter innenfor miljøteknologien.

Mer til maritim forskning

For Norges viktigste eksportnæring etter olje og gass, fiskeriene, foreslår regjeringene flere tiltak som ifølge fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) skal kunne føre til at råstoffet skal kunne brukes på en mer effektiv måte enn i dag.

LES OGSÅ:

Les også

Skal bruke mer oljepenger enn noen gang

Hun mener satsing på maritim forskning vil kunne bidra til å realisere potensialet som ligger i de maritime næringene:.

Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningene til marin forsking med 169,5 millioner kroner. Andre prioriterte område er forsking retta mot havbruk, sjømatindustri, teknologi, og utvikling av nye, marine næringer.