Barneombudet rystet etter besøk på Trandum

Mener Norge mangler evne og vilje til å ta seg av barn som kommer hit med særlige behov. Nå er en psykisk syk 17-åring flyttet med tvang fra Trandum til verstingfengselet Ila.

- Trandum er et symptom på hvor dårlig det kan bli, sier barneombud Reidar Hjermann som reagerer sterkt på saken om den 17 år gamle gutten som inntil fredag var fengslet på Trandum interneringsleir i påvente av 18-årsdagen. FOTO: STEIN J. BJØRGE

I påsken fortalte Aftenposten.no at en gutt (17) med store psykiske skader holdes fengslet på den kriserammede interneringsleiren Trandum i påvente av 18-årsdagen sin. Først da, den 6. mai, kan politiet tvangsreturnere ham til Irak. Gutten er i første omgang fengslet for to uker.

Historien har fått barneombud Reidar Hjermann til å reagere. Torsdag dro han selv til Trandum for å se hvordan mindreårige blir behandlet.

— Trandum er et symptom på hvor dårlig det kan bli, sier en bekymret Hjermann til Aftenposten.no etter besøket.

Flyttet med tvang til Ila

Dagen etter barneombudets besøk, var situasjonen til den 17-årige gutten blitt drastisk forverret. Etter å ha vært inn og ut av sikkerhetscelle på interneringsleiren, ble han fredag ettermiddag flyttet med tvang fra Trandum til Ila fengsel, forvarings-, og sikringsanstalt.

Advokaten til gutten, Mette Yvonne Larsen, er rystet.

- Vi snakker om en mindreårig gutt. Ila er en sikringsanstalt hvor de som er dømt for de groveste forbrytelsene sitter med forvaringsdommer, sier advokaten.

Hun mener politiet mangler hjemmel til å holde gutten fengslet på Ila. Det bestrider Politiets utlendingsenhet (PU).

— Det er ikke noe krav om at han skal være på Trandum, det er bare en hovedregel, sier informasjonssjef i PU, Roar Hanssen. Han bekrefter at PU ved noen tilfeller har overført personer til andre institusjoner som er «mer egnet».

- Mener dere at Ila sikringsanstalt er mer egnet for en 17-årig gutt?

— Ja, det mener vi. Det er et sted der det finnes andre i samme situasjon, sier Hanssen.

- Vitner om mangel på profesjonalitet.

Fengsling av barn etter barnekonvensjonen skal være en siste utvei. Barneombudet mener fengsling av barn på interneringsleiren Trandum i utgangspunktet er «veldig problematisk».

Etter besøket torsdag er han særlig kritisk til at barna ikke får oppfølging fra psykisk helsevern.

Han reagerer også på at barneverntjenesten i Ullensaker kommune ikke følger opp barna som befinner seg på interneringsleiren i kommunen, noen ganger i ukesvis.

- Det at politiet unnlater å ha et nært samarbeid med slike instanser vitner om mangel på profesjonalitet i håndteringen av barn. Det er problematisk at PU ikke har et nært samarbeid med psykisk helsevern for å evaluere sine mindreårige, sier Hjermann.

Aftenposten.no lyktes ikke å få kontakt med barnevernleder i Ullensaker kommune fredag ettermiddag.

PU svarer at de innsatte får en medisinsk vurdering.

— Vi varsler rutinemessig barnevernet når det kommer enslige mindreårige til Trandum. Da er det barnevernet som må vurdere tiltak, sier Hanssen i PU.

Siste gang PU sendte en bekymringsmelding til barnevernet skal ha vært for fem år siden, i 2005. Det er oppsiktsvekkende lenge siden, mener barneombudet.

I et møte torsdag med Politiets utlendingsenhet (PU), barnevernet i kommunen, psykisk helsevern og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) på Jessheim oppfordret barneombudet partene om å jobbe sammen til beste for barna på Trandum.

— Vi kom med en klar og tydelig henstilling om at PU må gå opp stien til de andre instansene. Det tror jeg vi fikk aksept for, sier Hjermann.

Mener UDI er problemet

Den 17-årige irakiske gutten kom til Norge 14 år gammel. Siden har han, ifølge advokaten, vært kasteball mellom mottaksapparat, barnevern og politi. Hun mener manglende oppfølging av gutten har ført til at han havnet ut i et uføre med narkotika og kriminalitet.

Før påske henla barnevernet i Tromsø saken til gutten. Advokaten har kalt vedtaket ulovlig .

Også Barneombudet har stilt spørsmål ved om barnevernet la hensynet til barnets beste til grunn for henleggelsen, slik de har plikt til etter loven.

— Barneombudet er i denne saken svært skeptisk til manglende grad av involvering og evne til å ansvarliggjøre andre etater både fra barnevern, kriminalomsorgen og politiet. Dette dreier seg om norske myndigheters manglende evne og vilje til å ta et helhetlig omsorgsansvar for barn som kommer til Norge med særlige behov, sier Hjermann.

Han mener saken illustrerer problemet med at Utlendingsdirektoratet (UDI), og ikke det statlige barnevernet, har omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år.

Han mener UDI ikke evner å følge opp hvert enkelt barn .

— Det resulterer i for svak ansvarliggjøring av hver enkelt aktør og samspillet mellom disse. Dette gjelder UDI, asylmottak, kommunenes flyktningetjeneste, barnevern, psykisk helsevern, politi, kriminalomsorgen og nå i siste instans Politiets utlendingsenhet, sier Hjermann.

Nå krever Barneombudet at det statlige barnevernet overtar ansvaret for alle mindreårige asylsøkere, også dem over 15 år.

Høsten 2007 gikk 13 organisasjoner, deriblant Redd Barna og Advokatforeningen, inn for det samme. Oppropet var i tråd med Regjeringens standpunkt i den første Soria Moria-erklæringen.

Så, nærmest over natten, ombestemte Regjeringen seg. Da det statlige barnevernet overtok ansvaret for asylbarna 1. desember 2007, var det bare for barn under 15 år. Gruppen mellom 15 til 18 år ble holdt utenfor.

Regjeringen har forklart retretten med den eksplosive økningen i antallet enslige mindreårige asylsøkere til Norge. I 2006 kom det omlag 350 enslige barn til Norge. I fjor var tallet 2500. Året før, i 2008, kom det omlag 1300 enslige mindreårige asylsøkere.

- Så lenge de er på norsk jord, har disse barna rettigheter på lik linje som norske barn, understreker barneombudet.

Politiet har begjært gutten fengslet i flere uker. Tirsdag blir det nytt fengslingsmøte i Oslo tingrett.