Norge

Doktor Smarttelefon er klar til å se deg

Helsevesenet er i ferd med å innta mobiltelefonene. - Man kan ikke være naiv og forherlige det som et definitivt svar på alle de utfordringene vi har, advarer lege og phd-stipendiat Henrik Vogt.

Astma_whistle-A8mI7nSO5n.jpg

  • Steffen Pedersen Øberg

— Dette er et stort og vanskelig sakskompleks. Vi er bare i begynnelsen av en utvikling, sier Steinar Madsen medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk. Madsen satt også i Teknologirådets ekspertpanel da de ga ut rapporten «Mobil helse for kronikere» i februar i år.

mHelse, e-helse, telemedisin, helsetjenster 2.0: Det mangler ikke på moteord når teknologien i lomma på de aller fleste av oss dundrer inn i helsevesenet.

— Mange frykter at maskinene skal ta over. Men de første 20–30 årene blir det i hvert fall ikke sånn. De blir heller avanserte assistenter. Og jeg tror de vil få en stor innflytelse på hvordan leger jobber, sier Damoun Nassehi. Han er lege og utvikler av den mobile helsetjenesten «Asthma whistle». Han satt også i Teknologirådets ekspertgruppe sammen med Madsen.

Helsepersonell utvikler apper

I det siste har det kommet flere eksempler på at helsepersonell og -myndigheter selv utvikler tjenester til våre mobiltelefoner.

hodepinedagbokaaftenposten-xrE2G5K8MV.jpg

Hodepinedagbokener en app utviklet av NTNU etter en idé av Erling Tronvik, overlege ved Nasjonal Kompetansetjeneste for Hodepine ved St. Olavs hospital.Med appen kan brukere registrere sine hodepineanfall, registrere inntatt medisin og virkningen av denne og presentere dataene for sine leger.

— Et viktig verktøy for legene

— Ett av de viktigste verktøyene vi har for å registrere hodepine er en hodepinekalender. Det har vi bare hatt i papirversjon. Når folk kommer til konsultasjon glemmer de ofte denne, samtidig som den er vanskelig å ta med seg rundt. Det gjør det vanskelig å få nøyaktig informasjon for legen, sier han.

Tronvik og hans kolleger på St. Olavs hospital ønsket å lage et enkelt elektronisk verktøy for å registrere hodepine for å gi folk et verktøy som de hadde med seg hele tiden.

— Det er veldig praktisk at pasientene bare kan ta med seg telefonen og vise den til legen. Da blir det lett å se hvordan hodepinen endrer seg over tid. Det er en veldig god, enkel og praktisk måte for pasientene med tanke på egen hodepinesykdom og et viktig verktøy for legene.

- Slike løsninger er fremtiden

Nassehis Asthma whistle eren fløyte formet som en fisksom måler lungefunksjonen ved hjelp av mobilen. Målet med astmafløyten er å gjøre det lett og gøyalt for barn å teste lungefunksjonen daglig.

Resultatene lagres rett på mobilen og kan vises frem for fastlegen ved neste besøk. Nassehi jobber nå med å få fløyten godkjent som medisink utstyr.

- Slike løsninger er framtiden, ikke bare innen astma og kols, men egentlig innenfor alle disse kroniske, varige sykdommene, mener Nassehi.

EKG-måling på mobilen

FDA fører streng kontroll med mobile tjenester som stiller diagnoser eller som markedsføres for folk med kroniske sykdommer. En tjeneste som er godkjent av dem er EKG-måleren Alivecor.

— Den bruker jeg ofte i klinikken, sier Nassehi.

Etter å ha tatt EKG-måling med to metallplater på mobildekselet, kan man velge å sende resultatene inn til en spesialist. Appen har også en egen algoritme som på egenhånd kan gjenkjenne hjerteflimmer.

- Viktig å se på mulighetene som gir gevinster

Også Steinar Madsen mener EKG-appen er verdifull.

040232210952.MAIN-8rReDUvL45.jpg

— Jeg mener det er viktig er at vi ser på de mulighetene som gir oss gevinster, sier han, og trekker frem sammenhengen mellom hjerteflimmer og slag som eksempel.- Mange går rundt med uoppdaget hjerteflimmer. Et hjerneslag er for det første alvorlig for pasienten, for det andre er det en stor kostnad for samfunnet. Hvis du kan kjøpe et deksel som du setter bak på mobilen for å måle egen puls for under en 1000-lapp og dermed kan oppdage dette selv, kan det gi en stor gevinst, sier han.

Hvordan velger man i mylderet av apper?

Og det finnes flere eksempler på helsetjenester på mobilen. Et mylder. Hvordan vet man hva man skal velge?

Nassehi forklarer at i USA har myndighetene valgt å løse dette ved å være strenge med apper og tjenester som stiller diagnoser eller følger opp sykdom, mens andre apper, som pulsmålere er mindre regulert.

— Hvis man har en alvorlig kronisk sykdom så skal man holde seg til de apper og aparater som enten er CE eller FDA-godkjente, og det er veldig få. Ellers kan det være en fordel å se på listen som Storbritannia har laget om man er i tvil.

På nettsiden apps.nhs.uk finner man en omfattende liste over helseapper som britiske helsemyndigheter selv godkjenner.

- Kan ikke overlate rådene til private interesser

Informasjonsarbeid er en av Norges store utfordringer når det kommer til ny teknologi, sier Steinar Madsen.

— Vi må utnyttemulighetene slik at de som trenger disse ressursene får vite om dem. I legepraksisen min ser jeg hvordan all denne nye teknologien allerede tas i bruk av dem som allerede har det best fra før. Ressurssterke mennesker sitter ofte med teknologisk kunnskap og bruker allerede disse tjenestene, men vi får ikke tak i dem vi virkelig skulle hjelpe, sier Madsen.

- Dette er en utvikling som ikke lar seg stoppe. Da er det viktig å gi gode råd om hva som er fornuftig. Det kan vi ikke overlate bare til private interesser.

— Helsevesenet vårt står foran store utfordringer, blant annet eldrebølgen. Vi må satse på at mennesker i større grad tar vare på sin egen helse ved å ta vare på seg selv.

- Må behandles kritisk

Lege og Phd-stipendiat Henrik Vogt ved allmennmedisinsk forskningsenhet ved NTNU understreker at det finnes enkelte positive mobile løsninger, spesielt for dem med konkrete sykdommer, men mener at e-helsens utvikling, spesielt den som retter seg mot friske mennesker, må behandles kritisk.

- Disse kreftene er så ekstremt sterke, og medisinen går i de retningene teknologien gir mulighet til. Det er ikke nødvendigvis bra eller dårlig. Men man kan i hvert fall ikke være naiv og forherlige det som et definitivt svar på alle de utfordringene vi har, sier han.

Han peker på at de personlige helsetjenestene til mobil først og fremst er en industri. Og bak enhver industri står mennesker som ønsker å tjene penger.

Advarer mot medikalisering

— Jeg vil sette et enormt spørsmålstegn ved om dette som bred utvikling vil bli kostnadsbesparende. Apper kan gjøre livet enklere for folk, også med tanke på helse. Samtidig er dette en industri som ønsker at vi skal bruke mest mulig penger, og mest mulig av vår tid til å fokusere på dette på en måte de er tjent med. Og det trenger ikke være positivt.

Han advarer dessuten mot medikalisering, det han kaller «å danse etter medisinens pipe».

— Enkelt sagt betyr medikalisering at medisinen med sitt språk og sine verdier definerer flere og flere aspekter ved menneskelivet.

— Det er noe forførende med det hele. Det er enkelt å love at dette skal være løsningen på medisinens problem. Men det kommer med en stor pris.

Les også

  1. Baksaas vil sjekke pulsen din

  2. Kan en app hjelpe deg i form?

  3. Naivt om den digitale pasienten

  4. Mener Helse-Norge er for tregt i den digitale utviklingen

  5. Helsetjenester til alle

  6. 5 digitale trender for 2015