– Utviste personer dopet ned av politiet

Utviste personer som har motsatt seg tvangsutsending fra Norge, er holdt nede og dopet med sprøyter før de er satt på flyet.

Har du tips om denne saken? Send en e-post til 2286@aftenposten.no eller ring Aftenposten.no på 02286. Du kan også sende SMS/MMS til 2286.

Interne rapporter fra Politiets utlendingsenhet (PU) fra 2006, 2007 og 2008, dokumenterer at fem utviste personer er blitt pasifisert med sterke beroligende medisiner, skriver VG.

Dette har også skjedd når de utviste tydelig har motsatt seg medisineringen.

Ifølge ansatte i PU har det utviklet seg en ukultur der sterke beroligende midler som Stesolid og Nozinan brukes for unngå vanskelige situasjoner.

– Når utlendinger motsatte seg uttransportering, har det vært naturlig å kontakte lege, sier en ansatt til avisen.

I mange av tilfellene var det den ansvarlige for uttransporten som bestilte lege for en kort konsultasjon få timer før avreise, forteller ansatte.

– Ikke skjedd siden 2007

PU-leder Ingrid Wirum benekter at noen har blitt tvangsmedisinert så lenge hun har vært sjef. Hun bekrefter at ble foretatt undersøkelser omkring bruk av medisinering da hun begynte i PU i 2007. Saken ble oversendt Spesialenheten for politisaker og senere henlagt.

– Våre undersøkelser avdekket ikke kritikkverdig praksis. Hva som eventuelt har skjedd under tidligere ledelse, kan ikke vi svare for, sier Wirum.

Neddopingen skal ha vært så kraftig at flere av personene har sloknet, og måtte fraktes inn på flyet.

En småbarnsmor var ikke i stand til å gå, og personellet måtte ta hånd om det lille barnet, ifølge en tjenestemann. Ved et annet tilfelle som gjaldt transport til et afrikansk land, skal det lokale politiet ha reagert med sinne over å få overlevert en person som var kraftig neddopet.

– Kritikk internt

Ifølge VG er personer blitt dopet ned også etter at Wirum overtok som leder i 2008. Hun svarer at det utelukkende er medisinske vurderinger som ligger bak disse tilfellene.

– Å skyve ansvaret over på legene synes jeg er drøyt. Det er politiet som kontakter legen og ber om å få «pasienten» neddopet, sier en ansatt til avisen.

Internt i Politiets utlendingsenhet skal det flere ganger ha blitt fremmet kritikk mot praksisen. Tidligere tillitsvalgt og personalsjef Bjørn Skuggevik sier ledelsen hele tiden har vært kjent med at det foregår medisinering under uttransportering.

– Det har skjedd ting i Politiets utlendingsenhet der det ikke ligger en juridisk vurdering bak. Instrukser og rutiner bør man se nærmere på, sier han.

Vurderer anmeldelse

Venstres leder Lars Sponheim mener saken må få både en rettslig og en parlamentarisk oppfølging.

– Denne saken er så graverende at Venstre vil vurdere en anmeldelse for å få presset fram en etterforskning, sier han.

Høyre og Fremskrittspartiet stiller seg mer avventende. Innvandringspolitisk talsmann Per Willy Amundsen (Frp) venter at PU overholder loven, og sier han foreløpig ikke ser grunn til gransking. Høyre-leder Erna Solberg mener justisminister Knut Storberget (Ap) bør sjekke om opplysningene stemmer.