Norge

5. juli må Norge tilpasse seg EUs koronakart. Da kan det bli vesentlig flere grønne land å reise til.

5. juli innfører Norge nye grenseverdier for hvilke land som regnes som grønne. Dermed blir langt flere land åpnet for karantenefri innreise.

I dag er kun Grønland, Island, Finland, Romania og Polen grønne på FHIs smittekart over Europa. Men en EU-tilpasning gjør at store deler av kartet snart vipper over i grønt.

  • Jan Gunnar Furuly
    Journalist

5. juli vil Norge tilpasse seg EUs grenseverdier for hvor utbredt koronasmitten kan være i et annet land før det er nødvendig med tiltak eller reiserestriksjoner.

Flere land blir da grønne. Det vil si at innreiserestriksjoner og karantenekrav fjernes.

Med disse endringene ville flere land Norge har plassert i gul eller rød kategori, blitt grønne med dagens smittetall:

Kartet fra Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) oppdateres hver 14. dag. Land kan med andre ord skifte farge til 5. juli.

Skifter et land farge mens du er der, endres også innreisereglene.

Frykter ikke økt smittefare

Det er ikke noen grunn til å frykte særlig økt smittefare ved å gå fra 25 til 50 smittetilfeller pr. 100.000 innbygger, sier Helena Niemi Eide. Hun er lege ved FHIs avdeling for smittevern og beredskap.

– Vi startet med en terskelverdi på 20 i fjor sommer, og satte denne opp til 25 på høsten. Den gangen ble det tatt vesentlig færre tester enn det vi gjør nå. Dessuten er en stor del av befolkningen nå vaksinert mot covid-19, sier hun.

Les også

Karantenehotell er en straff uten forbrytelse

Når Norge går over til det europeiske systemet, er det en teoretisk mulighet for økt smitte i Norge, sier Ørjan Olsvik. Han er professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitet i Tromsø (UiT).

– Jeg tror denne risikoen er ubetydelig. Flere av de aktuelle regionene har dessuten lavere smittetrykk enn områder av Norge, legger han til.

Ørjan Olsvik, som er professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitet i Tromsø (UiT), mener at risikoen fra EU-systemet kun er teoretisk.

Nye kategorier

Frem til nå har EU-landene og Norge operert med forskjellige fargekoder på kartene som skal angi smittefare i Europa. 5. juli går Norge helt over til systemet til EU.

Det betyr at land kan bli karakterisert som grønt, oransje, rødt eller mørkerødt.

Norge har allerede innført et nivå for mørkerødt. I dag er det kun Storbritannia som er karakterisert som mørkerødt på det norske kartet over Europa, som FHI publiserer. Det skyldes et stort utbrudd av den nye deltavarianten.

Kommer du fra det britiske øyriket til Norge akkurat nå, må du rett i karantenehotell etter ankomst. Dette gjelder imidlertid ikke personer som er fullvaksinert og som har et godkjent koronasertifikat.

Frem til 5. juli gjelder følgende innreiseregler for Norge for røde og mørkerøde land:

Røde landMørkerøde land
Nordmenn og bosatte utlendingerKarantene i egen bolig/annet egnet oppholdssted.Karantene på karantenehotell i tre døgn. Deretter karantene i fire døgn på egnet oppholdssted.
ArbeidsreisendeInnreise etter søknad. Karantene på egnet oppholdssted.Innreise etter søknad. Karantene på karantenehotell i tre døgn. Deretter karantene i fire døgn på egnet oppholdssted.
Nær familie (ektefeller/samboer, mindreårige barn)Karantene på egnet oppholdssted.Karantene på karantenehotell i tre døgn. Deretter karantene i fire døgn på egnet oppholdssted.
Kjæreste og fjernere familieInnreise (etter søknad for kjæreste). Karantene på egnet oppholdssted. Ikke innreise.
Samfunnskritisk personellNæringsavhengige karanteneregler. Karantene på egnet oppholdssted.Næringsavhengige karanteneregler. Karantene på karantenehotell i tre døgn. Deretter karantene i fire døgn på egnet oppholdssted.
TuristerIkke innreise.Ikke innreise.

Terskelverdien for mørkerøde land i EØS, Schengen og Storbritannia er mer enn 500 smittede pr. 100.000 innbygger. Land fra andre deler av verden regnes som mørkerøde.

Egnet tall for ferieøyer

FHI skal lage et eget kart med fargekoder for enkelte av de søreuropeiske ferieøyene det går direktefly til fra Norge. Det skal være klart innen 2. juli, sier Eide.

– Men selv om fargekodene på kartet blir like over hele Europa, vil det fortsatt gjelde svært ulike regler rundt karantene og testing i de ulike landene. De reisende må selv sette seg inn i disse reglene, råder Eide.

Det europeisk smittevernbyrået (ECDC) har delt Norge inn i regioner, og opererer for uke 22 og 23 med oransje farge på Troms og Finnmark, Oslo, Telemark og deler av Agder. Men FHI har ikke planer om å dele inn Norge slik på sine kart.

– Vi har hele tiden hatt som utgangspunkt at Norge er ett land, sier Eide.

FHI skal komme med egne vurderinger for flere av ferieøyene det går direktefly til fra Norge. Dette bildet er fra Kreta.

To forbedringer – og én joker

Helt siden høsten i fjor har nesten hele europakartet vært rødt. Når det nå blir grønnere og grønnere, gjør testsystemet at vi stiller sterkere enn i fjor, sier UiT-professor Olsvik.

– Det er veldig positivt at vi har fått hurtigtester som i prinsippet er like gode som de vanlige PCR-testene. Tidligere har det også vært problemer med falske, negative koronatester. Overgangen til en digital løsning gjør at systemet i dag er mye bedre, mener Olsvik.

En joker fremover er import av deltavarianten. Forskningen tyder på at denne er betydelig mer smittsom enn de andre varianten, sier han.

– Kanskje man burde forbedre fargekodesystemet ut fra dette. For eksempel kan det være slik at et land skifter farge om over 60 prosent av smittetilfellene er deltavarianten.

Les også

  1. Slik kan koronapasset brukes i Norge

  2. Snart kommer koronasertifikatet. Men ulike regler fra land til land kan skape problemer for nordmenn.

Les mer om

  1. Koronaviruset