Norge

Kan ha blitt overvåket

Statsministerens kontor og departementene kan ha blitt ulovlig overvåket av Forsvarets sikkerhetstjeneste, ifølge TV 2.

Forsvarets sikkerhetstjeneste kan ha drevet ulovlig overvåking av statsministeren. Statsadvokaten har beordret full etterforskning i saken.

  • Halvor Tjønn

Forsvarets sikkerhetstjeneste (FOST) blir etterforsket av Kripos for ulovlig overvåking av statsministeren og departementene, ifølge TV2. Etter det Aftenposten erfarer har FOST blant annet sjekket nettsider som flere departementer og Statsministerens kontor har vært inne på. Dette er i strid med instruksen og er en av grunnene til at saken etterforskes.

Ifølge TV2 skal Forsvarsdepartementet nylig ha blitt klar over at sikkerhetstjenesten har overvåket datatrafikken til Statsministerens kontor og de andre departementene. Overvåkingen skal ha blitt oppfattet som så alvorlig at Kripos ble bedt om å etterforske saken.

FOST har ansvaret for Forsvarets virksomhet i inn— og utland, mens Politiets sikkerhetstjeneste har et særlig ansvar for politikere. Derfor er det uklart hvorfor FOST skal ha overvåket datatrafikken til statsministeren.

Trengte hjelp.

Major Christian Øverli, talsperson for forsvarssjefen, sier Forsvaret selv tok initiativet til undersøkelsen.

–Forsvarsdepartementet tok, i samråd med Forsvarets ledelse, kontakt med politiet. Vi er avhengige av å ha en sikkerhetstjeneste som kan fungere både i inn- og utland, og vi er helt avhengige av troverdighet. Når vi har behov for å undersøke noe, kan vi ikke granske oss selv. Vi trenger ekstern hjelp, og derfor har vi tatt kontakt med politiet for å få deres hjelp til å undersøke saken, sier Øverli.

–Hvorfor har dere tatt kontakt med politiet?

–Vi har ingen grunn til å tro at det har foregått noe ulovlig, men jeg ønsker ikke å kommentere hvorfor vi tok initiativet til det, sier Øverli.

–Er det en spesiell sak som har utløst kontakten med politiet, eller er det noe som har foregått over en lengre periode?

–Det vil jeg ikke kommentere.

Forsvarets sikkerhetstjeneste har sikkerhetsansvar overfor Forsvaret og Forsvarets virksomhet – ikke politikere og departement.

–Hvordan henger det da sammen at Forsvarets sikkerhetstjeneste blir beskyldt for å overvåke statsministeren?

–Her skal man være forsiktig med å konkludere hva som har skjedd. Disse beskyldningene står for TV2s regning. Vi har aldri nevnt politikere i denne saken, sier Øverli.

Statssekretær Torbjørn Giæver Eriksen (Ap) sier at der viktig at politiet nå får gjort dette arbeidet. Inntil den foreligger, er det ikke riktig å si noe mer om saken, opplyser han.

Undersøkte.

Personell fra Kripos gjennomførte i går en undersøkelse av datautstyr ved datasikkerhetsavdelingen i Forsvarets sikkerhetstjeneste på Jørstadmoen ved Lillehammer. Datasikkerhetsavdelingen ved Forsvarets sikkerhetstjeneste gjorde selv oppmerksom på at det har forekommet overvåking av datatrafikk på militære sambandslinjer. Dette forholdet er av en slik karakter at politiet ble bedt om å etterforske om noe av dette kan være ulovlig, ifølge informasjon Forsvaret selv sendte ut i går.

Men Kripos legger lokk på sin etterforskning av Forsvarets etterretningstjeneste.

Ransaking.

Informasjonssjef i Kripos, Pia Solhaug, henviser til Det nasjonale statsadvokatembetet, som nå leder etterforskningen:

–Jeg kan bekrefte at vi i dag foretok en ransaking på Jørstadmoen ved Lillehammer og gjorde enkelte beslag. Men ingen personer er foreløpig siktet i saken, sier statsadvokat Petter Mandt.

Han vil hverken svare på når, hvor eller i hvilket omfang de påståtte ulovlighetene skal ha skjedd.

–Det er disse spørsmålene vi nå søker svar på. Men for å sette i gang en etterforskning holder det med en mistanke om at noe ulovlig har skjedd. Når vi nå har valgt å bruke tvangsmidler, som en ransaking er, må det være sannsynlighetsovervekt, altså mer en femti prosent sannsynlig, at det har skjedd ulovligheter, sier Mandt.

Ulovlige metoder.

Allerede i april i år kom det meldinger om at FOST har benyttet ulovlige metoder, som blant annet ulovlig overvåking. Stortingets EOS-utvalg vurderer fortsatt saken. Utvalgets leder, Helga Hernes, sa i april at hun tar saken svært alvorlig, og at FOST ikke har hjemmel til å gjennomføre overvåking.

–Det skal de ikke. Deres instruks sier jo at de skal samarbeide med de andre tjenestene, men det kan jo være at det av og til går litt raskt i svingene, sier Hernes.

I går ville Hernes ikke kommentere saken om overvåking av statsministeren og departementene.

tone.tveoy.strom-gundersen @aftenposten.no

Les også

  1. Stoltenberg: - Viktig at politiet nå finner ut hva som faktisk har skjedd