Norge

Ikke lenger nødvendig å være registrert som bosatt i Norge for å slippe inn i landet

Fra 21. mai kan utlendinger som kan dokumentere at de bor i Norge – selv om de ikke er registrert som bosatt i folkeregisteret – igjen komme inn i landet. Foto: Torstein Bøe / NTB

Fra 21. mai endres kravene til hvilken dokumentasjon som er nødvendig for å vise at man er bosatt i Norge og dermed har rett til innreise.

  • NTB

Flere utlendinger som har hatt tilknytning til Norge, men ikke har vært registrert som bosatt i landet i folkeregisteret, har måtte snu på grensen etter å ha blitt nektet innreise.

Nå vil regjeringen endre på dokumentasjonskravet og ikke lenger ha krav om folkeregistrering for at man skal anses som bosatt i Norge.

Utlendinger vil måtte fremlegge annen dokumentasjon på fast bopel i Norge og må også kunne sannsynliggjøre at de returnerer etter utenlandsreise/midlertidig utenlandsopphold.

– Vi har besluttet å justere regelverket for innreise for utlendinger som er bosatt i Norge. Departementet jobber nå med nye kriterier og vil gi nærmere retningslinjer før ikrafttredelse 21. mai, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Les også

  1. Har fast jobb og bolig i Norge, men ble hjemsendt til Polen. Nå vurderer Justisdepartementet å endre de omstridte reglene.

Les mer om

  1. Koronaviruset