Høyesterett: Kiling, klaps på baken og to hender på bar rygg er seksuell trakassering

Kiling av en arbeidstager, to hender på bar rygg og et klaps på baken er å anse som seksuell trakassering.

Dommen fra Høyesterett kom tirsdag.

Det slår Høyesterett fast i en dom tirsdag.

Dommen vil få betydning for hva som vurderes som uakseptabel oppførsel på norske arbeidsplasser, men også andre steder, for eksempel på et julebord.

Saken dreier seg om en ung kvinnelig industrimekaniker som opplevde uønskede tilnærmelser på arbeidsplassen.

Hun anla søksmål mot to kunder av bedriften og krevde erstatning og oppreisning.

Høyesterett konkluderte med at kundene hadde overtrådt forbudet mot seksuell trakassering i likestillingsloven.

Lot som om han skulle ta henne i skrittet

Den ene kunden hadde ved ett tilfelle lagt hendene under genseren på nedre del av ryggen til kvinnen. Ved ett senere tilfelle hadde han latt som om han skulle ta henne i skrittet.

Den andre kunden hadde over tid oppsøkt kvinnen. Han skal gjentatte ganger ha kilt henne i midjen.

Handlingene skjedde mens kvinnen var i arbeid som eneste kvinnelige ansatte på et mekanisk verksted med 15 ansatte.

– Høyesterett senker terskelen

Advokat Nicolay Skarning representer en av de dømte. Han sier han synes det er bra at Høyesterett nå avklarer hvor grensene for seksuell trakassering går.

– Dette er en viktig dom for arbeids- og organisasjonslivet. Men også for politiske partier der dette temaet har skapt utfordringer, sier Skarning.

Han mener Høyesterett med denne dommen har senket terskelen for hva som er seksuell trakassering.

– Terskelen er med dette satt lavere enn det mange er klar over. Uønsket berøring av kolleger og ansatte kan dermed lett utgjøre seksuell trakassering. Bedriftene bør derfor ha lav terskel for å fange opp slik opptreden, slik at den raskt kan stanses, sier Skarning i Kvale advokatfirma.

– Seksuelt betont

Høyesterett kom til at begge kundene hadde utsatt kvinnen for seksuell trakassering. Adferden fra begge kundene var seksuelt betont, uønsket og plagsom for kvinnen.

De ble dømt til å betale erstatning på henholdsvis 15.000 og 20.000 kroner.

Saken har vært behandlet i to rettsinstanser før Høyesteretts avgjørelse.

– Glad for at hun ble trodd

– Min klient er glad for at hun ble trodd og at saken endelig har fått sin avslutning, sier kvinnens advokat, Tina Nordstrøm.

– Vi mener at dette er en riktig dom og helt i tråd med vernet etter loven. Det er derfor ikke snakk om noen senket terskel. Vi er glade for at Høyesterett retter opp i den feilen som ble gjort i lagmannsretten.

Han legger til at kvinnen opplevde de seksuelle tilnærmelsene som så plagsomme at hun ble sykmeldt og måtte bytte jobb.

– Jeg tror de fleste andre i samme situasjon også ville opplevd oppmerksomheten som uønsket og plagsom. SSBs levekårsundersøkelse viser at 13 % av kvinner mellom 19-24 år opplever seksuell trakassering en gang i måneden eller fler. Høyesterett viser med dommen at kvinner eller menn ikke trenger å finne seg i krenkende tilnærmelser, sier Nordstrøm.

Les også

Undersøkelse: 10 personer i politiet er blitt tvunget til seksuelle handlinger av en kollega i 2020

Ny rettspraksis fastslått

Den endelige dommen blir retningsgivende for hvordan lavere domstoler skal dømme i lignende saker fremover.

De fleste slike saker behandles imidlertid av Diskrimineringsnemnda.

Høyesteretts dom vil derfor også gi viktige føringer for nemndas virksomhet.

Også arbeidsgiveren dømt

Kvinnens arbeidsgiver ble i lagmannsretten dømt til å betale kvinnen 36.000 kroner i erstatning. Retten mente arbeidsgiver ikke hadde fulgt opp saken godt nok da kvinnen varslet om trakasseringen.

Høyesterett har kun behandlet saken mot de to kundene.

LO og Fellesforbundet har ført saken på vegne av kvinnen.