Åpner for boring i 94 nye blokker

Oljeminister Terje Riis-Johansen vil åpne for boring på 94 blokker i Barentshavet og Norskehavet.

  • Carl Alfred Dahl

Olje— og energiminister Terje Riis-Johansen presenterte onsdag formiddag utlysningen av nye blokker i 21. konsesjonsrunde på norsk sokkel.

— Vi tar ut seks av de 100 blokkene fra det opprinnelige forslaget, sier Riis-Johansen.

Havforskningsinstituttet frarådet å åpne 39 av de 100 feltene.

Flere av blokkene som ministeren ikke vil tillate boring, ligger nær land i sårbare områder.

Men dermed åpnes det likevel for to av de seks omstridte blokkene innerst i Vestfjorden. Områdene grenser til Nordland VI, som er del av den omstridte forvaltningsplanen for Lofoten og Vesterålen.

Han sier at sikkerheten på norsk sokkel er god, men at han skal lære av det som har skjedd i Mexicogulfen.

Vil bore i Barentshavet

Ingen blokker i Nordsjøen utlyses i denne runden. Der ligger to av de mest omstridte feltene, som ligger veldig nær Rogalandskysten. Disse åpnes det altså ikke for i denne runden.

— Vi mener det er viktig å avklare mer før vi går ut med utlysning, sier han.

43 blokker utlyses i Norskehavet.

Når det gjelder blokkene på dypt vann, vil Riis-Johansen vente på erfaringer fra situasjonen i Mexicogulfen, og se nærmere på søknader.

51 blokker tildeles i Barentshavet.

Fem av disse blokkene, nær Bjørnøya i Barentshavet, også kalt Iskanten, ble Riis-Johansen frarådet å åpne for.

— Dette er en Nord-Norge-runde. Rent petroleumsmessig fremstår Barentshavet som interessant her. Gjøres det interessante funn, vil vi se på mer langvarige anlegg på fastlandet også for disse feltene, sier Riis-Johansen.

Tildelingen vil skje våren 2011.

— Denne runden har vært veldig ukomplisert, sier oljeministeren.

Risikosport

Miljøpolitisk talskvinne Line Henriette Hjemdal (KrF) mener «statsråden driver risikosport».

— Terje Riis-Johansen taler med to tunger i oljepolitikken. Dagens utlysning av 21. konsesjonsrunde er risikosport, sier hun i en pressemelding.

— Jeg forstår at Jens Stoltenberg har tillit til Riis-Johansen fordi han fører Arbeiderpartiets oljepolitikk, mot miljøvernministerens råd om 12 færre blokker. Erik Solheim og SV har igjen tapt en intern miljøkamp i regjeringen, sier Hjemdal.

Bakgrunn

Det opprinnelige forslaget fra olje- og energidepartementet var å åpne 100 nye felter.

Flere miljøvernorganisasjoner har vært imot hele konsesjonsrunden, mens to departementer og flere faglige instanser har kommet med innvendinger i høringen:

  • Havforskningsinstituttet fraråder å åpne 39 felter
  • Direktoratet for naturforvaltning fraråder 13 felter
  • Klima- og forurensningsdirektoratet fraråder 11 felter
  • Miljøverndepartementet fraråder 18 felter
  • Fiskeridepartementet fraråder 8 felter
    Samtlige av de ovennevnte går imot åpning av seks felter i Nordland V som grenser mot de omstridte områdene utenfor Lofoten og Vesterålen. Tre av de fire instansene går imot åpning av to felter i Nordsjøen som ligger rett utenfor Boknafjorden i Rogaland.
Kartet viser de mest omstridte blokkene. KART: AFTENPOSTEN