Eksamen eller ikke? Derfor er det full krangel rundt muntlig eksamen.

Det er full krangel mellom Oslo og regjeringen om muntlig eksamen skal avlyses. Dette er punktene det er strid om.

Kunnskapsminister Guri Melby måtte svare på spørsmål om gjennomføringen av eksamen i spørretimen på Stortinget onsdag.

Om bare noen dager får russen og tiendeklassingene beskjed om hva de skal prøves i på muntlig eksamen.

Samtidig foregår det en verbal krig mellom kunnskapsminister Guri Melby (V) og blant andre utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) om muntlig eksamen bør gjennomføres.

Den handler ikke bare om Oslo. Dette er en strid som nå involverer kommuner, fylkeskommuner, statsforvaltere og regjering.

Hva er striden?

Regjeringen bestemte i februar at skriftlig eksamen skal avlyses for avgangselevene. Muntlig eksamen skal derimot gjennomføres.

Tirsdag ba samtlige fylkesordførere kunnskapsministeren om å avlyse muntlig eksamen. De begrunner det både med smittesituasjonen, faren for at elever ikke får tatt eksamen på grunn av karantene samt selve undervisningssituasjonen det siste året.

Også en rekke fagetater og organisasjoner har anbefalt å avlyse muntlig. Utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen sa før helgen at det er lite sannsynlig at det blir muntlig eksamen i Oslo. Hun etterlyste en nasjonal beslutning.

Statsråd Guri Melby har derimot pekt på at muntlig eksamen kan gjennomføres fordi den gis lokalt. Hun mener også at det spesielt under en pandemi er viktig å gjennomføre en eksamen.

– Det kan bidra til å opprettholde læringstrykket og sikre at elevene får vist frem hva de kan. Det kan og sikre at de får en ekstern vurdering av en de ikke har en relasjon til, sier hun.

Oppvekst- og kunnskapsbyråd Inga Marte Thorkildsen mener elever i Oslo ikke skal trenge å gjennomføre muntlig eksamen.

Hvorfor blusser den opp nå?

21. mai bestemte flere kommuner i Grenlands-området å avlyse muntlig eksamen på 10. trinn. De begrunnet det både med smittetrykket i området og at mange elever har vært i ventekarantene og karantene i mai måned.

Utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen viser til eksempelet fra Skien og andre Grenlands-kommuner. Thorkildsen mener at statsforvalteren i Vestfold og Telemark har vist forståelse for at dette ikke utelukkende handler om smittenivået.

– Kommunene har brukt en helhetlig argumentasjon. De har vektlagt situasjonen til elevene, sier Thorkildsen og mener det samme må gjelde for Oslo.

Byrådet i Oslo venter nå på skriftlig svar fra Kunnskapsdepartementet før det tas en beslutning.

– Jeg er opptatt av handlingsrommet lokalt. Det må være likhet for loven, sier Thorkildsen til Aftenposten.

Petter Andersen er assisterende direktør hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Han bekrefter at de har forståelse for grenlandskommunens argumenter for å avlyse. Men han sier at de har vært tydelige på at det er smittevernhensyn som avgjør om en muntlig eksamen kan avlyses.

– Kunnskapsdepartementet vil ha en redegjørelse både om begrunnelsen og hjemmelsgrunnlaget. Vi skal ha møte med alle skoleeierne i fylket torsdag. Der skal vi gå gjennom regelverket, sier Andersen.

Kan kommunene avlyse muntlig på egen hånd?

Utdanningsdirektør i Oslo og Viken, Grethe Hovde Parr, sier at loven er klar. Loven er i dette tilfellet covid-19-forskriften. Det eneste som kan gjøre at muntlig eksamen blir avlyst, er pågående smitteutbrudd, påpeker hun.

Men akkurat hvor høyt smittenivået må være, er ikke presisert.

– Det som er viktig her, er at smitteutbruddet er ganske nært i tid og er knyttet til smitte på en skole. Man kan avlyse eksamen på én skole og likevel ha den på en annen. Her blir det mye skjønnsutøvelse, sier Parr.

Om elevene har fått lite undervisning gjennom året, skal altså ikke ha betydning. Hun kjenner ikke til at noen kommuner i Viken har tenkt å avlyse muntlig eksamen. Heller ikke Utdanningsdirektoratet kjenner til andre tilfeller enn kommunene i Grenland.

Parr sier at det er smittevernmyndighetene i kommunen, ikke utdanningsetaten, som avgjør om det er nødvendig å stenge skoler eller avlyse eksamener.

Kunnskapsminister Guri Melby sier en avgjørelse om å avlyse eksamen både kan skje lokalt ved kommunene eller nasjonalt.

– Man kan avlyse dersom smittevernhensyn tilsier det. Vi har sett eksempler på hele skoler som er satt i karantene. I slike situasjoner er det åpenbart at man ikke kan gjennomføre muntlig eksamen, sier Guri Melby.

Melby sier at man bør prøve å unngå at eksamen blir avlyst i siste liten.

Men Inga Marte Thorkildsen mener at selv om Oslo klarer å gjennomføre muntlig eksamen, blir det ikke bra.

– Utdanningsetaten mener at det er uforsvarlig pedagogisk sett. Det er en absurd situasjon, sier Thorkildsen.

Hva skjer hvis eksamen ikke kan gjennomføres?

Om en elev ikke får tatt eksamen på grunn av at de er i karantene, kan man likevel søke høyere utdanning. Dette kalles betinget opptak. Det betyr at du tar eksamen senere, i høstsemesteret.

For å få søke på betinget opptak må du allikevel oppfylle en del krav. Du må blant annet ha standpunktkarakteren 2 eller bedre i faget, og du kan ikke ha vært oppe til eksamen i faget tidligere, hverken som elev eller privatist.

Resultatet på den utsatte eksamen vil ikke påvirke opptaket om du har fått studieplass, med ett unntak. Det er hvis du skal studere noe som har spesielle karakterkrav. Som for eksempel lærer, hvor du må ha karakter 4 i matte. Om du ikke får 4 på den utsatte eksamen, mister du plassen din.

Hvor mye betyr muntlig eksamen egentlig?

Vanligvis er det i gjennomsnitt høyere karakter for standpunkt enn for skriftlig eksamen. På muntlig eksamen er det motsatt, bekrefter avdelingsdirektør Per Kristian Larsen-Evjen i Utdanningsdirektoratet. Det er vanligere at man gå litt opp enn ned i karakter på muntlig eksamen.