Norge

Bærum stenger servering for ikke-bæringer. Professor: Helt i grenseland juridisk.

De som vil ha servering i Bærum, må bevise at de bor i kommunen.

Unni Omland og Øyvind Omland er på restaurant for første gang siden i begynnelsen av januar. De nyter alkohol til maten på Lysaker brygge.
  • Ingeborg Moe
    Journalist

– Restauranten følger opp og ivaretar de besøkende. Her føler vi oss trygge, sier Unni og Øyvind Omland.

De to var ute og spiste for første gang siden januar.

Til maten kunne de også nyte alkohol. Om de hadde bodd noen meter lenger øst, ville de ikke fått lov til det. Restauranten ligger rett ved Oslo-grensen, der de bor på Lysaker brygge.

Oslo er Bærums nærmeste nabo. Men i Oslo er serveringsstedene stengt, og skjenking har vært ulovlig i månedsvis.

Også Bærum kommune strammet inn sine smitteverntiltak denne uken, men holder serveringssteder utenom kjøpesentre åpne.

De har imidlertid innført et krav: Gjestene må være bosatt i Bærum.

«Mild og enkel kontroll»

Ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) sier at formålet med regelen er å redusere reiser og aktivitet mellom kommunene.

Det har åpnet for spørsmål om hvordan regelen skal praktiseres.

– Det er ikke meningen at dette skal dras ut i det absurde. Hovedsakelig vil det måtte være basert på informasjon til gjestene, for eksempel informasjon på nettside, og tillit til at folk følger reglene. Det er trolig uansett begrenset tilsig av gjester fra Oslo og andre kommuner, skriver Krog i en e-post.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog i Bærum kommune.

Hun sier at det ikke er noe krav om at serveringsstedene skal sjekke oppgitt adresse mot folkeregisteret eller lignende. Krog sier at det holder med en «mild og enkel» form for kontroll ved at betjeningen spør om de bor i Bærum.

– Det kan også tenkes andre alternativer, for eksempel at gjestene må bekrefte med kryss og signatur at de bor i Bærum, eller at de må registrere seg med navn og oppgi Bærum som bostedskommune.

Hun sier at gjester må nektes servering ved «konkret kunnskap om juks».

– Ved mistanke om juks, kan det være grunn til å ta en ekstra sjekk, men noe omgåelse vil det alltid være. Det er det tatt høyde for, skriver hun.

I ytterkanten av loven

Jusprofessor Hans Petter Graver har gjennom pandemien vært aktiv i debatten om smitteverntiltakene. Graver har sagt at smittevernloven er dårlig tilpasset dagens situasjon og har etterlyst offentlig debatt om den.

Han mener at Bærums nye tiltak er i grenseland juridisk, men forstår samtidig hvorfor det innføres.

Les også

Professorer innen helse og smittevern: Nasjonal nedstengning må til for å slå ned mutert virus

– Etter mitt syn ligger det helt i ytterkanten av hva man kan kreve. Hadde du spurt meg for et år siden, ville jeg sagt at det ligger utenfor loven. Men nå tror jeg det er få muligheter for å nå frem med protester, for myndighetene har konsekvent tøyd hjemlene i smittevernloven, sier Graver til Aftenposten.

I den nye kommunale forskriften i Bærum står det at kun bæringer, altså de som er bosatt i Bærum, kan få gå på bibliotek eller i kirker. Men dette gjelder altså også private serveringssteder.

Smittevernloven åpner for at begrensninger i driften. Det er dette som kan tolkes til å omfatte begrensninger i hvem som får servering.

– Det står ikke noe mer om det i loven. Ingen hadde tenkt på disse tingene før pandemien, sier Graver.

Han mener servering skiller seg fra kommunale tjenester, som gjerne forbeholdes egne innbyggere.

– Dette er vanskelig jus, sier Graver.

– Hva synes du om tiltaket?

– Én ting er lovhjemmelen. Det andre spørsmålet er om det er et greit smitteverntiltak. Dette bidrar jo til å begrense folks bevegelse. Det er viktig å begrense smitten på tvers av miljøer. Jeg har forståelse at det er et ønske om det. Men kanskje dette heller burde reguleres av sentrale myndigheter, sier Graver.

«Vinmonopolturisme»

Jusprofessor Eivind Smith sier at han ikke kan huske å ha sett et slikt tiltak tidligere i pandemien. Og også han gir uttrykk for at det er vanskelig å si noe sikkert om lovligheten av det.

– Men siden «kampen mot mobilitet» står sentralt i smittebekjempelsen, og kommunen vet at ulike regler i nabokommuner har ført til «vinmonopolturisme», vil jeg slett ikke se bort fra at dette tiltaket er lovlig, skriver Smith i en e-post.

Bruker samme regel som treningssentre

Ordfører Lisbeth Hammer Krog påpeker at kommuner har rett til å stenge serveringssteder, om den mener det er nødvendig. Det de har gjort nå er en mindre inngripende løsning.

– Etter kommunens syn er det helt saklige og lovlige grunner for de konkrete begrensningene som er valgt, mener ordføreren.

Hun sier at regjeringen åpnet for samme løsning for treningssentre i februar, og at dette også kan gjelde andre tilbud enn treningssentre.

Ordføreren understreker at de gjør juridiske vurderinger fortløpende.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset
  3. Lisbeth Hammer Krog
  4. Bærum
  5. Oslo
  6. Smittevern