Norge

Husk at banken skal tjene penger på deg

–Nordmenn må innse at banken skal tjene penger og at kunde-rådgivere er selgere, sier forbruksforsker Lisbet Berg. Nesten halvparten av norske kunder har aldri byttet bank.

Bytt bank: SIFO-forsker Lisbet Berg oppfordrer alle til å bli mer bevisste bankkunder.
  • Vein Erik Furulund (foto)

Mange ser på banken som en gammel venn. De kvier seg for å bytte.

Lisbet Berg ved SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) har forsket på nordmenns forhold til leverandører av bank, forsikring, telefoni— og strømtjenester, med hovedvekt på bankene.

— Jeg oppfordrer alle til å bli mer bevisste i sitt forhold til banker og strømleverandører, sier hun.

Flere bytter forsikring.

Når det gjelder forsikring og telefoni viser undersøkelsen at folk er flinkere til å velge etter priser. Vi bytter forsikring og teleoperatør dobbelt så ofte som vi skifter strømleverandør og bank.

— Hvorfor er det slik?

— Det er litt rart. Forsikring er et veldig komplisert produkt. Årsaken er sannsynligvis at man blir utsatt for flere triggere – flere situasjoner hvor man blir tilbudt ulike former for forsikringsprodukter. Forsikringsselskapene har sugerør inn i de fleste markeder.

Berg trekker frem eierskifteforsikring som tvinger begge parter inn i forsikringsselskapenes favn. Hun snakker om jungelen av kjøpsforsikringer og hevder at kjøpsloven burde holde.

— Hvis man ikke er usedvanlig klønete, ler hun.

Berg viser også til at forsikringsselskapene stort sett har vært private mens bankene måtte vise samfunnsansvar før dereguleringen på åttitallet.

Kankje er det derfor flere som tror at bankene fortsatt er samfunnsansvarlige aktører, mener SIFO-forskeren.

Over halvparten av de spurte oppgir et godt kundeforhold og at banken kjenner dem som en viktig grunn til ikke å bytte bank.

— Har forbrukermyndighetene vært flinke nok til å få folk til å bytte bank?

— Myndighetene har jo ropt om dette år etter år. Nettjenesten Forbrukerportalen (Finansportalen for bank) er opprettet for å hjelpe folk å bytte. Hovedproblemet er at de fleste ikke har kapasitet til å sette seg inn i alle tilbud man utsettes for i dagens fremskredne forbrukersamfunn. Man er omgitt av valg på alle områder, og mange finner simpelthen ikke tid eller ork til å forholde seg til bankbetingelsene sine, sier Berg.

Undersøkelsen viser at over en tredjedel av kundene synes det er «for mye bryderi» å bytte, mens nesten like mange synes det er «vanskelig».

Lønnsomt for banken.

— Kan det dokumenteres at flere bankbytter faktisk vil redusere kundenes samlede bankkostnader?

— Det er slett ikke sikkert at mer aktive kunder og større konkurranse mellom bankene gir lavere bankkostnader samlet. Kanskje det til og med blir dyrere, fordi mer aktive kunder betyr mer arbeid for bankene, noe de høyst sannsynlig vil belaste kundene. På individnivå er det uansett lønnsomt å være aktiv kunde, kanskje særlig når mange er inaktive. Inaktive kunder er svært lønnsomt for bankene.

For mange valg.

En undersøkelse fra 2007 viste at bare 40 prosent av bankkundene har et økonomisk rasjonelt forhold til bankmarkedet.

— Andelen reflekterte bankkunder vil øke. Men jeg har ingen tro på at alle vil bytte når det lønner seg. Man kan ikke forvente at alle kundene skal være aktive på ethvert marked. Vi er pålagt for mange valg, mener SIFO-forskeren.

— Er du selv flink til å følge med på bank og strømbetingelser?

— Egentlig ikke. Men jeg har sørget for å skifte til bank som gir gode og likelydende betingelser til alle sine kunder, slik at jeg slipper å reforhandle betingelsene jevnlig.

Bygger på myter

Elisabeth Realfsen: Jobber hardt for å oppdra bankkunder.

Redaktør i Finansportalen, Elisabeth Realfsen er ikke overrasket over tallene som kommer frem i SIFOs undersøkelse.— Publikums oppfatning om bank bygger mye på myter, slår hun fast.

— Når folk sier at de ikke vil bytte bank fordi de er så godt fornøyd med sin kundebehandler, så forutsetter de at de ikke vil få like god behandling i andre banker.

— Er det et problem at folk ikke er tilstrekkelig klar over fordelene ved å bytte bank?

— Helt klart. Vi jobber hardt for å gjøre folk oppmerksom på fordelene ved leverandørbytte. Alle våre barometre viser at det er store prisforskjeller på bankenes grunntjenester. Det finnes bare gode grunner til å bytte bank, sier hun.

Realfsen forteller at den eneste banktjenesten som premierer tro tjeneste er BSU – hos noen banker. Utover det kjenner hun ikke til at gamle kunder får bedre tjenester enn nye.

Finansportalen har en tjeneste som heter «bytt bank». Det siste året har denne tjenesten blitt benyttet av 11 000 personer. - Hvis du er ergerlig over bankbetingelsene dine har vi verktøy som hjelper deg å bytte på en enkel måte, forteller Realfsen.

— Har du noen råd til bankkunder som ikke orker å forholde seg til bankbytte hver gang prisene tilsier at det er lurt?

— Jeg tror man må følge med. En banks historikk trenger ikke si noe om fremtiden. Begynn å sjekke opp hvert tredje år. Du trenger ikke nødvendigvis å bytte bank. Man kan også skaffe seg en tilleggsbank. Det er kjempevariasjoner i rentene bankene tilbyr på innskuddskonti. Har du 100 000 på bok kan du lett få en gevinst på 3000 om du skifter til en gunstig sparekonto.

— Allikevel er det altså 48 prosent som tror at det ikke er mye å spare på å bytte bank, hva vil du si til dem?

— Gå på «finansportalen.no» så vil du finne at du får en høy timelønn ved å sende en henvendelse til andre banker.