Vil la alle sjekke egen journal på nett

I løpet av neste år kan norske pasienter kanskje logge seg inn og sjekke pasientjournalen sin på nett. Tekno-logirådet anbefaler at alle nordmenn bør få elektronisk tilgang til egen journal.

Fastlegen Sven E. Haaverstad og Guri Eggen, som er inne til konsultasjon, synes det fungerer greit at pasientene kommer til legekontoret for å lese i journalene.

Også i dag har pasienter rett til å lese i journalen sin, men de færreste gjør det. For å sjekke journalen må pasienten enten be sykehus eller fastlege sende journalen hjem, eller man må selv oppsøke legen/sykehus og lese selv.

I dag er det slik at fastlegene har en egen elektronisk journal, mens sykehusene har andre typer journaler. Disse er ikke samkjørte.

Nå vil Teknologirådet at alle skal kunne logge seg inn på nett og se sin egen journal. Prosjektleder Åse Kari Haugeto tror det vil føre til at flere benytter seg av muligheten.

Streng innlogging

På samme måte som man sjekker konto på nettbanken eller sender selvangivelsen elektronisk, håper Teknologirådet at man skal kunne sette seg ned i sofaen og lese sin egen pasientjournal. Riktignok med langt strengere rutiner for innlogging.

Politikerne i helse— og omsorgskomiteen mottar i dag forslaget. Tilbudet skal være frivillig, og pasienten må ta direkte kontakt med legen sin for å få tilgang. For å forsikre seg mot at andre ikke kan få passord, må pasienten møte opp selv – passord vil ikke bli sendt på nett.

Prosjektleder Åse Kari Haugeto i Teknologirådet mener tilbudet vil kvalitetssikre pasientbehandlingen.

Passord på avveie

På kontoret til fastlege Sven E. Haaverstad hos Schouslegene i Oslo ser hverken lege eller pasient poenget med å gjøre pasientjournaler tilgjengelige over Internett.

— Alle pasienter kan komme til meg og lese i journalene, men jeg liker å være i nærheten mens de leser. Journalene inneholder mange forkortelser og fagterminologi som kan være vanskelig å forstå, mener Haaverstad.

Han er bekymret for om personvernet blir godt nok ivaretatt om journalene kan leses hjemmefra.

— Det er veldig mye sensitiv informasjon i pasientjournalene. Hvis vi kommer dit at jeg som lege må passe på hva jeg skriver, blir journalen et mindre verdifullt verktøy, påpeker legen.

Haaverstads pasient Guri Eggen er lite syk og har ikke hatt behov for lese sin journal. Men hun har flere ganger fått fullmakt til å hente ut journalen til moren, som bruker samme fastlege. Eggen synes det fungerer greit å komme til legekontoret for å lese eller få en kopi av journalen. Hun jobber selv med IKT og datasikkerhet i Telenor, og peker på at passord lett kommer på avveie.

— Internett er et fantastisk verktøy, men dette ser jeg ikke helt nytteverdien av. For folk med en sårbar sykdomshistorie kan journaler via Internett bli problematisk hvis man for eksempel bor i et kollektiv, hvis det er flere i familien eller man bruker PC på arbeidsplassen, sier Eggen.

Avslører snoking

Alle som arbeider i helseforetak og som leser i pasientjournaler, legger i dag igjen elektroniske spor. Snoking i pasientjournaler har vært et problem. Haugeto i Teknologirådet opplyser at ved å gi pasientene tilgang til loggen over hvem som har slått opp i deres journal, kan snoking kontrolleres av pasientene selv.

— Det hender jo at det er ansatte som kjenner pasienten som leser i journalen. Unødvendig innsyn kan på denne måten lettere oppdages, sier hun.

Teknologirådet mener tilbudet bør innføres trinnvis. Først med tilbud om prøvesvar, medisinoversikt og henvisninger. Målet er at hele journalen skal være tilgjengelig.

Haugeto mener særlig pasienter som tar mange medisiner og kronikere som behandles over lang tid vil ha nytte av å kunne holde seg oppdatert.

Teknologirådet mener det ikke er vanskelig å ordne dette praktisk.

— Det er ikke nødvendig å samle alt i ett dokument. Sentrale nettløsninger for pasienten kan inneholde pekere til desentralisert lagret informasjon med mulighet for utlevering. Risiko for sikkerhet og personvern, som ved et datainnbrudd, reduseres med desentralisert lagring. Dessuten sikrer en slik modell at innholdet er oppdatert.

Allmennlegeleder: Byr på utfordringer

Allmennlegeleder Trond Egil Hansen er positiv til forslaget om pasientjournal på nett, men ser enkelte utfordringer.

— Enkelte kan føle seg presset til å vise journalen til ektefelle, foreldre eller andre dersom den gjøres veldig tilgjengelig. Jeg frykter eksempler som at foreldre kan ønske å se journalen til hjemmeboende tenåringsbarn, og oppdage at datteren har hatt klamydia, eller at en voldelig ektemann vil kreve å se journalen til kona for å sjekke hva hun har fortalt når hun har vært til behandling pga. skadene.

Støtter forslaget

Tove Karoline Knutsen (Ap) i Stortingets helse- og omsorgskomité, sier det allerede ligger i Regjeringens IKT-strategi at man skal etablere en side på Internett for den enkelte pasient med tilgang til egne pasientopplysninger.

— I tillegg er det et mål at pasienten skal få tilgang til opplysninger om helseforhold generelt, behandlingssteder, behandlingsmetoder og resultater. Hun får støtte av Bent Høie (H), leder av komitéen. Også han vil ha elektronisk tilgang til journal.

— Vi foreslår en handlingsplan for å etablere en offentlig nettbasert helseportal, hvor pasienttilgang til egen journal inngår. Dette kan møte behovet for at pasientene blir mer deltagende i egen helse og behandling, sier Høie. Han vil ha dette inn i arbeidet med ny nasjonal helseplan.