Håper å finne en løsning

Les også :

Hjemkommunen til Oskar håper å bli enige med familien om en løsning alle parter skal være tilfreds med. Men familien kan trolig ikke velge og vrake av tomter.

–Vi ønsker dialog med familien, og å gi Oskar et godt tilbud og en god og nær omgang med familien, sier May-Helen Molvær Grimstad.

Den tidligere stortingspolitikeren i KrF, og leder av familiekomiteen på Stortinget i mange år, er nå kommunalsjef i Giske kommune. Hun understreker at siste ord i saken ikke er sagt. Den skal opp i helse— og sosialkomiteen i kommunen i dag, men ifølge henne kan det bli vanskelig å tilfredsstille familiens tomteønske.

–Vi har tilbudt familien to tomter i eller i nærheten av omsorgssenteret, som de har takket nei til.

–Er det økonomiske hensyn som gjør at dere tilbyr denne tomten – og ikke en annen?

–Det ligger faglige vurderinger bak.