Selvmordsangrepet viser hvor viktig PSTs arbeid er

Harald Stanghelle tror ikke at selvmordsaksjonen i Sverige får noen store politiske konsekvenser.

Politisk redaktør Harald Stanghelle.

Les også:

Harald Stanghelle, Aftenpostens politiske redaktør mener at selvmordsangrepet og terrorhandlingen i Sverige ikke kommer til å få noen store politiske konsekvenser, hverken i Sverige eller her hjemme.

Han mener likevel at hendelsen i stor grad understreker betydningen av det arbeidet som politiets sikkerhetstjeneste, PST, gjør.

Ingen politiske konsekvenser

Harald Stanghelle, politisk redaktør i Aftenposten, tror ikke at denne terrorhandlingen kommer til å få noen politiske konsekvenser her hjemme eller i Sverige.

— Dette har både svenske og norske myndigheter vært oppmerksomme på før, og PST sa i sin årlige rapport at det finnes potensial for terrorhandlinger også her hjemme, sier han.

Stanghelle mener derfor at det ikke bør komme som noen stor overraskelse på noen at dette kan skje i Sverige, og også i Norge.

Må få klarhet

Stanghelle sier at det fremdeles er veldig mye som er uklart, og at vi foreløpig har få opplysninger om hvem som står bak.

Han minner også om at vi har sett dette i en rekke europeiske land før, og at dette kunne fått dramatiske konsekvenser som i London og Madrid. Stanghelle mener at det viktigste nå er å sette seg ned å få klarhet i om det er en person på ville veier som står bak, eller om det er en gruppe eller organisasjon som står bak terrorangrepet.

Om angrepet har en internasjonal tilknytning er også viktig å få klarhet i.

Første av sitt slag

Han sier at vi har sett lignende både i Danmark og her hjemme, men uten at terrorplanene har kommet så langt at de har blitt gjennomført.

— Men det virker som om dette er et klassisk forsøk på en selvmordsaksjon, og den er den første av sitt slag i Norden, sier han.

Han tror likevel ikke at PST kommer til å heve terrornivået i Norge, og han tror heller ikke at de vil gjøre det i Sverige siden de nylig skrudde det opp.

— Politiets sikkerhetstjeneste, PST, har tidligere sagt at det finnes små miljøer i Norge som har vilje til å gjennomføre terrorhandlinger, og senest tidligere i år fikk vi arrestasjoner på grunnlag av planlagte terrorhandlinger her hjemme. Dette viser at vi kan få selvmordsaksjoner også her hjemme, sier Stanghelle.

Han mener at hendelsen i Sverige understreker betydningen av det arbeidet PST gjør.