Norge

Nei, det er ikke et spøkelsestog. Det er Vy som fortsatt kjører ruten Halden-Göteborg selv om ingen passasjerer får stige på.

Hver morgen i høst og vinter har Vy fortsatt å kjøre morgenruten Halden-Göteborg. Med fullt personale. Uten passasjerer.

Et tog på Østfoldbanen fotografert i tussmørket på sin vei sørover.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

«Dette er togets endestasjon. Toget tømmes for passasjerer.» Slik lyder budskapet til passasjerer på morgentoget fra Oslo S til Halden stasjon, mandag til fredag.

Det er en logikk i budskapet. Under koronapandemien er grensen mot Sverige nå stengt på begge sider. I månedsvis har folk flest vært frarådet å reise til Sverige. Har man likevel reist, har det vanket en periode med karantene.

Men budskapet som gis på Halden stasjon er likevel en halv sannhet. For morgentoget har ikke dette som sin endestasjon. Ikke selve togsettet. Det har, som før koronaen slo til, rullet videre mot Göteborg. Med lokførere og konduktører om bord.

En reise som hver vei tar drøye to timer, pluss en halv times opphold i Göteborg. Tilbake i Halden slippes passasjerer på, for turen videre mot Oslo.

Privatpersoner som har henvendt seg til Aftenposten om fenomenet, har gitt det navnet «Spøkelsestoget».

Vy kan bekrefte at det ikke er en røverhistorie.

Les også

Go-Ahead har hatt et marerittår. Togselskapet har mistet omsetning og passasjerer og mangler lokførere.

– Opprettholder kompetansen hos personalet

Åge-Christoffer Lundeby er kommunikasjonssjef i Vy.

På vegne av selskapet gir han uttrykk for at det ikke er det minste rart at det daglig går et tog uten passasjerer mellom Halden og Göteborg.

Forklaringen, sier han, for å opprettholde kompetanse.

Personalet må være klare til å kjøre ruten også med passasjerer straks råd og restriksjoner endres.

Lundeby forsikrer at personalet blir om bord i togsettene i Sverige. Dette for å unngå karantene og mulig smitte.

– Hva slags kompetanse er det snakk om?

– Det er det vi kaller strekningskompetanse. Du må ha kjørt en strekning en viss tid, og med jevne mellomrom, for å kunne betjene toget.

– Toget går altså hver dag?

– Ja, stort sett, tilpasset personalets turnuser. Det er mange hos oss som må opprettholde kompetansen sin. Så akkurat nå skjer det nesten hver dag, på ukedager.

– Det har det gjort også i høst og vinter?

– Ja. Kjøringen startet i desember og vil vare ut mars i år. Da har alt personale vært gjennom og opprettholdt sin kompetanse på strekningen.

– Har det vært noen diskusjon internt i selskapet om denne praksisen?

– Ikke som jeg kjenner til. Vi har som sagt gjort dette for å opprettholde kompetanse. Er ikke den på plass, kan det bli en lang oppstartsperiode når restriksjonene er borte.

– Er det slik at det jevnlig skjer store endringer på denne strekningen, eller langs linjen, for eksempel med signalsystemer?

– Ikke nødvendigvis. Det er ikke veldig forskjellig å kjøre tog i dag fra hvordan det var da jernbanen kom i 1854. Men vi er pålagt av myndighetene å opprettholde denne kompetansen uansett.

– Er det stor forskjell på å kjøre tog i Sverige og i Norge?

– Det er litt annerledes, med signalsystemer og sånne ting. Men ikke veldig. I tillegg skal personalet ha vært på stasjonene på strekningen ved jevne mellomrom. Det samme gjelder i Norge.

– Er det andre strekninger som nå kjøres mer eller mindre uten passasjerer, også det for å opprettholde strekningskompetanse?

– Vi kjører ikke andre strekninger kun for å opprettholde kompetanse. Men etter at grensen mellom Sverige og Norge ble stengt, skjedde følgende: Nattogene fra Stockholm til Narvik har kjørt uten passasjerer fra grensen til Narvik på norsk side. Dette for å kunne snu og rengjøre togene, sier Lundeby.

Les også

  1. Flytoget uten støtte i 2021: Hareide har bedt om ny vurdering

Les mer om

  1. Vy
  2. Østfoldbanen