Mann frifunnet i trygdeskandalen – Høyesterett slår fast at Nav gjorde feil også før 2012

Regjeringen ber Nav starte behandling av gamle saker etter at Høyesterett slo fast at Nav-skandalen også gjelder perioden før 2012.

Høyesterett kom fredag med sin avgjørelse i pilotsaken i trygdeskandalen.

Det var en enstemmig Høyesterett som i storkammer fredag besluttet å frifinne en tidligere bedrageridømt mann.

Mannen ble dømt til fengsel for å ha vært i Italia mens han mottok støtte fra Nav. Men det hadde han full anledning til etter EØS-regelverket, ifølge Høyesterett.

– Høyesteretts erkjennelse av at rettssystemet sviktet, må vi alle ta til oss, skriver Elden i en epost til NRK.

På spørsmål om klienten nå vil kreve erstatning, svarer han:

– Ja, både han og mange hundre andre vil nå være berettiget erstatning, selv om det er en mager trøst.

Pilotsak

Saken omtales som pilotsaken i trygdeskandalen. Det er den første av en lang rekke saker som nå gjenopptas fordi Efta-domstolen mener at Nav-skandalen strekker seg tilbake til 1994. Norske myndigheter har tidligere innrømmet feil siden 2012.

Etter at dommen var klar fredag, erkjente arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) at Navs praksis om oppholdskrav i saker som gjelder sykepenger, arbeidsavklaring og pleie- og omsorgspenger, har vært feil også før 2012.

– Med dommen fra Høyesterett har vi fått den endelige avklaringen som trengs for å bli ferdig med denne saken. Og viktigst: De straffedømte får nå satt et endelig punktum for sakene sine, sier Røe Isaksen i en pressemelding.

Ble dømt til fengsel

Mannen i 60-årene ble i 2017 dømt til 75 dagers fengsel for grovt uaktsomt grovt trygdebedrageri. Grunnen var at han fra mai 2010 til oktober 2012 oppholdt seg i Italia mens han mottok arbeidsavklaringspenger. Han sa ikke fra til Nav om at han var i utlandet.

Fordi saken gjelder forhold både før og etter 2012-grensen, var den ansett for å være egnet som pilotsak i Høyesterett.

Saken ble gjenåpnet etter å ha vært til behandling i Gjenopptakelseskommisjonen i mars i fjor.

Flere saker venter

Det er ventet at dommen vil skape presedens for drøyt 80 saker der folk kan ha blitt uriktig dømt for trygdesvindel.

Ettersom både forsvarer og setteriksadvokaten hadde lagt ned påstand om full frifinnelse, var det ventet at Høyesterett ville falle ned på samme beslutning.

Regjeringen vil nå sende Nav brev med beskjed starte behandling av de eldre sakene.

Røe Isaksen ber også personer som mener de kan ha vært berørt av feilpraktiseringen, om å ta kontakt med Nav for å få vurdert saken på nytt. Nav vil i tillegg gjøre en selvstendig jobb for å avdekke om det kan være flere saker som ennå ikke er oppdaget.

– For å sikre rask oppfølging av sakene, ber vi personer som mener de er berørt om å ta kontakt med Nav, sier Røe Isaksen.

Tilbake til 1994

Høyesterett kom til at kravet om opphold i Norge som var hjemlet i folketrygdloven, var i strid med EØS-retten. Høyesterettsdommer Kine Steinsvik skriver at det norske oppholdskravet var i strid med EØS-regelverket i hele tiltaleperioden.

Oppholdskravet for å motta syke- og arbeidsavklaringspenger var i strid med både trygdeforordningen av 2012 og med den grunnleggende retten til å motta tjenester etter EØS-avtalen.

Den siste regelen har vært likelydende siden 1994 da Norge trådte inn i avtalen.