Svenskenes NSB hyller konkurranse - Ap kaller det jernbanevanvidd

Den svenske regjeringens uavhengige gransker sier at konkurranse har løftet svensk jernbane. SJ, som ble slaktet, er nå ett av få europeiske jernbaneselskap som går med overskudd.

Crister Fritzon er administrerende direktør i statlig eide SJ, som i et historisk perspektiv har vært det svenske motstykket til NSB. SJ har nå penger til togkjøp som vil øke kapasiteten med 50 prosent, sier Fritzson.

«Stopp jernbanevanviddet». Det er overskriften på debattinlegget fra stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap) i Østlandets Blad fredag.

Ap angriper igjen oppsplitting av norsk jernbane gjennom jernbanereformen, som regjeringspartiene Høyre og Frp, sammen med Venstre og KrF, står bak. Ap vil vurdere om all norsk jernbane bør samles i én virksomhet.

SJ ble slaktet - nå hyller de konkurransen

I Norge ble NSB ved nyttår fratatt tog, verksteder, eiendomsselskap og styringen av rutetabellene. Det samme skjedde med svenske SJ for flere år siden. I dag er SJ et statlig selskap med stor kommersiell frihet.

Frustrasjonen i SJ var stor da oppsplittingen skjedde. Debatten lignet veldig på den som nå går i Norge, og der Aps jernbaneansvarlige talsmann, Sverre Myrli, beskriver konkurranseutsetting som et «jernbanevanvidd».

Men en rapport fra den uavhengige granskeren Gunnar Alexandersson, oppnevnt av regjeringen for å følge konsekvensene av konkurranse på svensk jernbane, konkluderer med at den har bidratt positivt på mange måter:

  • Flere passasjerer og et utvidet tilbud.
  • Store bevilgninger er en direkte følge av omorganiseringen av jernbanen.
  • De billigste billettene har blitt billigere.
  • Standardmateriell brukes som er billigere enn spesialløsninger.
  • Lokførere er på en fornuftig måte blitt involvert i vedlikehold.

Men det er også negative virkninger:

  • Kostnadskutt som umiddelbart ble oppnådd har flatet ut.
  • I Sverige samarbeider ikke selskapene om billettsalg.

To land med konkurranse har størst passasjervekst

Overfor Aftenposten sier dagens toppsjef i SJ, Crister Fritzson, at oppsplitting og konkurranse har løftet svensk jernbane til et nivå den ellers aldri ville nådd.

Han lister opp flere avganger, lavere priser og flere passasjerer, og sier at konkurranseutsatte svenske SJ er ett av få togselskaper i Europa som går med overskudd.

– Sverige og Storbritannia er nå de to landene i Europa som har størst økning i antall passasjerer. Det er ingen tilfeldighet at begge har konkurranse på jernbanen. Skattebetalerne har fått mer jernbane for pengene. SJ er blitt ett av Sveriges mest digitaliserte selskaper, hevder Fritzon.

Slik vil de konkurrere ut NSB i Norge

SJ og Fritzson har som ambisjon å utkonkurrere NSB på jernbanestrekninger i Norge, slik NSB med suksess har utkonkurrert SJ på enkelte linjer i Sverige.

– Akkurat hvilke effekter har oppsplitting og konkurranse gitt, som ikke uansett ville kunne vært oppnådd?

– Konkurransen har hatt stor betydning for utviklingen av hele jernbanen i Sverige. Det har gitt flere selskaper, som igjen har gitt flere avganger, som igjen har presset prisene ned og lokket flere passasjerer til jernbanen.

– Hvorfor kan SJ gjøre det bedre på norske linjer enn NSB?

– Vi har stor respekt for NSB, men vi har erfaring med å drive i et konkurranseutsatt marked. Vi har fått mye skryt av passasjerene på X2000-togene mellom Oslo og Stockholm, sier Fritzson.

– Frustrasjonen i SJ var stor da selskapet ble ribbet. Støtter dere i dag omleggingen av svensk jernbane?

– Svaret er ja. Oppdelingen har vist seg som et gode, sammenlignet med alternativet med én stor virksomhet, sier han.

Sverre Myrli har gjennom flere år hatt et spesielt ansvar for jernbane i Ap.

Ap i mot - men forsiktig positive til rendyrket konkurranse

Ap har programfestet at de er imot anbudskonkurranse på jernbanen. Men hittil i valgkampen har de ikke villet si om, og i hvilken grad, de eventuelt vil reversere oppslittingen av NSB om de havner i regjering.

Myrlis parti- og samferdselskollega Eirik Sivertsen (Ap) har uttalt følgende:

«I vårt alternative budsjett for 2018 valgte vi å opprettholde Jernbanedirektoratet og Bane Nor. Men helst ønsker vi en mer integrert jernbane, der ett selskap tar et helhetlig ansvar.»

– Myrli, hva er ditt svar til Crister Fritzson?

– Det har absolutt skjedd mye positivt med svensk jernbane. Men dette er et unntak fra landene flest som har innført konkurranse. Og det er min klare oppfatning at det positive skyldes at de har brukt penger på infrastruktur.

– Konkurranse gir ikke positive effekter?

– I Sverige konkurrerer noen steder flere selskaper på samme strekning. Da hadde det kanskje vært en mening i det. I Norge skal de konkurrere om sporet, med eksklusiv rett til å kjøre strekninger. Det har jeg ingen tro på, sier Myrli.

Berit Kjøll (t.v.), tidligere sjef for Flytoget, er i dag SJs sjef i Norge. Her sammen med administrerende direktør Crister Fritzson i SJ. SJ har suksess, men tapte nylig blant annet konkurransen om lokaltrafikken rundt Stockholm. Selskapet som vant kontrakten er Hongkong-baserte MTR.

Tillitsvalgt nyanserer bildet

Les også

DE KAN UTFORDRE NSB: Vi har testet de kommende jernbane-konkurrentene.

Lennart Jansson er hovedtillitsvalgt for servicepersonalet i SJ. Han har lang fartstid i selskapet.

– Vår situasjon er at vi er færre ansatte om bord på togene. Det fysiske arbeidet er enklere, arbeidssituasjonen likevel tøffere. Vi gjør mye på egen hånd. Mange ansatte kjenner seg usikre på arbeidsplassen. Dette er også en konsekvens av utviklingen, sier han.

– Alt i alt, er jernbanen i Sverige blitt bedre med konkurransen?

– Det er både óg. Det er blitt flere avganger. Passasjerene har flere muligheter. Men togselskapene samarbeider ikke, slik at billetten kun gjelder for ett enkelt selskap.

– Det som har vært av suksess, ville det kommet også uavhengig av konkurransen?

– Det spørs hva staten hadde gjort, hvor store summer som hadde blitt bevilget.

– Var det bedre før?

– Nei, ikke om du spør meg i dag. Hadde du spurt for 15 år siden ville mitt svar vært ja. Det er uansett vanskelig å generalisere, sier Jansson.

  • FREMTIDEN: Trodde du at NSB helst ville beholdt all norsk jernbane i én virksomhet? Her er forslagene fra NSB, Jernbaneverket og Flytoget til ny organisering av norsk jernbane.
SJ er jernbanekjempen som gjorde comeback i Sverige.