Kongen dropper Kirkemøtet for første gang

For første gang deltar ikke kong Harald på Den norske kirkes toppmøte. Årets møte finner sted i Trondheim i april.

Kong Harald skal ikke på Kirkemøtet i år.

— Vi er lei oss for at kongen ikke kommer til Kirkemøtet i Trondheim i april. Kongen har svart at han ikke har anledning til å være til stede, sier direktør Jens-Petter Johnsen i Kirkerådet til Vårt Land.

Kongen har ikke lenger en formell kirkelig lederrolle etter at Stortinget avviklet statskirken i 2012, men Johnsen sier at de opplever kongen som like aktiv i kirkelige sammenhenger.

— Vi ser ingen forandring i kongens deltakelse ved kirkelige arrangementer. Vi registrerer at kongehuset har styrket sin relasjon til andre tros- og livssynssamfunn, uten at vi kan se at det går på bekostning av kontakten med Den norske kirke, sier Johnsen.

Ifølge avisen bærer fjorårets kongelige program preg av at kongefamilien mer enn tidligere orienterer seg også mot andre trosretninger. Det bekrefter Ingrid Rosendorf Joys, rådsleder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

— Vi har merket økende interesse fra hele kongehuset for å styrke kontakten med hele bredden av tros- og livssynssamfunn i Norge. Vi opplever en stor, positiv interesse og nysgjerrighet ikke minst fra kongeparet, sier Joys.