Norge

Flere tiltalte i Lime-saken bodde hos de fornærmede

  • Andreas Slettholm
    Andreas Slettholm
    Kommentator
I 2012 stilte Sajjad Hussain til intervju med Aftenposten, med svært ambisiøse planer for Lime-kjeden. I dag svarte han 74 ganger «nei» da dommeren spurte om han erkjente straffskyld.
  • Han var som en bror for meg, sa hovedtiltalte Sajjad Hussain om én av dem politiet mener han har utnyttet på det groveste.

Helt sentralt i Lime-saken står de ti personene politiet mener er utnyttet til på en så grov måte at det kan betegnes som menneskehandel. De tiltalte har imidlertid en ganske annen versjon av hendelsene.

— Han var som en bror for meg, sa Sajjad Hussain om én av dem som snart skal forklare seg i rettssaken som begynte i dag i Oslo tingrett.

To av de fornærmede har ønsket at hele eller deler av Hussain-familien ikke skal være til stede når de forklarer seg, på grunn av frykt og redsel. Begge har en slektskapsrelasjon til Hussain-familien, og den ene er Hussain-brødrenes fetter.

Flere av de tiltalte ga klart uttrykk for at deres forhold til disse personene alltid hadde vært godt.

— Jeg var i Pakistan i april 2014, og da var jeg sammen med ham nesten hele tiden. Han hentet foreldrene mine på flyplassen når de kom, og har aldri ytret noe negativt, sa Sajjad Hussain om forholdet til én av dem.

Politiet mener at mannen på dette tidspunktet hadde blitt tvunget til å jobbe i nesten tre år uten betaling i familiens Lime-butikker.

- Et helt normalt forhold

Søsteren (29) sa også at det ene angivelige offeret, som har en slektskapsrelasjon til familien, jevnlig befant seg i sosiale sammenhenger der han kunne støte på Hussain-familien.

Både hun og den heleritiltalte faren (68) fortalte at de over lengre tid hadde bodd sammen med den ene fornærmede og hans familie i Norge.

— Jeg bodde sammen med ham, hans kone og fire barn. Det var et helt normalt forhold, og de klaget aldri, sa søsteren i retten.

Dette er de tiltalt for:

205 ganger nei

Under første dag av Lime-saken i Oslo tingrett fikk dommer Yngvild Thue høre 205 ganger fra de 13 tiltalte at de ikke erkjente straffskyld. Under opplesning av den over 50 sider lange tiltalen kom kun én innrømmelse – for forsikringssvindel, og fire delvis skylderkjennelser.

En kvinne (30) som har vært nær venninne til Sajjad Hussain innrømmet å ha vært delaktig i bedragerier, i samarbeid med et av de angivelige menneskehandelofrene.

— Hun erkjenner å ha vært med på bedrageriet, men ikke som en del av menneskehandel. Dette har hun gjort mer eller mindre i samarbeid med den fornærmede. Detaljene i dette vil vi komme tilbake til, sier Storrvik til Aftenposten.

Flere av butikkene som ble stengt i Lime-saken, er åpnet:

Les også

Tok ned Lime-skiltene, familiene driver videre

Fikk du med deg denne?

Les også

  1. Politimann brukte egen mor som tolk i Lime-saken